Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Bliv SOS-fadder i dag

Start mit fadderskab

Som SOS-fadder gør du en verden til forskel for et barn

Som SOS-fadder hjælper du et specifikt forældreløst eller udsat barn til et nyt liv og en tryg barndom i en SOS-børneby. Her får barnet en mor, en familie og et kærligt hjem. Din hjælp sikrer også barnet en uddannelse og dermed en vej ud af fattigdommen.

For et barn, der har haft en svær start på livet, er behovet for en tryg barndom enormt. Som SOS-fadder giver du ikke blot et forældreløst eller udsat barn et trygt hjem i en børneby, men også muligheden for at genvinde tilliden til voksne og verden omkring dem.

I SOS-børnebyen får børnene en ny familie med søskende og en SOS-mor, der er uddannet i at tage sig af omsorgsvigtede børn. SOS-mødrene er nøje udvalgt – og der er ingen tvivl om, at de tager sig af børnene, som var de deres egne.

Alle børn kommer også i skole og får mulighed for at videreuddanne sig. I områder, hvor der ikke findes uddannelsestilbud, eller hvor tilbuddene er utilstrækkelige, bygger og driver børnebyerne egne børnehaver, skoler og tekniske skoler – til gavn for både børnene i børnebyen og fra lokalsamfundet.

Det koster 235 kroner om måneden at blive SOS-fadder og gøre en verden til forskel for et barns liv, og du får skattefradrag for din støtte.

Fakta

Om at være SOS-fadder

  • For 235 kr. om måneden giver du et forældreløst eller udsat barn en tryg barndom og en fremtid.
  • Du vælger selv, hvor i verden du vil støtte. Der er ingen binding, og du kan til hver en tid framelde dig fadderskabet.
  • SOS Børnebyerne går ind for 100 % gennemsigtighed. Læs mere om, hvordan vi bruger pengene længere nede på denne side.

Vi går ind for fuld gennemsigtighed

SOS Børnebyernes målsætning er, at højst 10 % af de samlede indtægter må bruges på administration. I 2015 var vores administrationsprocent på 5,8 %. Derfor kan du være helt sikker på, at din støtte går til udsatte og forældreløse børn.

Vi bruger altså 90 % af dit bidrag på arbejdet for børn i SOS-børnebyer og til andre SOS-projekter. Det kan eksempelvis være projekter, der støtter udsatte familier i lokalområdet, hvor børn er i fare for at miste forældreomsorgen. Også nye og eksisterende børnebyer, skoler, børnehaver og lægeklinikker kan få del i støtten.

På den måde sikrer vi, at så mange børn som muligt får den nødvendige hjælp til at få en tryg barndom. Som SOS-fadder hjælper du derfor også med at reducere fattigdom og forbedre forholdene for børn, der bor uden for børnebyerne.

Fakta

Det får du

  • Mulighed for at besøge barnet i SOS-børnebyen.
  • To rapporter om året: En om de seneste begivenheder i børnebyen og en med nyt om dit fadderbarn og et opdateret billede.
  • Fire årlige udgivelser af vores danske blad SOS-NYT. Her kan du læse om SOS-projekter verden over.
Find dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg selv vælge mit fadderbarn?

Som fadder hos SOS Børnebyerne kan du pege på, hvilket land eller verdensdel, barnet skal komme fra. Det er også muligt at have ønsker til køn og alder, hvis man for eksempel synes, at fadderbarnet og ens eget barn skal være på alder med hinanden. I tilmeldingsformularen ønsker du køn og verdensdel, og hvis du har mere specifikke ønsker, skal du skrive det i kommentarfeltet. Hvis det ikke er muligt at opfylde dine ønsker, vil du blive kontaktet. Vi tildeler ikke bare et andet fadderbarn.

Som børneorganisation kæmper SOS Børnebyerne for børns rettigheder. Det gælder også børns ret til privatlivets fred, der blandt andet er beskrevet i FNs Konvention om Barnets Rettigheder, som vi arbejder efter. Derfor kan vi ikke offentliggøre en liste over specifikke børn, der mangler en fadder.

Kan jeg besøge mit fadderbarn?

