Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

En investering i en bedre fremtid

Skolegang er grundstenen for vækst og udvikling i alle dele af et samfund. Uddannelse giver langt bedre jobmuligheder og et godt fundament for fremtiden. Uddannelse giver også unge mennesker ressourcer til at deltage aktivt i processer og beslutninger, der påvirker dem og samfundets udvikling, og til at holde politikere ansvarlige for deres handlinger. På den måde er uddannelse både med til at bryde fattigdom for den enkelte og for samfundet generelt.

Læs mere om, hvordan vi hjælper og ruster de unge mennesker til voksenlivet