Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyernes økonomi

SOS Børnebyerne Danmark har til formål at give så mange forældreløse og udsatte børn som muligt en tryg barndom med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse.

2015 var et rekordår for SOS Børnebyerne. Støtten fra privatpersoner er stigende, og langt over halvdelen af støtten i 2015 kom fra private bidragydere, der indbefatter faddere, enkeltdonorer, arv og gaver til børnene. I 2015 kunne vi derfor give 169 millioner kroner til arbejdet, der omfatter uddeling af fadderskabsstøtte, uddelinger til drifts- og projektstøtte og til formålsbestemt arbejde i Danmark. Det er 20 millioner mere end i 2014.

SOS Børnebyerne gennemfører hvert år kampagner og andre aktiviteter for at samle penge ind som en del af organisationens strategi om at skabe vækst for at nå flere børn. Når SOS Børnebyerne bruger penge på indsamling, sker det med en målsætning om samlet set at få mindst fem kroner ind for hver krone brugt.

SOS-fadderen sikrer den langsigtede hjælp

De mange danskere, der støtter et barn eller en børneby, hjælper langsigtet for at give børn en tryg opvækst, en uddannelse og muligheden for at udvikle sig til sunde og selvstændige voksne. I 2015 var der 44.000 danske fadderskaber fordelt på børnebyer over hele verden. 7.500 danskere har desuden valgt at støtte SOS Børnebyerne med et fast månedligt beløb.

Download årsberetning m.m.

SOS Børnebyernes årsberetning fortæller historier fra året, der gik. Her finder du også nøgletal samt illustrationer af, hvor hjælpen gik hen.

Download årsberetning 2015

Download andre rapporter

Årsrapport 2015

Regnskab for landsindsamling 2015

Læs flere publikationer her

Målsætningen er, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges til administration. Administrationsprocenten i 2015 var på 5,8 procent. Administration er nødvendig for at sikre at pengene når frem, og at faddere og andre bidragydere får den kontrol og kvalitetssikring, de har brug for. Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.

I 2015 var der 48 lønnede medarbejdere på kontoret i København. Stort set alle medarbejdere i SOS-børnebyer og på projekter er lokalt ansatte. Det garanterer en høj grad af lokal forankring og bidrager til at holde omkostningerne nede. Omkring 1.000 frivillige i danske lokalgrupper og på kontoret i København arbejdede ulønnet for SOS Børnebyerne i 2015.

Du kan læse mere om SOS Børnebyernes administrationsprocent her.

Sådan fordelte vi støtten i 2015
Det gik pengene til