Mange faddere vil gerne selv opleve en SOS-børneby og møde deres fadderbarn. Det kan i langt de fleste tilfælde godt lade sig gøre, men det kræver lidt planlægning fra din side. Minimum 4 uger inden du gerne vil besøge dit fadderbarn, skal du skrive direkte til den pågældende børneby og aftale nærmere.

Inden du rejser, bør du læse SOS Børnebyernes besøgsvejledning. Vejledningen indeholder gode råd og retningslinjer for, hvordan et besøg i SOS-børnebyen bliver en god oplevelse for alle. Som fadder kan du besøge en børneby én gang om året og et besøg i børnebyen varer typisk et par timer.

Vi sikrer os, at der i børnebyen er personale, som kan modtage de besøgende og dermed kan sikre, at besøget foregår ud fra hensynet til børnenes tarv. Derfor kan det også forekomme, at børnebyen siger nej til besøg. I de fleste børnebyer er besøg dog sjældne – og meget velkomne.

Organiserede besøg fra større grupper eller ’charterturisme-besøg,’ er ikke tilladt. Vi vurderer ganske enkelt, at det ikke er børnenes interesse, ej heller foreneligt med vores værdier at lade rejsebureauer eller andre organisere faste, programlagte besøg af store grupper mennesker på ’sightseeing’.

Inden du rejser, kan det være en god ide at læse SOS Børnebyernes besøgsvejledning. Vejledningen indeholder gode råd og retningslinjer for, hvordan du forholder dig under et besøg i SOS-børnebyen, så besøget bliver en god oplevelse for alle

Du kan læse besøgsvejledningen her.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på info@sosbornebyerne.dk

Kan jeg skrive til mit fadderbarn?

Ja, det kan man, men det er på ingen måde et krav, at du skriver breve til fadderbarnet, ligesom det ikke er et krav, at barnet svarer på dine breve. Mange faddere har dog stor glæde ved at sende breve eller postkort til deres SOS-barn, og børnene er glade for at modtage post. Når du skriver, skal du huske, at dit fadderbarn i langt de fleste tilfælde er fra en anden kultur end din egen. Så fortæl om ting, barnet kan forholde sig til, f.eks.:

• Klima. Et billede af et vinterlandskab med sne gør stort indtryk på børn i Afrika eller Asien
• Skolegang. Alle SOS-børn kender til lektier, leg i skolegården og klassekammerater
• Familiemedlemmer, fødselsdage og traditioner

Hvis du vælger at skrive et brev til dit fadderbarn, skal det være på et af de sprog, som er angivet i SOS-børnebyens beskrivelse, som du modtager, når du får oplysningerne om barnet. Heraf fremgår også adressen, du skal skrive til. Du skriver til landets nationale SOS-kontor, så du skal huske at angive barnets og SOS-børnebyens navn.

Brevene bliver som regel oversat til lokalsproget på det nationale kontor, så det letter arbejdet for de lokale medarbejdere, hvis brevene er korte og skrevet med almindelige ord og vendinger.

Du kan ikke forvente at få et svar fra dit SOS-barn, når du har sendt et brev. Du modtager dog en bekræftelse, hvis du sender et brev eller en pakke – Denne bekræftelse får du ikke, hvis du sender postkort.

Hvor længe støtter man sit fadderbarn?

SOS Børnebyerne hjælper SOS-børnene, indtil de kan klare sig selv socialt og økonomisk. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet.

Du får besked fra SOS Børnebyerne, når dit barn er klar til at klare sig selv, og fadderskabet slutter. Et fadderbarn bliver som hovedregel frameldt fadderskabsprogrammet senest, når han eller hun fylder 23 år. På det tidspunkt tilbyder vi dig automatisk et nyt fadderskab.

Du kan kontakte os, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at hjælpe et nyt SOS-barn.

Er der en bindingsperiode på mit fadderskab?

Nej, der er ingen bindingsperiode. Du kan opsige dit fadderskab fra den ene dag til den anden, enten telefonisk eller skriftligt. SOS Børnebyerne har tilrettelagt vores arbejde sådan, at både SOS-børnebyer og SOS-børn har mere end én fadder, så børnene stadig er økonomisk sikret.