Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Få svar på dine spørgsmål

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. Hvis du ikke kan finde det, du skal bruge, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Om SOS Børnebyerne

Sådan passer vi på børnene

SOS Børnebyernes vigtigste opgave er at give udsatte og forældreløse børn en tryg og kærlig opvækst. Vi har nultolerance over for en hver form for misbrug og overgreb, og vi har helt klare retningslinjer for beskyttelse af børn og unge i vores varetægt. Hos SOS Børnebyerne ligger barnets bedste altid til grund for alt, hvad vi gør, og børnene skal vokse op i trygge og kærlige rammer. Læs mere om hvordan vi passer på børnene 

Hvilke lande arbejder SOS Børnebyerne i?

SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande over hele verden.
Klik her og se SOS Børnebyernes lokationer i hele verden

SOS Børnebyerne Danmark arbejder særligt tæt med en række udvalgte lande. Læs mere her.

I hvilke lande på Afrikas Horn arbejder SOS Børnebyerne?

Afrikas Horn er en samling af lande i den østlige del af Afrika. Den værste tørke i 39 år har medvirket til en fatal sultkatastrofe, der også er et resultat af blandt andet krigen i Ukraine og de medfølgende forhøjede fødevarepriser. Tørke i Afrika går udover børnene, hvoraf mange sulter, og endnu flere kommer til det, hvis ikke landene på Afrikas Horn får den nødvendige hjælp.

SOS Børnebyerne har børnebyer og arbejder i 4 lande på Afrikas Horn:

– Etiopien
– Kenya
– Somaliland
– Somalia

Hjælp børn i Afrika truet af sult og tørke. Bliv SOS-fadder i dag – klik her

Får børnene en uddannelse?

Alle SOS-børn får grundlæggende skolegang med individuel, faglig opfølgning. Gennem skolegang og videreuddannelse bliver de som voksne i stand til at forsørge sig selv og bidrage med viden og engagement i deres lokalmiljø.

Langt størstedelen af alle SOS-børn opnår, hvad der svarer til en 9. eller 10. klasses eksamen eller en praktisk uddannelse i et håndværk. En tredjedel får en videregående uddannelse som for eksempel en universitetsuddannelse.

Læs mere om, hvordan SOS Børnebyerne hjælper børn og unge med skole og uddannelse

Kan man sammenligne en SOS-børneby med et børnehjem?

Nej, det kan man ikke. I en SOS-børneby får børnene et nyt hjem, en SOS-mor og en ny familie, og de fleste bevarer kontakten til SOS-børnebyen som voksne.

SOS-moderen fungerer på mange måder som barnets biologiske mor. Hun sørger for, at det enkelte barn får en god opvækst, og hun giver barnet kærlighed, respekt, tryghed, opmuntring og omsorg. Hver eneste dag. SOS-børnebyen består af en række SOS-familier, som har hver deres SOS-mor. Ligesom som helt almindelige familier fungerer de selvstændigt og i samspil med naboer og lokalmiljø. Mødrene i en børneby får professionel støtte af børnebyens øvrige fagpersonale og af SOS-tanter, der er SOS-mødre under uddannelse. SOS-mødre uddannes løbende til at kunne hjælpe og støtte de ofte traumatiserede børn bedst muligt.

Læs mere om hvad en SOS-børneby er her

Står SOS Børnebyerne kun bag SOS-børnebyer?

Nej, SOS Børnebyerne arbejder også med at forebygge, at børn bliver forældreløse. Hvis børn lever i en udsat familie hos for eksempel en enlig forælder, en bedstemor eller tante, hvor der er fare for, at familien bryder sammen, kan vi træde til og hjælpe med at styrke familiens vilkår, så de voksne kan løfte både sig selv og deres forældreansvar.

Vi prøver altid først at støtte familien eller hjælpe slægtninge med at tage vare på børnene. Hvis det ikke er muligt eller barnet ikke har nogen til at passe på sig, kan det få en tryg og kærlig opvækst i en SOS-familie.

For børn, der har brug for et kortvarigt opholdssted, driver vi også midlertidige hjem, hvor børnene kan få et trygt sted at være, indtil det lykkes at finde et permanent hjem til dem. SOS Børnebyerne støtter også plejefamilier, så landenes egen hjælp til udsatte børn bliver bedre og hjælpen mere bæredygtig.

Læs mere om SOS Børnebyernes forebyggende arbejde her

Hvad er en SOS-børneby?

En SOS-børneby består af 10-15 familier, der har hvert sit hjem. En familie består af en SOS-mor og op til 10 børn. Familien og barndomshjemmet danner rammen om barnets hverdag og opvækst.

SOS-moderen står for den daglige omsorg og har ansvaret for familiens husholdning og økonomi. Hvis flere børn kommer fra samme biologiske familie, bor de også sammen i SOS-familien.

Børnene lærer at tage ansvar og passe på hinanden som søskende.  Alle SOS-børn får også grundlæggende skolegang og får muligheden for at videreuddanne sig.

SOS-børnene får med alderen gradvist mere ansvar for at kunne udvikle sig til uafhængige voksne. Som 14-15-årige flytter de fleste børn over i SOS-ungdomshuse, hvor de lærer at klare sig selv. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en uddannelse.

Hvad er en SOS-børneby? – læs mere her

Hvem er SOS Børnebyerne?

SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer og arbejder i mere end 130 lande. Siden 1949 har SOS Børnebyerne arbejdet på at sikre forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem og en tryg opvækst i en familie og en SOS-børneby. SOS Børnebyerne arbejder også forebyggende med at styrke og støtte udsatte familier.

Uafhængigt af politiske og religiøse interesser arbejder SOS Børnebyerne også for at få verdens ledere og lande til at respektere børns rettigheder. Det sker ved at tale forældreløse og udsatte børns sag over for regeringer, myndigheder og andre magthavere både nationalt og internationalt.

Her kan du se SOS Børnebyernes vedtægter, årsrapporter og magasiner

Sådan kan du støtte

Hvordan kan jeg støtte SOS Børnebyerne?

Du kan støtte SOS Børnebyerne på flere måder:*

 • Bliv SOS-fadder for et barn eller en by. Så giver du et fast beløb hver måned og hjælper et specifikt barn eller en SOS-børneby. Bliv SOS-fadder her*
 • Støt med et fast beløb hver måned. Du hjælper de mest udsatte børn og deres familier, der hvor behovet er størst. Støt med et fast bidrag her*

Du kan altid støtte her og nu med et enkelt bidrag:

 • SMS SOS150 til 1910 og støt med 150 kr.
 • Støt med et valgfrit beløb via MobilePay på 61988
 • Støt via netbank: Regnr. 4183, Kontonr.:  8032440

Læs mere om, hvordan du kan støtte udsatte og forældreløse børn her

*Du skal være over 18 år, når du støtter SOS Børnebyerne

Hvad bruger I mit CPR-nummer til?

Du kan få fradrag for det samlede bidrag, som du har doneret til SOS Børnebyerne og andre organisationer. I 2024 er det maksimale fradrag 18.300 kroner.
Der er ikke nogen bundgrænse, og du får dermed fradrag fra første krone, som du bidrager. Dog er varer købt i webshoppen ikke fradragsberettigede.

Ønsker du fradrag for din støtte til SOS Børnebyerne, skal vi bruge dit cpr-/cvr-nummer. Hvert år i januar indberetter vi dit samlede bidrag til SKAT.
Du kan oplyse dit CPR-nummer her. Hvis du er tilmeldt som fadder på gaden, i et butikscenter m.v. skal du kontakte SOS Børnebyerne, hvis du ønsker skattefradrag.
Du kan læse mere om reglerne på www.skat.dk

Kan jeg få fradrag for mine bidrag?

Ja, det kan du. Det er muligt for dig at få skattefradrag for bidrag til velgørende organisationer.

Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne på op til 18.300 kroner i 2024 (i 2023 var beløbet 17.700)

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Bemærk: Donationer givet via SMS eller MobilePay registreres som anonyme indbetalinger. Benytter du SMS eller Mobilepay modtager vi donationen, men vi får desværre ikke oplyst, hvem indbetaleren bag donationen er. Derfor kan vi ikke automatisk indberette donationerne til Skat. Ønsker du fradrag for disse anonyme donationer, skal du derfor indsende dokumentation for betalingerne til SOS Børnebyerne.

Varer købt i webshoppen er ikke fradragsberettiget, da der er tale om et køb og ikke en donation.

Hvordan indbetaler jeg min støtte til SOS Børnebyerne?

Hvis du er fadder og skal indbetale dit fadderskabs-bidrag kan du:
• Benytte giro 951-5100 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 9515100 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)

Hvis du vil tilmelde din betaling til Betalingsservice, skal du:
• Opgive vores PBS-nr.: 03602559
• Opgive vores debitorgruppe: 00001
• Opgive dit sos-nummer
• Du kan også ringe eller maile til os og oplyse dit CPR-nr., reg.nr. og kontonr., så tilmelder vi dig automatisk
• Du har også mulighed for at tilmelde dig på hjemmesiden

Hvis du vil give generel støtte til SOS-Børnebyernes arbejde, kan du:
• Benytte giro 803-2440 (husk at skriv indbetaler/sos-nr. på)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 8032440 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Du kan også give et bidrag via hjemmesiden

Hvis du vil give støtte til et specifikt land eller projekt, skal du skrive dette på i feltet bemærkninger.

Hvis du som SOS-fadder ønsker at indbetale en pengegave til dit fadderbarn, skal du:
• Benytte giro 253 0996 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 253 0996 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Du kan også støtte dit fadderbarn med en pengegave – ring på 33 73 02 33 for mere information.
Pengegaven bliver sat ind på en børneopsparing, som barnet får adgang til, når han eller hun flytter fra børnebyen.

Indbetaling af bidrag fra skoler
Har din klasse samlet ind til SOS Børnebyerne, så kan du se, hvordan I let indbetaler pengene her.

 

Sådan bruger vi pengene

Hvordan bruger SOS Børnebyerne pengene?

SOS Børnebyernes formål er at give så mange udsatte børn som muligt en tryg barndom med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse.

SOS Børnebyerne havde i 2023 en administrationsprocent på 4,2%.

Læse mere om, hvor pengene kommer fra, og hvordan vi bruger dem

Hvorfor bruger SOS Børnebyerne penge på at sende fadderrapporter og informationsmateriale med posten?

Mange faddere og bidragsydere er glade for at modtage vores magasin SOS Børneliv og andet informationsmateriale om SOS Børnebyerne med posten frem for at modtage det på e-mail. Det gør det blandt andet nemmere for hele familien at læse SOS Børneliv. Faddere og andre bidragsydere kan dermed også nemt dele deres eksemplar af SOS Børneliv med venner og bekendte. Når du som fadder eller bidragsyder modtager informationsmateriale, er der desuden ofte vedlagt et girokort, så du nemt har mulighed for at støtte SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn yderligere.

Fadderrapporter

Er du fadder får du to gange om året tilsendt en fadderrapport, hvor du kan følge dit fadderskab. Det er de enkelte SOS-børnebyer og landekontorer, som skriver og sender fadderrapporten. Udfordringer med dårlige internetforbindelser, strømafbrydelser og andre tekniske problemer gør det i nogle tilfælde nemmere at sende fadderrapporten med posten.

Du kan altid se dine fadderrapporter digitalt på Mit SOS, som er dit personlige univers hos SOS Børnebyerne. Har du ikke allerede adgang til Mit SOS, så skriv en mail til os på info@sosbornebyerne.dk, så kan vi hjælpe dig med at få adgang til Mit SOS.

Hvor mange penge går til administration?

SOS Børnebyerne har fokus på at holde vores udgifter nede, og vi har som målsætning, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges på administration. Administrationsprocenten var i 2023 på 4,2 procent.

Administration er nødvendig for at sikre, at pengene når frem, og at SOS Børnebyerne bruger pengene som aftalt med faddere og bidragydere. Administration dækker over udgifter til kontoret, lønninger samt f.eks. IT.
SOS Børnebyerne bruger desuden penge på at samle penge ind. Når vi bruger penge på indsamling, har vi en målsætning om at få mindst fem kroner ind, hver gang vi bruger en krone.

