Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Ofte stillede spørgsmål om arv og testamente

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. Hvis du ikke kan finde det, du skal bruge, er du velkommen til at kontakte os. Nederst på siden kan du se, hvordan du får fat i os.

Arv og testamente

Kan man begunstige velgørenhed på sine pensions- og forsikringsordninger?

I mange tilfælde er det muligt at begunstige en velgørende organisation på pensions- og forsikringsordninger.

Normalt går pensions- og forsikringssummer uden om et dødsbo, og du kan ikke direkte i et testamente bestemme, hvem dine pensioner og forsikringer skal tilfalde. Ønsker du derfor selv at bestemme, hvem dine ordninger skal tilfalde, skal du tage kontakt til dit pengeinstitut, pensions- og forsikringsselskab.

Nogle vælger både at betænke SOS Børnebyerne i deres testamente og som begunstiget på sine pensions- og forsikringsordninger. Andre vælger alene at begunstige os i deres pensions- og forsikringsordninger.

Reglerne for, hvem du selv kan vælge som begunstiget til at arve dine ordninger, afhænger af, om der er tale om en fradragsberettiget eller ikke-fradragsberettiget ordning.

Læs mere om mulighederne og reglerne her

Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit pengeinstitut, pensions og forsikringsselskab for at høre nærmere om de gældende regler for de forskellige slags pensioner og forsikringer, samt hvilken betydning det har for din situation.

Er SOS Børnebyerne med i Det Gode Testamente?

Ja, SOS Børnebyerne er med i Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at bidrage til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Du kan føle dig tryg ved de organisationer, der er med i Det Gode Testamente. Alle er medlemmer af brancheforeningen ISOBRO.

Hvordan arbejder SOS Børnebyerne med testamenter og arvesager?

SOS Børnebyernes testamenteansvarlige, Mette Sandager Löhndorf, tager den indledende snak med dem, som ringer ind. Det er altid en spændende snak, hvor folk fortæller om deres liv og deres bevæggrund for at betænke SOS Børnebyerne. Hvis man ønsker at gå videre i processen, tilbyder vi hjælp fra en advokat. Når man betænker SOS Børnebyerne i sit testamente, dækker vi advokatens salær. Omkostningen til advokatens salær er skattepligtig.

Her kan du læse mere om SOS Børnebyernes politik i arvesager

SOS Børnebyerne giver ikke tilskud til oprettelsen af et testamente hvis indsættelsen af SOS Børnebyerne er betinget, f.eks. af at andre arvinger er døde. SOS Børnebyerne giver heller ikke tilskud, hvis testamentet er udformet således, at SOS Børnebyerne kun modtager arv, såfremt arven til de øvrige arvinger reelt forøges.

Læs mere om, hvordan du kan betænke SOS Børnebyerne i dit testamente samt muligheden for få gratis advokathjælp

Kan jeg betænke mit fadderbarn i mit testamente?

Mange af vores faddere har et ønske om at betænke deres fadderbarn, så de kan give barnet en ekstra håndsrækning til en bedre fremtid. Det er en smuk tanke, men desværre kan det ikke altid realiseres, og derfor anbefaler vi ikke, at du betænker dit fadderbarn. Da ingen ved, hvornår en arv vil blive udbetalt, kan fadderbarnet være blevet voksent og flyttet fra børnebyen. Hvis dit fadderbarn ikke har valgt at holde kontakten med sin familie i børnebyen, kan det være tidskrævende og måske umuligt at finde frem til ham eller hende. Det skyldes, at mange af de lande, vi arbejder i, ikke har et CPR-register ligesom her i Danmark.

Er arven øremærket til et fadderbarn, skal der som udgangspunkt både betales bo- og tillægsboafgift på samlet 36,25%.

Er arven øremærket til en børneby eller et af vores andre programmer, skal der ikke svares en boafgift. Er arven ikke øremærket, skal der heller ikke svares en boafgift, da SOS Børnebyerne er afgiftsfritaget.

Vil du alligevel gerne give en del af din arv til et godt formål og måske indirekte til dit fadderbarn, kan du i stedet vælge at betænke den børneby, hvor dit fadderbarn er opvokset. Du kan også indsætte børnebyen som sekundær arving til den del af din arv, du havde tiltænkt dit fadderbarn. Det betyder, at arven vil gå til børnebyen, hvis det ikke er muligt at finde frem til dit fadderbarn, den dag hvor arven bliver udbetalt.

