Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Om SOS Børnebyerne
Kan jeg ringe og få hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at blive fadder, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 33 73 02 33.
Kontoret har åbent:
Mandag – torsdag: 09:00 – 16:00
Fredag: 09:00 – 15:00

Eller du kan sende en mail til info@sosbornebyerne.dk

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt  med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. Et SOS-barn bor for så vidt muligt i en SOS-familie, hvor moderen og børnene har samme religion, så børnene har mulighed for at lære traditioner og ritualer.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med. Desuden kræver et frit valg en grundlæggende viden om forskellige religioner.

Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, og i Sri Lanka er der kristne, hinduer, muslimer og buddhister.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Får børnene en uddannelse?

Alle SOS-børn får grundlæggende skolegang med individuel, faglig opfølgning. Gennem skolegang og videreuddannelse bliver de som voksne i stand til at forsørge sig selv og bidrage med viden og engagement i deres lokalmiljø.

Langt størstedelen af alle SOS-børn opnår, hvad der svarer til en 9. eller 10. klasses eksamen eller en praktisk uddannelse i et håndværk. En tredjedel får en videregående uddannelse som for eksempel en universitetetsuddannelse.

Kan man sammenligne en SOS-børneby med et børnehjem?

Nej, det kan man ikke. I en SOS-børneby får børnene et nyt hjem, en SOS-mor og en ny familie, og de fleste bevarer kontakten til SOS-børnebyen som voksne.

SOS-moderen fungerer på mange måder som barnets biologiske mor. Hun sørger for, at det enkelte barn får en god opvækst, og hun giver barnet kærlighed, respekt, tryghed, opmuntring og omsorg. Hver eneste dag. SOS-børnebyen består af en række SOS-familier, som har hver deres SOS-mor. Ligesom som helt almindelige familier fungerer de selvstændigt og i samspil med naboer og lokalmiljø. Mødrene i en børneby får professionel støtte af børnebyens øvrige fagpersonale og af SOS-tanter, der er SOS-mødre under uddannelse. SOS-mødre uddannes løbende til at kunne hjælpe og støtte de ofte traumatiserede børn bedst muligt.

Står SOS Børnebyerne kun bag SOS-børnebyer?

Nej, SOS Børnebyerne arbejder også med at forebygge, at børn bliver forældreløse. Hvis børn lever i en udsat familie hos for eksempel en enlig forælder, en bedstemor eller tante, hvor der er fare for, at familien bryder sammen, kan vi træde til og hjælpe med at styrke familiens vilkår, så de voksne kan løfte både sig selv og deres forældreansvar.

Vi prøver altid først at støtte familien eller hjælpe slægtninge med at tage vare på børnene. Hvis det ikke er muligt eller barnet ikke har nogen til at passe på sig, kan det få en tryg og kærlig opvækst i en SOS-familie.

For børn, der har brug for et kortvarigt opholdssted, driver vi også midlertidige hjem, hvor børnene kan få et trygt sted at være, indtil det lykkes at finde et permanent hjem til dem. SOS Børnebyerne støtter også plejefamilier, så landenes egen hjælp til udsatte børn bliver bedre og hjælpen mere bæredygtig.

Hvad er en SOS-børneby?

En SOS-børneby består af 10-15 familier, der har hvert sit hjem. En familie består af en SOS-mor og op til 10 børn. Familien og barndomshjemmet danner rammen om barnets hverdag og opvækst.

SOS-moderen står for den daglige omsorg og har ansvaret for familiens husholdning og økonomi. Hvis flere børn kommer fra samme biologiske familie, bor de også sammen i SOS-familien.

Børnene lærer at tage ansvar og passe på hinanden som søskende.  Alle SOS-børn får også grundlæggende skolegang og får muligheden for at videreuddanne sig.

SOS-børnene får med alderen gradvist mere ansvar for at kunne udvikle sig til uafhængige voksne. Som 14-15-årige flytter de fleste børn over i SOS-ungdomshuse, hvor de lærer at klare sig selv. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en uddannelse.

Hvad er en børneby? – læs mere og bliv byfadder

Hvem er SOS Børnebyerne?

SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer og arbejder i mere end 130 lande. Siden 1949 har SOS Børnebyerne arbejdet på at sikre forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem og en tryg opvækst i en familie og en SOS-børneby. SOS Børnebyerne arbejder også forebyggende med at styrke og støtte udsatte familier.

Uafhængigt af politiske og religiøse interesser arbejder SOS Børnebyerne også for at få verdens ledere og lande til at respektere børns rettigheder. Det sker ved at tale forældreløse og udsatte børns sag over for regeringer, myndigheder og andre magthavere både nationalt og internationalt.

Indsamlingsetiske Retningslinjer 2014

Vedtægter

Sådan bruger vi pengene
Hvorfor bruger SOS Børnebyerne penge på at sende fadderrapporter og informationsmateriale med posten?

Det er de enkelte SOS-børnebyer og landekontorer, som skriver og sender fadderrapporten. Udfordringer med dårlige internetforbindelser, strømafbrydelser og andre tekniske problemer gør det langt nemmere at sende fadderrapporten med posten.

Mange faddere og bidragsydere er glade for at modtage vores magasin SOS Børneliv og andet informationsmateriale om SOS Børnebyerne med posten frem for at modtage det som en e-mail. Det gør det blandt andet nemmere for hele familien at læse SOS Børneliv. Faddere og andre bidragsydere kan dermed også nemt dele deres eksemplar af SOS Børneliv med venner og bekendte. Når du som fadder eller bidragsyder modtager informationsmateriale, er der desuden ofte vedlagt et girokort, så du nemt har mulighed for at støtte SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn yderligere.

Hvor mange penge går til administration?

Vi har konstant fokus på at holde vores udgifter nede, og vi har som målsætning, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges på administration. I 2020 gik kun 5,3 procent til administration.

Administration er nødvendig for at sikre at pengene når frem, og at vi overholder de aftaler, vi har, med faddere og andre bidragsydere.
SOS Børnebyerne bruger desuden penge på at samle penge ind. Når vi bruger penge på indsamling, har vi en målsætning om at få mindst fem kroner ind, hver gang vi bruger en krone.

Når du er fadder, sender vi pengene direkte til børnebyerne flere gange om året. Kun 10 pct. af fadderskabsbidraget går til administration; 90 pct. af dit fadderbidrag går til projekterne. Det tal er fast, uanset hvordan det samlede årsregnskab, der offentliggøres det efterfølgende år, ser ud.

Vigtigt dansk bidrag

Danmarks bidrag er af stigende betydning for det internationale arbejde. Presset på SOS Børnebyernes projekter skærpes på grund af stigende fødevarepriser.
Desuden har SOS Børnebyerne en international strategi om at hjælpe flere børn gennem en forebyggende indsats og udvikle modtagerlandenes egen kapacitet til at tage sig af børnenes behov.

I 2020 var der på kontoret i København 57 lønnede medarbejdere og et stort antal frivillige, som arbejder med programmer, fundraising og information.

Vi følger pengene

Uanset om du støtter et barn, en SOS-børneby eller et projekt, er der mulighed for at følge, hvordan pengene gør gavn. SOS Børnebyerne kontrollerer både lokalt og internationalt, at pengene når frem. Alle nationale SOS-organisationer er underlagt fælles politikker, som fastslår nul-tolerance over for korruption.

Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.

Læs den seneste årsberetning her

Lønninger i SOS Børnebyerne

Når man giver penge til velgørenhed, vil man naturligvis gerne have, at så stor en del af bidraget som muligt når ud til formålet. Derfor er det vigtigt med fastansatte medarbejdere, der kan sikre, at pengene når frem, og at SOS Børnebyerne bruger sine midler så effektivt som muligt. Vores ansatte har special-kompetencer inden for den humanitære sektor og kan udvikle og effektivisere organisationens arbejde.

SOS Børnebyerne skal ikke være og er ikke lønførende. Vi betaler en rimelig løn til vores ansatte, men konkurrerer ikke med private virksomheder på lønnen. Som ansat hos SOS Børnebyerne anses den gode sag og organisationens formål derfor også som en del af lønnen.

Hvad får SOS Børnebyernes medarbejdere i løn?

