Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Bliv SOS-fadder for en by

Start fadderskab

Støt en SOS-børneby og følg med i hverdagslivet

Som SOS-fadder for en børneby støtter du arbejdet med at drive en specifik børneby for forældreløse og udsatte børn. I børnebyen får børnene en tryg barndom med en SOS-mor, en familie og et kærligt hjem. Med din hjælp kan vi give børnene et fundament, de kan bygge deres fremtid på.

SOS-børnebyen danner rammen om børnenes hverdag og opvækst og består typisk af 10-15 familier med hvert sit hjem. Her lærer børnene at tage ansvar og passe på hinanden. Børnene får med alderen gradvist mere ansvar, og som teenagere flytter de fleste ind i byens SOS-ungdomshuse, hvor de forbereder sig på livet uden for børnebyen – med råd og vejledning fra en ungdomsvejleder. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en ungdomsuddannelse.

Alle børn kommer i skole og får mulighed for at videreuddanne sig. I områder, hvor der ikke findes uddannelsestilbud, eller hvor tilbuddene er utilstrækkelige, bygger og driver børnebyerne egne børnehaver, skoler og tekniske skoler – til gavn for både børnene i børnebyen og fra lokalsamfundet.

For børn, der har haft en svær start på livet, er behovet for en tryg barndom enormt. Det får de i børnebyen. Det koster 185 kroner om måneden at blive SOS-fadder for en by, og du får skattefradrag for din støtte.

Fakta

Om at være fadder for en by

  • For 185 kr. om måneden støtter du en specifik børneby, hvor forældreløse og udsatte børn får en tryg barndom og gode fremtidsmuligheder.
  • Du vælger selv, hvilken SOS-børneby, du vil støtte. Der er ingen binding, og du kan til hver en tid framelde dig fadderskabet.
  • SOS Børnebyerne går ind for 100 % gennemsigtighed. Læs mere om, hvordan vi bruger pengene her.

"Du hjælper forældreløse børn og børn, der har det svært. Og det handler netop ikke 'kun' om mad og tag over hovedet. De her børn får kærlighed og omsorg.” Lars Brygmann, SOS-ambassadør.
Foto: Simon Mouridsen.

Vi går ind for fuld gennemsigtighed

SOS Børnebyernes målsætning er, at højst 10 % af de samlede indtægter må bruges på administration. I 2015 var vores administrationsprocent på 5,8 %. Derfor kan du være helt sikker på, at din støtte går til udsatte og forældreløse børn.

Vi bruger altså 90 % af dit bidrag på arbejdet for børn i SOS-børnebyer og til andre SOS-projekter. Det kan eksempelvis være projekter for udsatte familier i lokalområdet, hvor børn er i fare for at miste forældreomsorgen, eller støtte til børnehaver, skoler og lægeklinikker.

På den måde sikrer vi, at så mange børn som muligt får den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom. Som SOS-fadder for en by hjælper du derfor også med at reducere fattigdom og forbedre forholdene for børn, der bor uden for børnebyen.

Fakta

Det får du

  • Mulighed for at besøge SOS-børnebyen.
  • To årlige rapporter om de seneste begivenheder og livet i børnebyen samt et opdateret billede af byen.
  • Fire årlige udgivelser af vores danske blad SOS-NYT. Her kan du læse om SOS-projekter verden over.
Find dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen på at være på at være fadder for et barn og for en SOS-børneby?

Forskellen er, at man som fadder for et barn følger et specifikt barn, hvorimod man som fadder for en børneby følger børnebyen. Ikke alle har lyst til den relation, man som fadder har mulighed for at opbygge.

Uanset om du er fadder for et barn eller en by, bidrager du samtidig med at reducere fattigdom og forbedre forholdene for børn og voksne udenfor børnebyen.

Kan man sammenligne en SOS-børneby med et børnehjem?

Nej, det kan man ikke. I en SOS-børneby får børnene et nyt hjem, en SOS-mor og en ny familie, og de fleste bevarer kontakten til SOS-børnebyen som voksne.

SOS-moderen fungerer på mange måder som barnets biologiske mor. Hun sørger for, at det enkelte barn får en god opvækst, og hun giver barnet kærlighed, respekt, tryghed, opmuntring og omsorg. Hver eneste dag. SOS-børnebyen består af en række SOS-familier, som har hver deres SOS-mor. Ligesom som helt almindelige familier fungerer de selvstændigt og i samspil med naboer og lokalmiljø. Mødrene i en børneby får professionel støtte af børnebyens øvrige fagpersonale og af SOS-tanter, der er SOS-mødre under uddannelse. SOS-mødre uddannes løbende til at kunne hjælpe og støtte de ofte traumatiserede børn bedst muligt.

Er der en bindingsperiode på mit fadderskab?

Nej, der er ingen bindingsperiode. Du kan opsige dit fadderskab fra den ene dag til den anden, enten telefonisk eller skriftligt. SOS Børnebyerne har tilrettelagt vores arbejde sådan, at både SOS-børnebyer og SOS-børn har mere end én fadder, så børnene stadig er økonomisk sikret.