Når du er fadder, sender vi pengene direkte til børnebyerne flere gange om året. Kun 10 pct. af fadderskabsbidraget går til administration; 90 pct. af dit fadderbidrag går til projekterne. Det tal er fast, uanset hvordan det samlede årsregnskab, der offentliggøres det efterfølgende år, ser ud.

Vigtigt dansk bidrag

Danmarks bidrag er af stigende betydning for det internationale arbejde. Presset på SOS Børnebyernes projekter skærpes på grund af stigende fødevarepriser.
Desuden har SOS Børnebyerne en international strategi om at hjælpe flere børn gennem en forebyggende indsats og udvikle modtagerlandenes egen kapacitet til at tage sig af børnenes behov.

Vi følger pengene

Uanset om du støtter et barn, en SOS-børneby eller et projekt, er der mulighed for at følge, hvordan pengene gør gavn. SOS Børnebyerne kontrollerer både lokalt og internationalt, at pengene når frem. Alle nationale SOS-organisationer er underlagt fælles politikker, som fastslår nul-tolerance over for korruption.

Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.

Læs den seneste årsberetning her

Lønninger i SOS Børnebyerne

Når man giver penge til velgørenhed, vil man naturligvis gerne have, at så stor en del af bidraget som muligt når ud til formålet. Derfor er det vigtigt med fastansatte medarbejdere, der kan sikre, at pengene når frem, og at SOS Børnebyerne bruger sine midler så effektivt som muligt.

SOS Børnebyerne skal ikke være og er ikke lønførende. Vi betaler en rimelig løn til vores ansatte, men konkurrerer ikke med private virksomheder på lønnen.

Hvad får SOS Børnebyernes medarbejdere i løn?

Ansatte hos SOS Børnebyerne er omfattet af en overenskomst med AC-organisationerne og HK Service København. Det betyder, at lønninger i SOS Børnebyerne ligger på niveau med statens lønsatser. Vi offentliggør ikke løn for enkelte medarbejdere, da vi mener, at det er private oplysninger.

Hvad får SOS Børnebyernes direktør i løn?

Undtagelsesvis oplyser vi om SOS Børnebyernes direktør Mads Klæstrup Kristensens løn. Mads Klæstrup Kristensen får 89.973 kroner i løn om måneden plus 17 procent i pension.

 Hvorfor bruger I ikke bare frivillige?

SOS Børnebyerne har heldigvis mange frivillige. Rundt regnet har SOS Børnebyerne lidt over 20 frivillige for hver medarbejder, der modtager løn.

Kontakten til dig

Kan jeg ringe og få hjælp?

Hvis du har spørgsmål til SOS Børnebyernes arbejde eller har brug for hjælp, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 33 73 02 33.

Kontoret har åbent:

 • Mandag – torsdag: 09:00 – 16:00
 • Fredag: 09:00 – 15:00

Eller du kan sende en mail til info@sosbornebyerne.dk

Er det sikkert at opgive oplysninger over telefonen?

Når du bliver ringet op, kan det ske, at vi beder om dine bankoplysninger og dit personnummer for at tilmelde dig til Betalingsservice, hvis vi ikke allerede har dem. Det er normal praksis og vi behandler selvfølgelig dine oplysninger fortroligt.

Du kan læse mere om vores Persondatapolitik her.

Hvis du er blevet ringet op og i den forbindelse har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores os på:

Telefon: 33 73 02 33
Mail: info@sosbornebyerne.dk

Er du blevet ringet op?

Vi ringer til dig, fordi det er afgørende for vores arbejde at få støtte fra private. SOS Børnebyerne modtager kun få penge fra det offentlige, og børnene i SOS-børnebyerne og tilhørende projekter er afhængige af den hjælp du og andre danskerne giver.

Hvis vi har særlige spørgsmål eller informationer til dig vedrørende dit fadderskab eller dine bidrag, kontakter vi dig direkte fra vores kontor i København.