Læs mere om boafgift

Kan jeg øremærke min arv?

Kort sagt: Det er din arv, så du bestemmer. Vi vil dog altid råde dig til, at du efterlader ikke-øremærkede midler, og dermed tilgodeser vores generelle arbejde, så arven kan bruges, der hvor behovet er størst. Er der et bestemt område, som du brænder særligt for, står det dig naturligvis frit for at øremærke din arv hertil. I det tilfælde anbefaler vi, at du øremærker så bredt som muligt – for eksempel til pigers uddannelse i Afrika og ikke til en skole i en specifik by. På den måde er du sikker på, at pengene vil komme til at gøre mest gavn.

Hvorfor testamentere til SOS Børnebyerne?

For mange kan det at oprette testamente være med til at give fred i sindet, og det er en måde at sikre, at ens sidste vilje bliver opfyldt, den dag man ikke er her mere. Mange af dem, der testamenterer til SOS Børnebyerne, har været faddere eller støttet vores arbejde på anden vis. Der er også en del mennesker uden nær familie, som ønsker, at SOS Børnebyerne skal arve det, de efterlader sig. SOS Børnebyerne er taknemmelige for den store tillid, vi bliver vist gennem testamentariske gaver. Vi har i løbet af de sidste 70 år hjulpet over fire millioner forældreløse og udsatte børn – blandt andet takket være testamentariske gaver.

Kan jeg fortryde eller ændre i mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit testamente, medmindre du har oprettet et uigenkaldeligt testamente. Faktisk giver det god mening fra tid til anden at overveje, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker for, hvem der skal arve efter dig – især hvis din livssituation ændrer sig. Uanset, om du ønsker at annullere dit testamente, oprette et tillæg til dit nuværende testamente eller du ønsker at lave et helt nyt testamente, er det vigtigt, at du sikrer dig, at tilbagekaldelsen eller testamentet fortsat er gyldigt. Du skal derfor altid følge de gældende regler for oprettelse af testamente. Det indebærer blandt andet, at du fortsat skal være i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Læs mere på domstolenes hjemmeside, om hvordan du ændrer eller tilbagekalder et testamente

Hvordan kan jeg være sikker på, at mit testamente ikke forsvinder?

Det sikreste er, at dit testamente bliver underskrevet hos notaren. Med notarens bekræftelse af din underskrift kan der nemlig som udgangspunkt ikke sås tvivl om ægtheden af dit testamente. Samtidig registreres dit testamente i Centralregistret for testamenter, og skifteretten får automatisk besked, når du dør, modsat et vidnetestamente, som ikke bliver registreret eller opbevaret et officielt sted. Et notarpåtegnet testamente er din garanti for, at dit testamente bliver fundet frem og dine sidste ønsker opfyldt. Notaren opkræver et gebyr på 300 kr.

Læs mere om notartestamenter ved skifteretten på domstolenes hjemmeside

Hvad koster det at oprette et testamente?

Når du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du få gratis rådgivning og hjælp af en advokat til at skrive testamentet. Omkostningen til advokatens salær er skattepligtig. Vi fortæller gerne meget mere om og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give forældreløse og udsatte børn en gave for livet.

Kontakt Mette Sandager Löhndorf på telefon: 3373 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk, hvis du vil vide mere.

Kan SOS Børnebyerne arve efter mig?

Ja, der er flere danskere, som vælger at betænke SOS Børnebyerne og andre velgørende organisationer.  Det er nødvendigt at oprette et testamente, hvor ens ønsker fremgår. For at et testamente er gyldigt, skal det være skriftligt og underskrives af en notar eller af to uvildige vidner som skal være fyldt 18 år og ikke er betænkt i testamentet. Vidnerne må ikke være gift, samlevende eller nært beslægtede med de personer, der betænkes i testamentet.

SOS Børnebyerne anbefaler, at dit testamente bliver underskrevet hos notaren. Med notarens bekræftelse af din underskrift kan der nemlig ikke sås tvivl om ægtheden af dit testamente. Samtidig registreres dit testamente i Centralregistret for testamenter, og skifteretten får automatisk besked, når du dør, modsat et vidnetestamente, som ikke bliver registreret eller opbevaret et officielt sted. Et notarpåtegnet testamente er din garanti for, at dit testamente bliver fundet frem og dine sidste ønsker opfyldt.