Ansatte hos SOS Børnebyerne er omfattet af en overenskomst med AC-organisationerne og HK Service København. Det betyder, at lønninger i SOS Børnebyerne ligger på niveau med statens lønsatser. Vi offentliggør ikke løn for enkelte medarbejdere, da vi mener, at det er private oplysninger.

Hvad får SOS Børnebyernes direktør i løn?

Undtagelsesvis oplyser vi om SOS Børnebyernes direktør Mads Klæstrup Kristensens løn. Mads Klæstrup Kristensen får 85.688 kroner i løn om måneden plus 17 procent i pension.

 Hvorfor bruger I ikke bare frivillige?

SOS Børnebyerne bruger mange frivillige. Rundt regnet har SOS Børnebyerne lidt over 20 frivillige for hver medarbejder, der modtager løn. Vi er dog nødt til at have nogle faste medarbejdere, der møder på arbejde hver dag 37 timer om ugen, og som kan sikre, at pengene når frem til børnebyerne og bruges effektivt.

Om fadderskaber
Hvad sker der efter, jeg har oprettet min tilmelding?

Når du har tilmeldt dig som SOS-fadder, går vi straks i gang med at matche dig med dit fadderbarn.

Det tager typisk 1-2 dage. Så snart, du har fået tildelt et fadderbarn, sender vi dig en e-mail med lidt information om barnets navn, alder og hvor i verden, barnet bor.

Som SOS-fadder modtager du en velkomstmappe cirka 10 dage efter, at vi har modtaget din tilmelding som SOS-fadder.
Du modtager også to årlige rapporter (sommer og vinter), hvor du kan følge med i, hvordan det går med dit fadderbarn eller din SOS-børneby.

Derudover sender vi dig bladet SOS Børneliv fire gange om året, og har vi din e-mail adresse, vil du løbende modtage informationer fra os via e-mail.
I SOS Børneliv og e-mails kan du læse om SOS Børnebyernes arbejde, udvikling og meget mere. Læs mere om, hvad du kan forvente at modtage her.

Hvor længe er man SOS-fadder?

Et SOS-fadderskab har ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.
Derfor har børnene i SOS-børnebyerne flere faddere, så deres fremtid i børnebyen er sikret.

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne.
På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Kan jeg selv vælge mit fadderbarn eller min SOS-børneby?

Når du tilmelder dig som SOS-fadder, kan du ønske, hvilken verdensdel eller land, barnet skal komme fra, og det er også muligt at ønske køn og alder.
I tilmeldingsformularen kan du markere og skrive dine ønsker. Hvis det skulle ske, at vi ikke kan opfylde dine ønsker, vil vi kontakte dig inden, vi tildeler dig et fadderbarn.

Det samme gælder ved by-fadderskaber, hvor du kan ønske kontinent og land. Som børneorganisation kæmper SOS Børnebyerne for børns rettigheder.
Det gælder også børns ret til privatlivets fred, og derfor kan vi ikke offentliggøre en liste over specifikke børn, der mangler en fadder.

Hvordan bliver man fadder – læs mere

Hvor mange faddere har et barn?

Antallet af faddere varierer fra barn til barn, men et barn kan have op til 20 faddere fra lande rundt om i verden. I dag har hvert barn i gennemsnit knap 8 faddere.

Når et barn flytter ind i en SOS-børneby, skal der være styr på de helt basale ting: Barnet skal have tag over hovedet, tøj på kroppen, mad i maven, medicin, skolegang og omsorg fra en SOS-mor.
Udgifterne til et barns opvækst i en børneby kan desværre ikke dækkes af et enkelt månedligt fadderbidrag. Du kan læse mere her.

Hvor meget af et fadderskabsbidrag går til administration?

Maksimalt 10 procent af din støtte går til administration. 90 procent går til arbejdet for børn i SOS-børnebyer og SOS-projekter, hvor størstedelen går direkte til ”din” SOS-børneby – ”dit” SOS barn.

Dit bidrag er også med til at støtte SOS Børnebyernes forebyggende arbejde til udsatte børn i lokal – områderne. På den måde er du som SOS-fadder samtidig med til at bekæmpe fattigdom og forbedre forholdene for udsatte børn og deres familier i SOS-børnebyernes lokalområder.

Din støtte er med til at sikre, at så mange børn som muligt får den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom og fremtid. Du kan læse mere om hvad din støtte går til her

Stopper fadderskabet, når barnet fylder 18 år?