Du kan også blive ringet op af vores faste samarbejdspartnere. De ringer også udenfor normal arbejdstid og vil ringe fra telefonnr.:

2223169, 30155511, 30155513, 30155515, 30154550, 30154552, 30154554, 32221095, 32639046, 32639052, 32639058, 32639069, 32639080, 32639086, 54404820, 69918528, 72733390, 72733391, 72733392, 72733393, 72733394, 72733395, 72733396, 72733397, 72733398, 72733399, 69960378, 69960379, 69960381, 69960389, 69960393, 69960394, 69960395, 69960396, 69960398, 69960399, 82134150, 82131522, 86733260, 86733261, 86733262, 86733263, 86733264, 86733265, 86733266, 86733267, 86733268, 86733269, 86733200, 82134958, 86733736, 86733238, 86733785, 86733789, 86733790, 86733794, 86733795, 86733799, eller 86956015.

Læs mere om, hvorfor vi ringer til dig her.

Sådan behandler SOS Børnebyerne dine personlige data

Når du tilmelder dig som fadder, bidragyder eller lignende, afgiver du en række personoplysninger til SOS Børnebyerne, herunder dit navn, adresse, personnummer, telefonnummer, postnummer, e-mail, køn og alder.

SOS Børnebyerne registrerer og behandler oplysningerne om dig til brug for administrationen af dit tilhørsforhold til os. Behandlingen sker altid i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Indsamlede oplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for SOS Børnebyerne at være i besiddelse af oplysningerne.

SOS Børnebyerne videregiver ikke dine personoplysninger uden først at have fået dit samtykke.

Se vores Persondatapolitik her

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med disse retningslinjer, er du velkommen til at kontakte SOS Børnebyerne Amerikavej 15 C, 2. sal 1756 København V – tlf: 33 73 02 33 eller på info@sosbornebyerne.dk

Om fadderskaber

Er der også SOS-fædre?

I SOS Børnebyernes arbejde er det allervigtigste, at børnene har en fast relation til få omsorgsfulde og stabile voksne. For SOS Børnebyernes vedkommende forholder det sig sådan, at langt flere kvinder end mænd vælger at blive SOS-forældre.

Der er dog også SOS-fædre, og endda par, som har valgt at blive SOS-mor og SOS-far sammen – og i vores forebyggende arbejde støtter vi også fædre. Det kan du læse om her.

Hvad er en SOS-mor?

En SOS-mor er en kvinde, der arbejder som plejemor for de børn, der bor i en SOS-børneby. Hun bor sammen med børnene 24 timer i døgnet. Hver SOS-mor tager sig typisk af mellem 4-10 børn. Antallet af børn varierer alt efter, hvad der er normalt i de enkelte lande. I nogle lande er det almindeligt at have mange børn, i andre lande lidt færre.

For at SOS-familien ikke skal skille sig for meget ud fra andre familier i lokalsamfundet, har SOS-familien så vidt muligt samme størrelse som det, der er almindeligt der, hvor familien bor. SOS-moren får hjælp i det daglige af SOS-tanter, som typisk er kvinder, der er i lære som SOS-mødre. Der bor mere end 6.000 SOS-mødre i børnebyer rundt omkring i verden, og alle har gennemgået en særlig uddannelse og været i lære hos en erfaren SOS-mor, før de fik ansvaret for deres egen familie. Læs mere om SOS-mødre her

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker med mit fadderskab?

Et væsentligt element af at være SOS-fadder er at kunne læse om, hvordan din SOS-børneby udvikler sig og følge livets gang i og omkring børnebyen. Tilbagemeldingerne fra børnebyen er blot en lille del af det, som du modtager fra SOS Børnebyerne. Her er et overblik over, hvad du kan glæde dig til at modtage som SOS-fadder:

 • En faddermappe med et billede og informationer om børnebyen og landets historie og udfordringer.
 • To årlige rapporter om de seneste begivenheder og et nyt billede af livet i børnebyen.
 • Fire årlige udgivelser af vores magasin SOS Børneliv, hvor du kan du læse om SOS-projekter verden over.
 • Det er vigtigt for os, at du altid ved, hvad der sker i relation til din SOS-børneby eller fadderskab. Du vil derfor modtage direkte besked pr. e-mail, hvis der skulle være nogle særlige hændelser.
Hvad sker der efter, jeg har oprettet min tilmelding?

