Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Arv og testamente

Ofte stillede spørgsmål

Er det besværligt at oprette et testamente?

Det er en fordel, at du har gjort dig tanker om, hvordan du ønsker, at din arv skal fordeles, inden du kontakter en advokat. Det vil herefter i langt de fleste tilfælde være ganske ligetil for en advokat at udarbejde dit testamente. I de fleste tilfælde kan det drøftes via et telefonmøde, så du behøver altså ikke at møde personligt op på advokatkontoret.

Du kan med fordel downloade og udskrive vores tjekliste til oprettelse af testamente, som du kan udfylde forud for telefonmødet eller et fysisk møde med en advokat. Tjeklisten klæder dig på til mødet, og kan give advokaten et overblik over din formue og ønsker til fordeling af arven.

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Arveloven bestemmer, at din ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og adoptivbørn (livsarvinger) som minimum skal arve 25% af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. De resterende 75%, som betegnes som friarven, kan du selv råde over.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Læs mere om tvangs- og livsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Eller læs om arverækkefølgen her

Kan man begunstige velgørenhed på sine pensions- og forsikringsordninger?

I mange tilfælde er det muligt at begunstige en velgørende organisation på pensions- og forsikringsordninger.

Normalt går pensions- og forsikringssummer uden om et dødsbo, og du kan ikke direkte i et testamente bestemme, hvem dine pensioner og forsikringer skal tilfalde. Ønsker du derfor selv at bestemme, hvem dine ordninger skal tilfalde, skal du tage kontakt til dit pengeinstitut, pensions- og forsikringsselskab.

Nogle vælger både at betænke SOS Børnebyerne i deres testamente og som begunstiget på sine pensions- og forsikringsordninger. Andre vælger alene at begunstige os i deres pensions- og forsikringsordninger.

Reglerne for, hvem du selv kan vælge som begunstiget til at arve dine ordninger, afhænger af, om der er tale om en fradragsberettiget eller ikke-fradragsberettiget ordning.

Læs mere om mulighederne og reglerne her

Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit pengeinstitut, pensions og forsikringsselskab for at høre nærmere om de gældende regler for de forskellige slags pensioner og forsikringer, samt hvilken betydning det har for din situation.

Hvad er boafgift - tidligere kaldet arveafgift?

Arveafgift, i dag kaldet boafgift, er en afgift til staten, som boet skal betale af arven.

Afgiften afhænger af boets størrelse, men også hvilken relation man havde til afdøde.

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner skal ikke betale boafgift.

Alle andre personer skal betale 15% i boafgift til staten af det, der overstiger bundfradraget. Derudover skal der for visse personer betales en eventuel tillægsboafgift på 25%.

Tillægsboafgiften beregnes som 25% af arven, dog sådan at den beregnede boafgift på 15% fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

SOS Børnebyerne er, som mange andre velgørende organisationer, fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til os, går ubeskåret til vores arbejde for udsatte og forældreløse børn. Se listen over afgiftsfritagede organisationer

Læs mere om bo- og tillægsboafgift samt bundfradrag

Hvorfor er det en god idé at oprette et testamente?

Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Et testamente kan også være med til at forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte, og det kan give ro i sjælen. Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven.

Læs mere om, hvorfor det kan være en god idé at oprette et testamente

Det Gode Testamente

SOS Børnebyerne er med i Det Gode Testamente

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at bidrage til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Læs mere om Det Gode Testamente