Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Tilmeld dit bidrag til Betalingsservice

Du kan udfylde tilmeldingsformularen, så sørger vi for resten

Klik på dette link, der fører dig direkte til Betalingsservices tilmeldingsside: Tilmelding til Betalingsservice
Bemærk: Det er vigtigt, at du skriver dit SOS-nummer, når du udfylder formularen, så vi kan se, at det et dig.

Du kan oprette aftalen med Betalingsservice i din Netbank

Du skal blot oplyse dette til Betalingsservice:
• SOS Børnebyernes PBS-nr.: 03602559
• SOS Børnebyernes debitorgruppe: 00001
• Dit kundenummer (SOS-nummer 0 + 0001)
Hvis dit SOS-nummer er 0801234567, er dit kundenummer således 008012345670001

Du kan ringe til SOS Børnebyerne

Vi vil altid gerne hjælpe dig. Ringer du for at tilmelde dine bidrag til Betalingsservice har vi brug for følgende oplysninger: dit personnummer og dit registrerings- og kontonummer til din bank.
Du kan ringe til os på 33730233 mandag-fredag kl. 09:00 – 16:00 og fredag kl. 09:00-15:00.

Find svar på dine spørgsmål her

Ofte stillede spørgsmål

Stopper fadderskabet, når barnet fylder 18 år?

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på en anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog højst til barnet er fyldt 23 år. Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne. På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Hvad sker der efter, jeg har oprettet min tilmelding?

Når du har tilmeldt dig som SOS-fadder, går vi straks i gang med at matche dig med dit fadderbarn eller SOS-børneby.

Det tager typisk 1-2 dage. Så snart, du har fået tildelt et fadderbarn eller en børneby, sender vi dig en e-mail med lidt information om barnet, børnebyen samt hvor i verden, du er blevet fadder.

Som SOS-fadder modtager du en velkomstmappe cirka 10 dage efter, at vi har modtaget din tilmelding som SOS-fadder.
Du modtager også to årlige rapporter (sommer og vinter), hvor du kan følge med i, hvordan det går med dit fadderbarn eller din SOS-børneby.

Derudover sender vi dig bladet SOS Børneliv fire gange om året, og har vi din e-mail adresse, vil du løbende modtage informationer fra os via e-mail.

I vores magasin SOS Børneliv og e-mails kan du læse om SOS Børnebyernes arbejde, udvikling og meget mere. Læs mere om, hvad du kan forvente at modtage her.

Hvor længe er man SOS-fadder?

Et SOS-fadderskab har ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.
Derfor har børnene i SOS-børnebyerne flere faddere, så deres fremtid i børnebyen er sikret.

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne.
På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Du kan læse mere om tro og religion i børnebyerne

Tilmelding til Betalingsservice

Claus Nørgaard Vittinghus, Donor Service Koordinator