Læs mere om notartestamenter ved skifteretten på domstolenes hjemmeside

Kontakt testamenteansvarlig, Mette Sandager Löhndorf, på telefon: 3373 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk, hvis du overvejer at betænke SOS Børnebyerne i dit testamente.

Du kan også læse mere om mulighederne for at betænke SOS Børnebyerne i dit testamente her

Er det besværligt at oprette et testamente?

Det er en fordel, at du har gjort dig tanker om, hvordan du ønsker, at din arv skal fordeles, inden du kontakter en advokat. Det vil herefter i langt de fleste tilfælde være ganske ligetil for en advokat at udarbejde dit testamente. I de fleste tilfælde kan det drøftes via et telefonmøde, så du behøver altså ikke at møde personligt op på advokatkontoret.

Du kan med fordel downloade og udskrive vores tjekliste til oprettelse af testamente, som du kan udfylde forud for telefonmødet eller et fysisk møde med en advokat. Tjeklisten klæder dig på til mødet, og kan give advokaten et overblik over din formue og ønsker til fordeling af arven.

Hvad er boafgift - tidligere kaldet arveafgift?

Arveafgift, i dag kaldet boafgift, er en afgift til staten, som boet skal betale af arven.

Afgiften afhænger af boets størrelse, men også hvilken relation man havde til afdøde.

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner skal ikke betale boafgift.

Alle andre personer skal betale 15% i boafgift til staten af det, der overstiger bundfradraget. Derudover skal der for visse personer betales en eventuel tillægsboafgift på 25%.

Tillægsboafgiften beregnes som 25% af arven, dog sådan at den beregnede boafgift på 15% fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

SOS Børnebyerne er, som mange andre velgørende organisationer, fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til os, går ubeskåret til vores arbejde for udsatte og forældreløse børn. Se listen over afgiftsfritagede organisationer

Læs mere om bo- og tillægsboafgift samt bundfradrag

Hvad sker der med min arv, hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke skriver testamente, bliver din formue og ejendele fordelt efter arvelovens regler. Her arver ægtefælle eller livsarvinger automatisk alt – arveklasse 1. Har du ingen ægtefælle eller livsarvinger, arver dine forældre eller deres børn eller dine niecer og nevøer – arveklasse 2. Har du ingen slægtninge i arveklasse 1 og arveklasse 2, arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn, men ikke fjernere livsarvinger – dvs. dine kusiner og fætre og deres børn i arveklasse 3.

Er der ingen arvinger efter loven eller et oprettet testamente, tilfalder din formue staten.

Læs mere om arveklasserne

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Arveloven bestemmer, at din ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og adoptivbørn (livsarvinger) som minimum skal arve 25% af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. De resterende 75%, som betegnes som friarven, kan du selv råde over.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Læs mere om tvangs- og livsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Eller læs om arverækkefølgen her

Hvem er mine livsarvinger?

Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn osv. Adoptivbørn og dets livsarvinger arver og arves af adoptanten og dennes slægt som adoptantens livsarvinger i øvrigt, medmindre andet følger af reglerne i adoptivlovgivningen.

Læs mere om livsarvinger og tvangsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Hvordan kommer jeg i gang med at oprette et testamente?

Testamenteskrivning er ikke raketvidenskab. Men det er heller ikke hverdagskost for de fleste af os. Du tror måske, at det er besværligt og dyrt at skrive testamente, men i virkeligheden kræver det blot, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad der skal ske med din formue og ejendele og får det skrevet ned.

Hvis du skal til et fysisk møde eller telefonmøde med en advokat om oprettelse af testamente, kan du med fordel downloade og udskrive vores tjekliste, som du kan udfylde forud for mødet. Tjeklisten klæder dig på til mødet, og kan give advokaten et overblik over din formue og ønsker til fordeling af arven.

Det er vigtigt, at dit testamente er entydigt og underskrevet korrekt for at være gyldigt. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat. Når du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du få gratis rådgivning og hjælp af en advokat til at skrive testamentet.

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give forældreløse og udsatte børn en gave for livet. Kontakt Mette Sandager Löhndorf på telefon: 3373 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk, hvis du vil vide mere.

Hvorfor er det en god idé at oprette et testamente?

Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Et testamente kan også være med til at forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte, og det kan give ro i sjælen. Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven.

Læs mere om, hvorfor det kan være en god idé at oprette et testamente

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. De skal som minimum arve 25% af, hvad du efterlader dig. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige 75% af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Læs mere om tvangs- og livsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Testamenteansvarlig