Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Du hjælper børn som Inoke

Takket være bidrag fra mennesker som dig, kan SOS Børnebyerne hjælpe børn som Inoke, så fattigdom ikke tvinger hende ud af skolen med fare for at ende i farligt børnearbejde.

Inoke er den yngste af 10 søskende. Hun bor ude i junglen i Laos med sin mor og far, som er handicappet. Familien er så fattige, at de må samle mad i skoven ofte uden held.

Inokes storesøster på 15 er allerede taget til storbyen, en farefuld færd for unge piger. Nogle bliver tvunget ud i seksuel udnyttelse og overgreb i sexindustrien i de større byer i Laos eller i nabolandet Thailand.

Din støtte og bidrag til udsatte børn og familier er med til at sikre, at børn som Inoke får en tryg opvækst, kommer i skole og får muligheden for en god fremtid.

Sådan indbetaler du bidrag indsamlet på en SKOLE
Læs hvordan du gør her
Støt et godt formål

Når du giver et bidrag til SOS Børnebyerne, er du med til at hjælpe de børne i verden, som har allermest brug for hjælp. Alle bidrag tæller!

Din støtte og bidrag til udsatte børn og familier er med til at sikre, at børn får en tryg opvækst, kommer i skole og får muligheden for en god fremtid.

Hjælp børn i nød og vær med til at gøre en forskel i deres liv. Med din donation støtter du børnene i SOS børnebyerne, men også forebyggende arbejde i lokalsamfundet.

I vores mere end 559 børnebyer verden over får forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem med en ny SOS-mor.

Uden for børnebyerne samarbejder vi med sårbare familier for at forebygge, at fattigdom eller sygdom splitter familier ad, og børn bliver ladt alene tilbage.

Giv donation - fast eller enkelt?

Dit bidrag til SOS-børnebyerne er et bidrag til velgørenhed. Når du giver et bidrag til SOS Børnebyernes arbejde, bliver din støtte brugt der, hvor der er mest behov for den.

Din donation kan enten være et fast beløb eller et engangsbidrag. Vi sætter stor pris på begge dele. Men når du støtter vores arbejde med et fast beløb, skal vi bruge færre penge på administration, og vi bliver bedre i stand til at planlægge langsigtet.

Hjælp børn: Andre måder at støtte på

En fast donation betyder mindre administration

Når du støtter vores arbejde med et fast beløb hver måned, skal vi bruge færre penge på administration, og vi bliver bedre i stand til at planlægge langsigtet.

Kan jeg få fradrag for min donation?

Ja, det kan du. Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne på op til 18.300 kroner i 2024 (i 2023 var beløbet 17.700)

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Bemærk: Donationer givet via SMS eller MobilePay registreres som anonyme indbetalinger. Benytter du SMS eller Mobilepay modtager vi donationen, men vi får desværre ikke oplyst hvem indbetaleren bag donationen er. Derfor kan vi ikke automatisk indberettet donationerne til Skat. Ønsker du fradrag for disse anonyme donationer, skal du derfor indsende dokumentation for betalingerne til SOS Børnebyerne.

Varer købt i webshoppen er ikke fradragsberettiget, da der er tale om et køb og ikke en donation.