Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Forløb 1: Børns grundlæggende rettigheder

På denne side kan I lære om Børnekonventionens område "Børns grundlæggende rettigheder". I skal arbejde med casen "Nu har Ali en familie igen", hvor vi møder Ali, der var i fare for at miste sine grundlæggende rettigheder. Gennem spørgsmål og kreative produktioner kommer I omkring casens temaer, Børnekonventionen og FN's verdensmål.

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager