Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Find svar på dine spørgsmål her

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor testamentere til SOS Børnebyerne?

For mange kan det at oprette testamente være med til at give fred i sindet, og det er en måde at sikre, at ens sidste vilje bliver opfyldt, den dag man ikke er her mere. Mange af dem, der testamenterer til SOS Børnebyerne, har været faddere eller støttet vores arbejde på anden vis. Der er også en del mennesker uden nær familie, som ønsker, at SOS Børnebyerne skal arve det, de efterlader sig. SOS Børnebyerne er taknemmelige for den store tillid, vi bliver vist gennem testamentariske gaver. Vi har i løbet af de sidste 70 år hjulpet over fire millioner forældreløse og udsatte børn – blandt andet takket være testamentariske gaver.

Kan jeg fortryde eller ændre i mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit testamente, medmindre du har oprettet et uigenkaldeligt testamente. Faktisk giver det god mening fra tid til anden at overveje, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker for, hvem der skal arve efter dig – især hvis din livssituation ændrer sig. Uanset, om du ønsker at annullere dit testamente, oprette et tillæg til dit nuværende testamente eller du ønsker at lave et helt nyt testamente, er det vigtigt, at du sikrer dig, at tilbagekaldelsen eller testamentet fortsat er gyldigt. Du skal derfor altid følge de gældende regler for oprettelse af testamente. Det indebærer blandt andet, at du fortsat skal være i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Læs mere på domstolenes hjemmeside, om hvordan du ændrer eller tilbagekalder et testamente

Hvad er boafgift - tidligere kaldet arveafgift?

Arveafgift, i dag kaldet boafgift, er en afgift til staten, som boet skal betale af arven.

Afgiften afhænger af boets størrelse, men også hvilken relation man havde til afdøde.

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner skal ikke betale boafgift.

Alle andre personer skal betale 15% i boafgift til staten af det, der overstiger bundfradraget. Derudover skal der for visse personer betales en eventuel tillægsboafgift på 25%.

Tillægsboafgiften beregnes som 25% af arven, dog sådan at den beregnede boafgift på 15% fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

SOS Børnebyerne er, som mange andre velgørende organisationer, fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til os, går ubeskåret til vores arbejde for udsatte og forældreløse børn. Se listen over afgiftsfritagede organisationer

Læs mere om bo- og tillægsboafgift samt bundfradrag

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. De skal som minimum arve 25% af, hvad du efterlader dig. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige 75% af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Læs mere om tvangs- og livsarvinger samt tvangsarv og friarv her

Er SOS Børnebyerne med i Det Gode Testamente?

Ja, SOS Børnebyerne er med i Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at bidrage til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Du kan føle dig tryg ved de organisationer, der er med i Det Gode Testamente. Alle er medlemmer af brancheforeningen ISOBRO.

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Testamenteansvarlig