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på en anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Hvorfor er fadderskaber en god måde at støtte på?

Fadderskaber er en langsigtet måde at hjælpe på, og som fadder hjælper du både børn i børnebyerne samt i lokalsamfundet.
Du giver børn et trygt sted at vokse op med kærlighed, tillid og muligheder, som børnene ellers ikke ville have haft.

Alle børnene kommer i skole og får mulighed for at videreuddanne sig.
I områder, hvor der ikke findes uddannelsestilbud, eller hvor tilbuddene er utilstrækkelige, bygger og driver børnebyerne egne børnehaver, skoler og tekniske skoler – til gavn for både børnene i børnebyen og fra lokalsamfundet.

Hvad er forskellen på at være fadder for et barn og for en SOS-børneby?

Forskellen er, at man som fadder for et barn følger et specifikt barn, hvorimod man som fadder for en børneby følger børnebyen.
To gange årligt modtager du en rapport, hvor du kan følge med i livet og udviklingen hos dit fadderbarn eller din SOS-børneby.

Ikke alle har lyst til den relation, man som fadder har mulighed for at opbygge ved et barnefadderskab og vælger derfor et by-fadderskab.

Hvad er et SOS-fadderskab?

Et fadderskab er en mulighed for at give forældreløse og udsatte børn hjælp til et bedre liv og en tryg barndom i en SOS-børneby.

Her får børnene en mor, en familie og et kærligt hjem. Din hjælp sikrer også børnene en uddannelse og dermed en vej ud af fattigdommen.

Du kan enten blive fadder for et barn eller en SOS-børneby. Gennem to årlige rapporter følger du som SOS-fadder for et barn, dette barn gennem sin opvækst i børnebyen.

Som SOS-fadder for en børneby følger du i rapporterne livet og udviklingen i børnebyen.

Hvordan kan jeg opsige mit fadderskab?

Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at være fadder hos os i lang tid. Ønsker du alligevel ikke længere at være fadder, så kontakt os på tlf. 33 73 02 33 eller send en mail til info@sosbornebyerne.dk.

Om relationen til fadderbarnet
Kan jeg være sikker på, at mit fadderbarn får de gaver, jeg sender med posten?

Vi kan desværre ikke sikre, at pakker kommer frem. De fleste SOS-børnebyer ligger i lande, hvor den lokale postservice fungerer dårligt. Mange pakker forsvinder, og SOS Børnebyerne må betale toldafgifter, som ofte overskrider pakkens værdi. Derfor anbefaler vi at sende små ting, der kan være i en almindelig kuvert: Klistermærker, hårspænder, malebøger, farveblyanter, osv. Vedlæg dog aldrig penge eller checks. Du kan kontakte os, hvis du har sendt en gave, som du er usikker på, om er kommet frem. Så vil vi sende en forespørgsel til din børneby.

Må jeg dele billeder af mit fadderbarn?

Ja. Du må gerne vise billeder og fortælle om dit fadderbarn til din familie, venner og kollegaer. Det er dog vigtigt, at du som fadder ikke offentliggør personlige oplysninger om barnet.

Du må altså ikke gøre det muligt offentligt at identificere barnet ved at lægge et foto og barnets personlige oplysninger som navn, alder og børneby på f.eks. Facebook, en hjemmeside eller i medierne.
Du kan læse mere om, hvordan vi sammen beskytter børnene her.

Hvad sker der med opsparingen, hvis barnet forlader SOS-børnebyen før han eller hun er voksen?

Hvis et barn forlader SOS-børnebyen, før han eller hun er voksen, indgår SOS Børnebyerne i dialog med den nye værge om, hvad barnets opsparing skal bruges til.
Pengene udbetales kun, hvis SOS Børnebyerne er sikker på, at de vil komme barnet til gode, alternativt udbetales de først senere eller i rater til eksempelvis uddannelsesudgifter.

Hvad sker der med pengene, når jeg indbetaler til en opsparing til mit fadderbarn eller min SOS-børneby?

