Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Boafgiftsklasser

Ligesom arveloven har tre arveklasser, er der også tre boafgiftsklasser. De er opdelt i ægtefælleklassen, A-klassen og B-klassen.

For visse personer i oversigten gælder det, at de kun arver, hvis de er betænkt i testamentet.

Ægtefælleklassen
Ingen boafgift

  • Ægtefæller og registrerede partnere

A-klassen
Betaler 15% i boafgift efter bundfradrag

  • Børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn (børnebørn, oldebørn osv.)
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode i mindst fem år, hvor opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og når højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet
  • Forældre
  • Frasepareret eller fraskilt ægtefælle
  • Samlever, dvs. personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse (herunder papirløst samlevende)
  • Samlever, dvs. personer, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder papirløst samlevende)
  • Svigerbørn (bemærk at dit barn skal være gift med denne person, før vedkommende juridisk betegnes som "svigerbarn”)

B-klassen
Betaler 15% efter bundfradrag og 25% i tillægsboafgift

  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen – såsom øvrig familie og andre, der betænkes i et testamente. Dette er f.eks. søskende, nevøer, niecer, ven, veninde mv.

I maj 2024 vedtog Folketinget en lovændring, som betyder, at søskende fra 1. januar 2027 fritages for at betale tillægsboafgift på 25%. Søskende skal således herefter kun betale 15% i boafgift, og rykker dermed fra B-klassen til A-klassen ovenfor.

 

Minimér boafgiften med 70/30-modellen

Betænker du SOS Børnebyerne med 30% af din arv og beder os om at betale bo- og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger, som skal betale tillægsboafgift i henhold til ovennævnte B-klasse, vil de modtage en større arv, end hvis du testamenterede hele beløbet til dem. Vi har lavet en video, hvor vi forklarer hvordan.

Se videoen om 70/30-modellen

Arv og testamente

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der med min arv, hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke skriver testamente, bliver din formue og ejendele fordelt efter arvelovens regler. Her arver ægtefælle eller livsarvinger automatisk alt – arveklasse 1. Har du ingen ægtefælle eller livsarvinger, arver dine forældre eller deres børn eller dine niecer og nevøer – arveklasse 2. Har du ingen slægtninge i arveklasse 1 og arveklasse 2, arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn, men ikke fjernere livsarvinger – dvs. dine kusiner og fætre og deres børn i arveklasse 3.

Er der ingen arvinger efter loven eller et oprettet testamente, tilfalder din formue staten.

Læs mere om arveklasserne

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Arveloven bestemmer, at din ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og adoptivbørn (livsarvinger) som minimum skal arve 25% af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. De resterende 75%, som betegnes som friarven, kan du selv råde over.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Læs mere om tvangs- og livsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Eller læs om arverækkefølgen her

Hvorfor testamentere til SOS Børnebyerne?

For mange kan det at oprette testamente være med til at give fred i sindet, og det er en måde at sikre, at ens sidste vilje bliver opfyldt, den dag man ikke er her mere. Mange af dem, der testamenterer til SOS Børnebyerne, har været faddere eller støttet vores arbejde på anden vis. Der er også en del mennesker uden nær familie, som ønsker, at SOS Børnebyerne skal arve det, de efterlader sig. SOS Børnebyerne er taknemmelige for den store tillid, vi bliver vist gennem testamentariske gaver. Vi har i løbet af de sidste 70 år hjulpet over fire millioner forældreløse og udsatte børn – blandt andet takket være testamentariske gaver.

Hvordan kommer jeg i gang med at oprette et testamente?

Testamenteskrivning er ikke raketvidenskab. Men det er heller ikke hverdagskost for de fleste af os. Du tror måske, at det er besværligt og dyrt at skrive testamente, men i virkeligheden kræver det blot, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad der skal ske med din formue og ejendele og får det skrevet ned.

Hvis du skal til et fysisk møde eller telefonmøde med en advokat om oprettelse af testamente, kan du med fordel downloade og udskrive vores tjekliste, som du kan udfylde forud for mødet. Tjeklisten klæder dig på til mødet, og kan give advokaten et overblik over din formue og ønsker til fordeling af arven.

Det er vigtigt, at dit testamente er entydigt og underskrevet korrekt for at være gyldigt. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat. Når du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du få gratis rådgivning og hjælp af en advokat til at skrive testamentet.

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give forældreløse og udsatte børn en gave for livet. Kontakt Mette Sandager Löhndorf på telefon: 3373 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk, hvis du vil vide mere.

Er SOS Børnebyerne med i Det Gode Testamente?

Ja, SOS Børnebyerne er med i Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at bidrage til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Du kan føle dig tryg ved de organisationer, der er med i Det Gode Testamente. Alle er medlemmer af brancheforeningen ISOBRO.

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Testamenteansvarlig