Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Sådan hjælper vi

Vi arbejder for, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

SOS-fadder møder SOS-barn

Som SOS-fadder modtager du to gange årligt en rapport, hvor du kan følge med i, hvordan det går dit SOS-barn eller den børneby, du støtter. Ofte vælger faddere og SOS-børn derudover at have personlig kontakt, og nogle ender endda med at møde hinanden. Det kan være en stor og berigende oplevelse for begge parter, og her har vi samlet en lang række rørende fortællinger om, når SOS-fadder møder SOS-barn.

Mød nogle af SOS Børnebyernes ambassadører
De støtter
Find svar på dine spørgsmål her
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en SOS-børneby?

En SOS-børneby består af 10-15 familier, der har hvert sit hjem. En familie består af en SOS-mor og op til 10 børn. Familien og barndomshjemmet danner rammen om barnets hverdag og opvækst.

SOS-moderen står for den daglige omsorg og har ansvaret for familiens husholdning og økonomi. Hvis flere børn kommer fra samme biologiske familie, bor de også sammen i SOS-familien.

Børnene lærer at tage ansvar og passe på hinanden som søskende.  Alle SOS-børn får også grundlæggende skolegang og får muligheden for at videreuddanne sig.

SOS-børnene får med alderen gradvist mere ansvar for at kunne udvikle sig til uafhængige voksne. Som 14-15-årige flytter de fleste børn over i SOS-ungdomshuse, hvor de lærer at klare sig selv. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en uddannelse.

Hvem er SOS Børnebyerne?

SOS Børnebyerne er en af verdens største private humanitære børneorganisationer og arbejder i mere end 130 lande. Siden 1949 har SOS Børnebyerne arbejdet på at sikre forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem og en tryg opvækst i en familie og en SOS-børneby. SOS Børnebyerne arbejder også forebyggende med at styrke og støtte udsatte familier.

Desuden driver SOS Børnebyerne også egne børnehaver, skoler, tekniske skoler og lægeklinikker, hvis der ikke findes tilsvarende muligheder i SOS-børnebyens lokalområde.

Uafhængigt af politiske og religiøse interesser arbejder SOS Børnebyerne også for at få verdens ledere og lande til at respektere børns rettigheder. Det sker ved at tale forældreløse og udsatte børns sag over for regeringer, myndigheder og andre magthavere både nationalt og internationalt.

Indsamlingsetiske Retningslinjer 2014

Vedtaegter

Står SOS Børnebyerne kun bag SOS-børnebyer?

Nej, SOS Børnebyerne arbejder også med at forebygge, at børn bliver forældreløse. Hvis børn lever i en udsat familie hos for eksempel en enlig forældre, en bedstemor eller tante, hvor der er fare for, at familien bryder sammen, kan vi træde til og arbejde på at styrke familiens vilkår, så de voksne kan løfte både sig selv og deres forældreansvar.

Vi prøver altid først at støtte familien og eventuelt at føre børnene sammen med slægtninge, hvis det er muligt. Når det ikke lykkes, er SOS-børnebyen den sidste udvej.

SOS Børnebyerne bygger også egne SOS-børnehaver, SOS-skoler og SOS-lægeklinikker, hvis der ikke findes tilsvarende muligheder i børnebyens lokalområde. Skolerne og børnehaverne bliver brugt af SOS-børnene, men er ogsååbne for børn i lokalsamfundet.
På den måde løftes det generelle uddannelsesniveau i området samtidig med, at SOS-børnene på naturlig vis bliver integreret med de lokale børn.

På SOS-lægeklinikker får mennesker i SOS-børnebyen og børnebyens nærmiljø basal behandling og rådgivning.

SOS Børnebyerne driver også tekniske skoler, som tilbyder SOS-unge og unge fra lokalsamfundet en praktisk uddannelse. I mange lande er det en af de få muligheder, unge har for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Her hjælper vi