Hvis du indbetaler bidrag til en opsparing, går pengene ubeskåret til barnet eller SOS-børnebyen. Giver du for eksempel 100 kroner, modtager barnet eller børnebyen altså 100 kroner.
Opsparingen til dit fadderbarn bliver sat ind på en konto og bliver først udbetalt til barnet, når han eller hun forlader SOS-børnebyen.

Opsparingen til din SOS-børneby kommer alle børn i byen til gode, og går for eksempel til vedligeholdelse af familiehuse, en ny legeplads eller fælles aktiviteter for børnene. Du kan læse mere om opsparing her.

Jeg har ikke hørt fra mit fadderbarn eller min SOS-børneby i et stykke tid. Hvad gør jeg?

Som fadder modtager du to årlige rapporter fra SOS-børnebyen. Sommerrapporten kommer i perioden juni-august, og vinterrapporten kommer i perioden november-januar. Har du ikke modtaget din sommerrapport senest 1. september eller din vinterrapport senest 1. februar, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan sørge for, at du får eftersendt rapporten. Har du sendt et brev til dit fadderbarn og venter på svar, skal vi gøre opmærksom på, at det ikke er et krav, at barnet skriver til sin fadder, ligesom det ikke er et krav, at du skriver til dit fadderbarn.

Kan mit fadderbarn komme på besøg i Danmark?

Vi anbefaler ikke, at du får dit fadderbarn på besøg i Danmark. En rejse til Danmark kan være et voldsomt kulturchok for et barn, der er født og opvokset i et udviklingsland under helt andre omstændigheder, end vi er vandt til i Danmark. Deruodver koster det mange penge, og det går ud over de andre børn og personale i børnebyen, når en SOS-medarbejder skal ledsage et barn på en lang rejse.

Kan jeg besøge mit fadderbarn eller min SOS-børneby?

Det kan i langt de fleste tilfælde lade sig gøre at besøge sit fadderbarn eller sin SOS-børneby. Det kræver dog lidt organisering fra din side. I fadderhåndbogen finder du en vejledning på side 12, der guider dig godt igennem – fra planlægning til selve besøget. Læs fadderhåndbogen her.

Kan jeg sende pakker til mit fadderbarn eller min SOS-børneby?

Mange SOS-faddere ønsker at sende pakker til deres fadderbarn eller SOS-børneby, men det er desværre ikke en god idé. De fleste SOS-børnebyer ligger i lande, hvor den lokale postservice fungerer dårligt.

Mange pakker forsvinder, og SOS Børnebyerne må betale toldafgifter, som ofte overskrider pakkens værdi.
Send meget hellere små ting, der kan være i en almindelig kuvert: Klistermærker, hårspænder, malebøger, farveblyanter, osv. Vedlæg dog aldrig penge eller checks. Du kan læse mere her.

Kan jeg skrive til mit fadderbarn eller SOS-børneby?

Du kan skrive breve til dit fadderbarn eller din SOS-børneby.
Mange faddere finder glæde i at sende breve, fotos, børnetegninger eller postkort til deres fadderbarn, og børnene er altid glade for at modtage post.
Det er dog på ingen måde et krav, ligesom det ikke er et krav, at barnet skriver tilbage. Du kan læse mere om brevudveksling her.

Sådan indbetaler du dit bidrag
Sådan behandler SOS Børnebyerne dine personlige data

Når du tilmelder dig som fadder, medlem, bidragyder eller lignende, afgiver du en række personoplysninger til SOS Børnebyerne, herunder dit navn, adresse, personnummer, telefonnummer, postnummer, e-mail, køn og alder.

SOS Børnebyerne registrerer og behandler oplysningerne om dig til brug for administrationen af dit tilhørsforhold til os. Behandlingen sker altid i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Indsamlede oplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for SOS Børnebyerne at være i besiddelse af oplysningerne.

SOS Børnebyerne videregiver ikke dine personoplysninger uden først at have fået dit samtykke.

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med disse retningslinjer, er du velkommen til at kontakte SOS Børnebyerne Amerikavej 15 C, 2. sal 1756 København V – tlf: 33 73 02 33 på info@sosbornebyerne.dk

Kan jeg give et anonymt bidrag?

Ja. Det er f.eks. muligt ved at benytte giro nr. 803 24 40.

Hvordan indbetaler jeg min støtte til SOS Børnebyerne?

