Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Få svar på dine spørgsmål

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. Hvis du ikke kan finde det, du skal bruge, er du velkommen til at kontakte os. Nederst på siden kan du se, hvordan du får fat i os.

Find svar på dine spørgsmål her

Om SOS Børnebyerne

Hvem er SOS Børnebyerne?

SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer. SOS Børnebyerne hjælper verdens mest udsatte børn – børn, der ikke har nogen forældre eller andre voksne, der kan tage sig af dem. Disse børn giver SOS Børnebyerne et kærligt hjem i en ny familie.

SOS Børnebyerne arbejder også forebyggende for at forhindre, at børn mister deres forældres omsorg. Forebyggende betyder, at vi hjælper FØR det går galt. Det gør vi blandt andet ved at støtte udsatte familier med hjælp til selvhjælp, så de selv bliver i stand til at klare sig og tage sig godt af deres børn.

Hvilke lande arbejder SOS Børnebyerne i?

SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande over hele verden.
Klik her og se SOS Børnebyernes lokationer i hele verden

SOS Børnebyerne Danmark arbejder særligt tæt med en række udvalgte lande. Læs mere her.

Hvad er en SOS-børneby?

I de fleste lande er en børneby en lille landsby, hvor SOS-mødrene og SOS-børnene bor. Her bor 10-15 familier i hvert deres hus. SOS-ambassadør, Cecilie Beck, har besøgt en børneby i Battambang, Cambodja. Se med i videoen her og oplev, hvordan en typisk børneby ser ud

I nogle lande bor SOS-familierne i lejligheder eller lejede huse forskellige steder i lokalsamfundet. Det er for eksempel Sonias familie, der bor i Bogota i Colombia. Tag med på besøg hos familien her.

Kan man sammenligne en SOS-børneby med et børnehjem?

Nej, det kan man ikke. I en SOS-børneby får børnene et nyt hjem, en SOS-mor og en ny familie, og de fleste bevarer kontakten til SOS-børnebyen som voksne.

SOS-moderen fungerer på mange måder som barnets biologiske mor. Hun sørger for, at det enkelte barn får en god opvækst, og hun giver barnet kærlighed, respekt, tryghed, opmuntring og omsorg. Hver eneste dag. SOS-børnebyen består af en række SOS-familier, som har hver deres SOS-mor. Ligesom som helt almindelige familier fungerer de selvstændigt og i samspil med naboer og lokalmiljø. Mødrene i en børneby får professionel støtte af børnebyens øvrige fagpersonale og af SOS-tanter, der er SOS-mødre under uddannelse. SOS-mødre uddannes løbende til at kunne hjælpe og støtte de ofte traumatiserede børn bedst muligt.

Læs mere om hvad en SOS-børneby er her

Hvad er en SOS-mor?

En SOS-mor er en kvinde, der arbejder som plejemor for de forældreløse og udsatte børn, der bor i en SOS-børneby. Hun bor sammen med børnene 24 timer i døgnet og er ligesom en rigtig mor for dem. Hver SOS-mor tager sig typisk af mellem 4-10 børn. Antallet af børn varierer alt efter, hvad der er normalt i de enkelte lande. I nogle lande er det almindeligt at have mange børn, i andre lande lidt færre. For at SOS-familien ikke skal skille sig for meget ud fra andre familier i lokalsamfundet, har SOS-familien så vidt muligt samme størrelse som det, der er almindeligt der, hvor familien bor.
SOS-moren får hjælp i det daglige af SOS-tanter, som typisk er kvinder, der er i lære som SOS-mødre.

Der bor mere end 6.000 SOS-mødre i børnebyer rundt omkring i verden, og alle har gennemgået en særlig uddannelse og været i lære hos en erfaren SOS-mor, før de fik ansvaret for deres egen familie. Alt sammen for at give børnene de bedste og kærligste rammer for en god opvækst.

Chea Pisey er SOS-mor i børnebyen Battambang i Cambodja. Læs om Chea her: https://www.sosbornebyerne.dk/en-sos-mors-bedste-raad/

Findes der SOS-fædre?

Ja, det gør der. Der er endnu ikke så mange SOS-fædre i Afrika og Asien, for her er det stadig mest almindeligt, at det er kvinderne, der tager sig af børnene. Der er pt. flest SOS-fædre i Europa og Sydamerika.

Om at være skolefadder

Hvorfor er fadderskaber en god måde at støtte på?

Fadderskaber er en langsigtet måde at støtte på, og som fadder hjælper du både børn i børnebyerne og i lokalsamfundet. Alle de børn, der bor i en børneby, kommer i skole og får mulighed for at videreuddanne sig.

I lokalsamfundet støtter vi udsatte familier i at forbedre deres levevilkår og få et indkomstgrundlag, og vi støtter forældrene i at tage sig af deres børn.

Du giver børn et trygt sted at vokse op med omsorg og muligheder, som børnene ellers ikke ville have haft.

Her kan du læse mere om, hvordan din fadderstøtte gør en forskel

Kan vi være flere klasser om at dele et fadderskab?

