Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Træk dit bidrag fra i skat

De bidrag du giver til SOS Børnebyerne kan trækkes fra på din selvangivelse

Find svar på dine spørgsmål her
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg trække mit bidrag fra på selvangivelsen?

Ja, det kan du. Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne og andre organisationer på op til 15.000 kr. i 2015.
Støtter du også andre organisationer, bliver beløbet lagt sammen – dvs. du max kan fratrække 15.000. kr. i alt for bidrag indbetalt i 2015.

I 2016 er det samlede fradrag hævet til 15.200 kr.

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit personnummer.

Hvis du er tilmeldt som fadder på gaden, i et butikscenter m.v. skal du kontakte SOS Børnebyerne, hvis du ønsker skattefradrag.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Hvad bruger I mit CPR-nummer til?

SOS Børnebyerne har pligt til at indberette dit personnummer til SKAT
hvis du ønsker fradrag for dine bidrag til SOS Børnebyerne. SOS Børnebyerne videregiver ikke dine oplysninger til andre end SKAT, og vi opbevarer oplysningerne efter gældende regler.

I henhold til persondataloven har du ret til at få indsigt i de oplysninger, du har givet til SOS Børnebyerne.

Indberet dit personnummer her.

Har du spørgsmål?

Kristine Lehmann Nielsen, Donor Service Koordinator