Hvis du er fadder og skal indbetale dit fadderskabs-bidrag kan du:
• Benytte giro 951-5100 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 9515100 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)

Hvis du vil tilmelde din betaling til Betalingsservice, skal du:
• Opgive vores PBS-nr.: 03602559
• Opgive vores debitorgruppe: 00001
• Opgive dit sos-nummer
• Du kan også ringe eller maile til os og oplyse dit CPR-nr., reg.nr. og kontonr., så tilmelder vi dig automatisk
• Du har også mulighed for at tilmelde dig på hjemmesiden

Hvis du vil give generel støtte til SOS-Børnebyernes arbejde, kan du:
• Benytte giro 803-2440 (husk at skriv indbetaler/sos-nr. på)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 8032440 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Du kan også give et bidrag via hjemmesiden

Hvis du vil give støtte til et specifikt land eller projekt, skal du skrive dette på i feltet bemærkninger.

Hvis du som fadder ønsker at indbetale en pengegave til dit fadderbarn, skal du:
• Benytte giro 253 0996 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Benytte netbank reg.nr. 4183 kontonr. 253 0996 (husk at skrive indbetaler på/sos-nr.)
• Du kan også støtte dit fadderbarn med en pengegave – ring på 33 73 02 33 for mere information.
Pengegaven bliver sat ind på en børneopsparing, som barnet får adgang til, når han eller hun flytter fra børnebyen.

Indbetaling af bidrag fra skoler
Har din klasse samlet ind til SOS Børnebyerne, så kan du se, hvordan I let indbetaler pengene her.

 

Om skat og fradrag
Hvad bruger I mit CPR-nummer til?

Du kan få fradrag for det samlede bidrag, som du har doneret til SOS Børnebyerne og andre organisationer. I 2018 er det maksimale fradrag 15.900 kroner.
Der er ikke nogen bundgrænse, og du får dermed fradrag fra første krone, som du bidrager. Dog er varer købt i webshoppen ikke fradragsberettigede.

Ønsker du fradrag for din støtte til SOS Børnebyerne, skal vi bruge dit cpr-/cvr-nummer. Hvert år i januar indberetter vi dit samlede bidrag til SKAT.
Du kan oplyse dit CPR-nummer her. Hvis du er tilmeldt som fadder på gaden, i et butikscenter m.v. skal du kontakte SOS Børnebyerne, hvis du ønsker skattefradrag.
Du kan læse mere om reglerne på www.skat.dk

Kan jeg få fradrag for mine bidrag?

Ja, det kan du. Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne på op til 17.000 kroner i 2021 (i 2020 var beløbet 16.600).

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Bemærk: Donationer givet via SMS eller MobilePay registreres som anonyme indbetalinger. Benytter du SMS eller Mobilepay modtager vi donationen, men vi får desværre ikke oplyst hvem indbetaleren bag donationen er. Derfor kan vi ikke automatisk indberettet donationerne til Skat. Ønsker du fradrag for disse anonyme donationer skal du derfor indsende dokumentation for betalingerne til SOS Børnebyerne.

Varer købt i webshoppen ikke er fradragsberettiget da der er tale om et køb og ikke en donation.

Om testamente og arv
Kan jeg fortryde eller ændre i mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit testamente. Faktisk giver det god mening fra tid til anden at overveje, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker for, hvem der skal arve efter dig – især hvis din livssituation ændrer sig. Uanset, om du ønsker at annullere dit testamente, oprette et tillæg til dit nuværende testamente eller du ønsker at lave et helt nyt testamente, er det vigtigt, at du sikrer dig, at testamentet fortsat er gyldigt Derfor skal du altid følge de gældende regler for oprettelse af testamente.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Når du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du få gratis rådgivning og hjælp af en advokat til at skrive testamentet.

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give forældreløse og udsatte børn en gave for livet. Kontakt Mette Sandager Löhndorf på telefon: 3373 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk, hvis du vil vide mere.

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige tre fjerdele af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Hvis du er gift og/eller har børn, bestemmer arveloven, hvad din nærmeste familie skal arve. Din ægtefælle, børn eller børnebørn skal som minimum arve en fjerdedel af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. 

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Hvad sker der med min arv, hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke skriver testamente, bliver din formue og ejendele fordelt efter arvelovens regler. Her arver ægtefælle eller børn automatisk alt. Har du ingen ægtefælle eller børn, arver dine forældre eller deres børn eller dine niecer og nevøer. Har du ingen slægtninge arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn.

Hvorfor er det godt at oprette et testamente?

Med et testamente tager du aktivt stilling til, hvem der skal have glæde af din formue i fremtiden.

Kan SOS Børnebyerne arve efter mig?

Ja, det er der flere danskere, som vælger. Det er nødvendigt at oprette et testamente, hvor ens ønsker fremgår. For at et testamente er gyldigt, skal det være skriftligt og underskrives i overværelse af en notar eller af to vidner.

SOS Børnebyerne kan modtage arv eller midler, der går til det generelle arbejde blandt forældreløse og efterladte børn.

SOS Børnebyerne samarbejder med en advokat, der står til rådighed for vejledning i forbindelse med arv og oprettelse af testamenter. Rådgivningen er gratis.

Kontakt SOS Børnebyerne for at høre mere.

Eller læs mere her

Er du blevet kontaktet?
Hvem ringer?

Hvis vi har særlige spørgsmål eller informationer til dig vedrørende dit fadderskab eller dine bidrag, kontakter vi dig direkte fra vores kontor i København.
Du kan også blive ringet op af vores faste samarbejdspartner. De ringer også udenfor normal arbejdstid og vil ringe fra telefonnr.: 72733390, 72733391, 72733392, 72733393, 72733394, 72733395, 72733396, 72733397, 72733398, 72733399, 72733470, 72733471, 72733472, 72733473, 72733474 eller 72733475.

Er det sikkert at opgive oplysninger over telefonen?

Når du bliver ringet op, kan det ske, at vi beder om dine bankoplysninger og dit personnummer for at tilmelde dig til Betalingsservice, hvis vi ikke allerede har dem. Det er normal praksis og vi behandler selvfølgelig dine oplysninger fortroligt.

Hvis du vil vide mere om at opgive personlige oplysninger, kan du læse den pressemeddelelse, som organisationernes brancheforening ISOBRO har udsendt sammen med Nets og Finansrådet.

Hvis du er blevet ringet op og i den forbindelse har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling.

Telefon: 33 73 02 33
Mail: info@sosbornebyerne.dk

Hvorfor ringer I til mig?

Det gør vi, fordi det er afgørende for vores arbejde at få støtte fra private. SOS Børnebyerne modtager kun få penge fra det offentlige, og børnene i SOS-børnebyerne og tilhørende projekter er afhængige af den hjælp, danskerne giver. Der kommer nye børn og flere SOS-projekter til, ligesom priserne i langt de fleste børnebyer er steget.

Om at være frivillig
Hvor meget tid skal jeg bruge som frivillig?

Det er helt op til dig, hvor meget tid du vil bruge som frivillig. Nogle frivillige bruger et par timer om ugen. Andre giver en hånd med et par gange om året ved større arrangementer.

Jeg har samlet ind som frivillig – hvor skal jeg aflevere pengene?

Har du samlet penge ind til SOS Børnebyernes arbejde, kan du overføre dem på følgende måder:
GIRONUMMER: 1119 9348
BANK: reg.nr. 4183 konto nr. 1119 9348

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vil vide mere om at være frivillig, så læs mere og meld dig her eller send en mail til frivillig@sosbornebyerne.dk, hvor du skriver lidt om dig selv, dine interesser, og hvor i Danmark, du bor.

Er det muligt at stoppe som frivillig?

Ja. Men hvis du oplever, at du ikke længere har tid eller lyst til at være frivillig, kan det være en god idé at tale med frivilligkoordinatoren eller din lokalgruppe, inden du stopper. Måske kan de forbedre nogle ting eller kan ændre din rolle til noget, der passer dig bedre.

Kan jeg prøve det af, inden jeg melder mig?

Ja, det kan du godt. Når du har fundet noget, du gerne vil hjælpe med, så aftaler du nærmere med den person, der er ansvarlig for området. Første skridt er at fortælle os, hvad du interesserer dig for, og hvor i Danmark du bor – send en mail til frivillig@sosbornebyerne.dk, så kontakter vi dig efterfølgende og hjælper dig videre.