Ja, I kan sagtens være flere klasser om at dele et fadderskab. I kan faktisk også være en hel skole om at dele fadderskabet, hvis I har lyst til det. Det vigtigste er, at der er en kontaktperson, som står for kontakten med SOS Børnebyerne og kan være den, der modtager fadderrapporterne og står for de løbende betalinger.

Hvis I deler fadderskabet med andre klasser eller resten af skolen, kan I f.eks. samle fadderrapporterne på skolebiblioteket, så alle kan tilgå dem og bruge dem i undervisningen.

Hvordan kan vi bruge fadderskabet i undervisningen?

Når I bliver klassefaddere, vil I to gange om året få tilsendt en rapport med posten direkte fra børnebyen. I rapporterne kan I følge med i, hvordan det går med jeres fadderbarn eller SOS-børneby. Fadderrapporterne kan bruges som udgangspunkt for undervisning om børns vilkår, hverdag og skolegang i det land, som jeres fadderbarn bor i.

Nogle lærere inddrager fadderrapporterne i dansk, samfundsfag- eller engelskundervisningen, men det er også meget oplagt at bruge dem i forbindelse med projekt- eller temauger. Hvis I er interesseret i undervisningsmateriale, som har et globalt perspektiv kan I finde flere spændende forløb her.

Klassen kan lave gode gerninger eller andre indsamlingsaktiviteter og dermed samle ekstra penge ind til fadderbarnet eller børnebyen. Se en masse ideer til aktiviteter, I kan lave i klassen, her.

Book et gratis skoleforedrag på vores hjemmeside, og få besøg af en af vores frivillige foredragsholdere. Vores foredragsholdere kan fortælle eleverne om SOS Børnebyernes arbejde for udsatte og forældreløse børn, samt børns vilkår og skolegang i de lande, hvor vi arbejder. Desuden vil foredragsholderen medbringe en sansekuffert med ting og sager fra en børneby, samt nogle øvelser og aktiviteter, der understøtter foredraget.

Kan min klasse/skole skrive breve til vores fadderbarn

Ja, hvis I har lyst, kan I skrive breve til fadderbarnet eller børnebyen. På den måde får eleverne mulighed for at få en mere personlig indgangsvinkel til fadderskabet, og de får desuden erfaring med, hvordan man skriver breve og/eller e-mails, hvilket er en rigtig god skriveøvelse. Jeres fadderbarn er dog ikke forpligtet til at skrive tilbage, hvis barnet ikke har lyst, det er helt op til den enkelte. Læs mere om at sende breve her.

Om at samle ind på skolen eller i klassen

Hvordan får vi gode idéer til, hvordan vi kan samle ind på skolen eller i klassen?

Vi har samlet en masse gode ideer til, hvordan din klasse selv kan starte deres egen klasse indsamling til fordel for udsatte og forældreløse børn. I kan for eksempel samle penge ind ved at lave sjove sokkedyr, arrangere en hyggelig madaften eller samle pant. Se alle idéerne her og bliv inspireret til at komme i gang med en aktivitet på din skole: https://www.sosbornebyerne.dk/skole/ideer-til-indsamling/

Kan vi få én fra SOS Børnebyerne ud på skolen for at fortælle om SOS Børnebyernes arbejde?

Ja, det kan I! SOS Børnebyernes frivillige foredragsholdere rejser rundt til skoler i hele landet og holder foredrag om børn og skolegang i verdens fattigste lande.

Foredraget er gratis og indeholder videoer, sanseting og interaktive elementer som quiz, dilemma-spil og vennebøger, der inddrager dine elever og sætter deres viden og meninger i spil. Foredraget tilpasses til den enkelte klasse og egner sig således både til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Et foredrag for klassen kan være et godt startskud eller afslutning på en aktivitet.

Book et gratis foredrag med en af vores dygtige foredragsholdere her:
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/

Kan vi få en pakke med plakater, balloner mm. til at pynte fint op på skolen/ i klassen?

Ja, det kan I! Vi har samlet en aktivitetspakke med blandt andet indsamlingsbøtte, balloner, flag, venskabsarmbånd, fotos og plakater. Vi sender aktivitetspakken direkte ud til jer på skolen, og det er helt gratis. Bestil jeres aktivitetspakke her: https://www.sosbornebyerne.dk/skole/bestil-en-gratis-aktivitetspakke/

Hvordan indbetaler vi pengene fra vores indsamling på skolen/ i klassen?

I kan nemt og hurtigt indbetale pengene fra jeres indsamling. Se, hvordan I gør, her: https://www.sosbornebyerne.dk/skole/saadan-indbetaler-du/

Explainers

Når vi står over for komplekse og følsomme emner i klasseværelset, kan det være en udfordring at kommunikere på en letforståelig og engagerende måde. Her kommer explainervideoerne ind i billedet! Mille Gori lægger stemme til i disse korte, animerede videoer, der kan være en ressource i din undervisning. Videoerne er gode til at forklare svære emner på en tilgængelig måde, der fanger elevernes opmærksomhed og fremmer deres forståelse.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Så skriv eller ring.

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager