Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Det går dine penge til

Som SOS-fadder går maksimalt 10 procent af dit bidrag til administration. Her kan du læse mere om, hvordan dit bidrag bliver brugt.

En del af dit fadderskabsbidrag kan for eksempel blive brugt til at etablere legepladser, hvor børnene kan udfolde sig fysisk. Som her i Xiengkhoaung i det nordlige Laos, hvor børnene elsker at gynge. Foto: Lars Just

Dit fadderbidrag går til at give forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem med alt, hvad der skal til for sikre en tryg barndom.

Fadderbidragene bruges til at dække alle udgifter til børnenes opvækst, inklusive skole og sundhedspleje. Bidragene dækker også udgifter til at drive en børneby samt løn til SOS-mødre og andet personale.

Dit bidrag hjælper også uden for børnebyen

Som SOS-fadder går makismalt 10 procent af din støtte til administration. 90 procent går altså direkte til arbejdet for børn i SOS-børnebyer og SOS-projekter fordelt sådan, at 75 procent sendes til “din” SOS-børneby, og 15 procent går til projekter, der mangler finansiering.

I de fleste tilfælde støtter disse 15 procent SOS-familieprogrammer, som breder hjælpen ud til flere udsatte børn i lokalområdet, men kan også gå til nye og eksisterende børnebyer, skoler, børnehaver, lægeklinikker og socialcentre.

Fordelingen sikrer, at så mange børn som muligt får den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom. På den måde er du som SOS-fadder også med til at reducere fattigdom og forbedre forholdene for udsatte børn og deres familier i SOS-børnebyernes lokalmiljø.

sos-boernehave-i-indien
En smuk pige fra SOS-børnehaven i Akkampettai, hvor også børn fra udsatte familier får omsorg, et varmt måltid mad og plads til at lege og lære – et tiltrængt pusterum i en hård hverdag. Foto: Dominic Sansoni.

 

Sådan når pengene frem

Når SOS Børnebyerne i Danmark modtager dit fadderskabsbidrag, opfatter vi det som en tillidserklæring, som vi skal leve op til. Vi er omkostningsbevidste og har forpligtet os til at holde administrationsomkostningerne på højst 10 procent.

Administration er nødvendig for at sikre, at pengene når frem, og at faddere og andre bidragydere får de informationer, de har brug for.

SOS Børnebyerne følger de bidrag, der går til børnene. Vi ved konkret, hvilke penge der går til den enkelte børneby og det enkelte familieprogram. Hver indsats har detaljerede budgetter.

SOS Børnebyerne Danmark offentliggør hvert år et regnskab for de forgangne år, og både i Danmark og i alle andre lande benytter SOS Børnebyerne internationalt godkendte revisorer.

Du kan til enhver tid finde vores årsregnskaber her.

Find svar dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Er der en bindingsperiode på mit fadderskab?

Nej, der er ingen bindingsperiode. Du kan opsige dit fadderskab fra den ene dag til den anden, enten telefonisk eller skriftligt. SOS Børnebyerne har tilrettelagt vores arbejde sådan, at både SOS-børnebyer og SOS-børn har mere end én fadder, så børnene stadig er økonomisk sikret.

Forlader børnene SOS-børnebyen, når de fylder 18 år?

Nej, det gør børnene ikke nødvendigvis. Fadderskabet og SOS Børnebyernes støtte fortsætter, indtil barnet kan stå på egne ben. Også mens barnet uddanner sig og måske bor i en anden by eller i et af de ungdomshuse, der ofte ligger i tilknytning til børnebyen.

Normalt stopper den økonomiske hjælp, når SOS-barnet fylder 23, alt afhængig af deres modenhed, uddannelse, jobmuligheder og hvor i verden, de bor.

I nogle lande er det ikke velset, at en kvinde bor alene. Derfor bliver pigerne tit boende i SOS-børnebyen selv efter, de er færdige med deres uddannelse. En del piger forlader først SOS-børnebyen, når de er blevet gift.

De fleste af børnene knytter livslange bånd til SOS-børnebyen, og når de bliver voksne, besøger de tit deres SOS-mor og SOS-søskende og for mange SOS-børn, er det den eneste familie, de kender.

Har et barn kun én fadder?

Nej, typisk har et barn flere faddere. Et SOS-barn kan støttes af faddere fra forskellige dele af verden. Et barn kan have op til syv danske faddere og højst 10 faddere i alt. Skolegang, lægehjælp, kost og logi er nogle af de udgifter, som der er i forbindelse med at have et forældreløst barn i en SOS-børneby og de kan desværre ikke dækkes med støtten fra en enkelt fadder.

Flere fadderskaber pr. barn er også med til at sikre, at SOS-børnene er økonomisk sikret, hvis en eller flere faddere vælger at afslutte deres fadderskab eller går bort.

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt  med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. Et SOS-barn bor for så vidt muligt i en SOS-familie, hvor moderen og børnene har samme religion, så børnene har mulighed for at lære traditioner og ritualer.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med. Desuden kræver et frit valg en grundlæggende viden om forskellige religioner.

Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, og i Sri Lanka er der kristne, hinduer, muslimer og buddhister.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Har du spørgsmål?

Kristine Lehmann Nielsen, Projektleder for Landsindsamling