Får jeg nogen uddannelse eller træning?

Som ny frivillig får du som udgangspunkt et introduktionsforløb og følges med erfarne frivillige afhængigt af aktivitetens karakter. Der er ingen krav til uddannelse som frivillig hos SOS Børnebyerne, og som frivillig har du mulighed for at deltage i kurser og seminarer.

Læs SOS Børnebyernes frivillighåndbog her.

Kan jeg være frivillig i en børneby i udlandet

SOS Børnebyernes arbejde bygger på en meget stor lokal integration. Derfor benytter vi primært lokale folk fra den del af verden, hvor vi har det enkelte projekt og den enkelte børneby. Dette giver det bedste resultat for børnene på lang sigt. Og det er det langsigtede arbejde, som SOS Børnebyerne koncentrerer sig om. Derfor sender vi som udgangspunkt ikke frivillige ud og arbejde på vores projekter og i vores SOS-børnebyer.

Kan jeg være frivillig om aftenen?

Ja. Nogle aktiviteter passer bedst til dagtimerne (f.eks. hvis du vil være frivillig på SOS-kontoret i København), mens andre er bedst om eftermiddagen/aftenen (f.eks. frivillig i en lokalgruppe). Nogle aktiviteter ligger også i weekender (f.eks. deltagelse i events).

Hvad kræver det af mig at være frivillig?

Det vigtigste er, at du har tid, lyst og overskud til at være frivillig. Alt efter hvad du er interesseret i, er der nogle faglige og personlige egenskaber, som kan være en fordel. Hvis du overvejer at blive indsamler, er det fx godt, hvis du er udadvendt og pålidelig – vil du gerne være frivillig i en lokalgruppe og være med til at stable lokale arrangementer på benene, er det en fordel, at du godt kan lide at arbejde sammen med andre og er stabil.

Hvor meget tid kræver det?

Det er helt op til dig, hvor meget tid du vil bruge som frivillig. Nogle frivillige bruger et par timer om ugen. Andre giver en hånd med et par gange om året ved større arrangementer.

Hvad får jeg ud af at være frivillig?

Der er mange forskellige grunde til, at flere tusind mennesker har valgt at være frivillige hos SOS Børnebyerne.
Her er nogle af dem, vi ofte hører:
• Du gør en forskel for forældreløse og udsatte børn
• Det er sjovt at arbejde sammen med andre frivillige
• Du får fagligt udbytte ud af det
• Du udvikler dig personligt
• Du møder nye mennesker
• Det ser godt ud på CV’et

Om SOS-ambassadører
Hvem betaler SOS-ambassadørernes rejse, når de besøger en SOS-børneby?

Når en SOS-ambassadør besøger en SOS-børneby, skaber det opmærksomhed i medierne om SOS Børnebyernes vigtige arbejde for forældreløse og udsatte børn. Det er forskelligt, hvem der betaler, når ambassadørerne besøger en SOS-børneby.

Nogle ambassadører betaler selv for rejsen, andre gange får SOS Børnebyerne støtte fra en fond, som betaler for de udgifter, der er forbundet med en ambassadørrejse. Når en SOS-ambassadør besøger en SOS-børneby, er det altid sket på baggrund af en vurdering af, om det kan betale sig.

Får SOS-ambassadørerne løn for deres arbejde for SOS Børnebyerne?

Nej, alle SOS Børnebyernes ambassadører arbejder vederlagsfrit. Når de optræder i medier eller bruger deres netværk til at fremme SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn, gør de det af egen lyst.

Hvad laver SOS Børnebyernes ambassadører?

SOS Børnebyernes ambassadører er kendte eller indflydelsesrige personer, der bruger deres netværk og indflydelse til at støtte SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn. Nogle ambassadører donerer deres tid og talent og arrangerer støttearrangementer eller holder foredrag om SOS Børnebyernes arbejde.

Andre optræder i medierne, hvor de typisk fortæller om deres besøg i en SOS-børneby. Du har også en chance for at møde de ambassadører, der samler ind under vores årlige landsindsamling.

Du kan se hvem, der er ambassadør for SOS Børnebyerne her

Har du spørgsmål?

SOS Børnebyerne, donorservice