Når du har tilmeldt dig som SOS-fadder, går vi straks i gang med at matche dig med dit fadderbarn eller SOS-børneby.

Det tager typisk 1-2 dage. Så snart, du har fået tildelt et fadderbarn eller en børneby, sender vi dig en e-mail med lidt information om barnet, børnebyen samt hvor i verden, du er blevet fadder.

Som SOS-fadder modtager du en velkomstmappe cirka 10 dage efter, at vi har modtaget din tilmelding som SOS-fadder.
Du modtager også to årlige rapporter (sommer og vinter), hvor du kan følge med i, hvordan det går med dit fadderbarn eller din SOS-børneby.

Derudover sender vi dig bladet SOS Børneliv fire gange om året, og har vi din e-mail adresse, vil du løbende modtage informationer fra os via e-mail.

I vores magasin SOS Børneliv og e-mails kan du læse om SOS Børnebyernes arbejde, udvikling og meget mere. Læs mere om, hvad du kan forvente at modtage her.

Hvor længe er man SOS-fadder?

Et SOS-fadderskab har ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.
Derfor har børnene i SOS-børnebyerne flere faddere, så deres fremtid i børnebyen er sikret.

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne.
På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Kan jeg selv vælge mit fadderbarn eller min SOS-børneby?

Når du tilmelder dig som SOS-fadder, kan du ønske verdensdel eller land for dit fadderskab. Hvis det skulle ske, at vi ikke kan opfylde dine ønsker, vil vi kontakte dig inden, vi tildeler dig et fadderskab.

Som børneorganisation kæmper SOS Børnebyerne for børns rettigheder. Det gælder også børns ret til privatlivets fred, og derfor kan vi ikke offentliggøre en liste over specifikke børn, der mangler en fadder.

Hvordan bliver man fadder – læs mere

Hvor mange faddere har et barn?

Når et barn flytter ind i en SOS-børneby, skal der være styr på de helt basale ting: Barnet skal have tag over hovedet, tøj på kroppen, mad i maven, medicin, skolegang og omsorg fra en SOS-mor.

Udgifterne til et barns opvækst i en børneby kan ikke dækkes af et enkelt månedligt fadderbidrag. Antallet af faddere varierer fra barn til barn, men et barn kan have op til 20 faddere fra lande rundt om i verden. I dag har hvert barn i gennemsnit knap 8 faddere.

Du kan læse mere her.

Hvor meget af et fadderskabsbidrag går til administration?

Maksimalt 10 procent af din støtte går til administration. 90 procent går til arbejdet for børn i SOS-børnebyer og SOS-projekter, hvor størstedelen går direkte til ”din” SOS-børneby – ”dit” SOS barn.

Dit bidrag er også med til at støtte SOS Børnebyernes forebyggende arbejde til udsatte børn i lokalområderne. På den måde er du som SOS-fadder samtidig med til at bekæmpe fattigdom og forbedre forholdene for udsatte børn og deres familier i SOS-børnebyernes lokalområder.

Din støtte er med til at sikre, at så mange børn som muligt får den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom og fremtid. Du kan læse mere om, hvad din støtte går til her

Stopper fadderskabet, når barnet fylder 18 år?

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på en anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog højst til barnet er fyldt 23 år. Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne. På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Hvorfor er fadderskaber en god måde at støtte på?

Fadderskaber er en langsigtet måde at støtte på, og som fadder hjælper du både børn i børnebyerne og i lokalsamfundet. Alle de børn, der bor i en børneby, kommer i skole og får mulighed for at videreuddanne sig.

I lokalsamfundet støtter vi udsatte familier i at forbedre deres levevilkår og få et indkomstgrundlag, og vi støtter forældrene i at tage sig af deres børn.

Du giver børn et trygt sted at vokse op med omsorg og muligheder, som børnene ellers ikke ville have haft.

Her kan du læse mere om, hvordan din fadderstøtte gør en forskel

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Du kan læse mere om tro og religion i børnebyerne

Hvad er et SOS-fadderskab?

Et fadderskab er en mulighed for at give forældreløse og udsatte børn hjælp til et bedre liv og en tryg barndom i en SOS-børneby.

Her får børnene en SOS-mor, en familie og et trygt hjem. Din fadderstøtte sikrer også børnene skolegang og adgang til uddannelse – og dermed bedre fremtidsmuligheder.

Du kan enten blive fadder for et barn eller en SOS-børneby.

Gennem to årlige rapporter følger du som SOS-fadder for et barn dette barn gennem sin opvækst i børnebyen. Som SOS-fadder for en børneby følger du i rapporterne livet og udviklingen i børnebyen. Læs mere her.

Hvordan kan jeg opsige mit fadderskab?

Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at være fadder hos os i lang tid. Ønsker du alligevel ikke længere at være fadder, så kontakt os på tlf. 33 73 02 33 eller send en mail til info@sosbornebyerne.dk.

Arv og testamente

Har du spørgsmål om arv og testamente?

Arv udgør et voksende og vigtigt bidrag til SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn. Mange ønsker at tilgodese en af deres hjertesager i deres testamente, og vi får flere og flere henvendelser, som handler om dette emne.

På vores sider om arv og testamente, kan du bl.a. læse om, hvorfor det kan være vigtigt at oprette et testamente, om boafgift, hvem der arver dig ifølge arveloven samt meget mere, man skal være opmærksom på.

Vi har også samlet en række svar på spørgsmål til arv og testamente til dig. Du kan finde svarene her

Du er også altid velkommen til at kontakte testamenteansvarlig hos SOS Børnebyerne:
Mette Sandager Löhndorf
Tlf.: 33 78 02 93
Mail: msl@sosbornebyerne.dk

Om SOS-ambassadører

Hvem betaler SOS-ambassadørernes rejse, når de besøger en SOS-børneby?

Når en SOS-ambassadør besøger en SOS-børneby, skaber det opmærksomhed i medierne om SOS Børnebyernes vigtige arbejde for forældreløse og udsatte børn. Det er forskelligt, hvem der betaler, når ambassadørerne besøger en SOS-børneby.

Nogle ambassadører betaler selv for rejsen, andre gange får SOS Børnebyerne støtte fra en fond, som betaler for de udgifter, der er forbundet med en ambassadørrejse. Når en SOS-ambassadør besøger en SOS-børneby, er det altid sket på baggrund af en vurdering af, om det kan betale sig.

Får SOS-ambassadørerne løn for deres arbejde for SOS Børnebyerne?

Nej, alle SOS Børnebyernes ambassadører arbejder vederlagsfrit. Når de optræder i medier eller bruger deres netværk til at fremme SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn, gør de det af egen lyst.

Hvad laver SOS Børnebyernes ambassadører?

SOS Børnebyernes ambassadører er kendte eller indflydelsesrige personer, der bruger deres netværk og indflydelse til at støtte SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn. Nogle ambassadører donerer deres tid og talent og arrangerer støttearrangementer eller holder foredrag om SOS Børnebyernes arbejde.

Andre optræder i medierne, hvor de typisk fortæller om deres besøg i en SOS-børneby. Du har også en chance for at møde de ambassadører, der samler ind under vores årlige landsindsamling.

Du kan se hvem, der er ambassadør for SOS Børnebyerne her

Frivillig

Har du spørgsmål om at være frivillig?

Rundt om i Danmark arbejder SOS Børnebyernes fantastiske frivillige for at sikre, at endnu flere børn kan vokse op med omsorg, kærlighed og tryghed, samt muligheden for en bedre fremtid.

Ønsker du at bruge nogle af ugens timer på frivilligt arbejde til gavn for udsatte og sårbare børn rundt om i verden?
Læs mere om mulighederne for at være frivillig hos SOS Børnebyerne

Vi har også lavet en oversigt over mange af de spørgsmål, vi får ofte. Du kan finde svarene her