Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Børnenes beskytter

Børnekonventionen er meget vigtig for SOS Børnebyerne, fordi vi arbejder for børns ret til omsorg i et trygt og kærligt hjem. Børnekonventionen er med til at pege på, hvilke børn der har brug for hjælp, og hvordan vi bedst hjælper børnene og sikrer deres rettigheder.

Børnekonventionen - alle børn har ret

Børnekonventionens områder

Vi har inddelt Børnekonventionen i fire områder:

Børns grundlæggende rettigheder

Artikel: 1-2-6-7-8-9-10-16-23-24-25-26-27

Dette område handler om børns grundlæggende rettigheder, som for eksempel børns ret til sund mad, rent drikkevand, lægehjælp og et trygt hjem med kærlige omsorgspersoner.

Børns ret til udvikling

Artikel: 17-28-29-31-42

Dette område handler om børns ret til udvikling, som for eksempel børns ret til fritid og leg, en god uddannelse og muligheden for at lære noget og finde information på egen hånd.

Børns ret til beskyttelse

Artikel: 3-5-11-18-19-20-21-22-32-33-34-35-36-37-38-39-40

Dette område handler om børns ret til at blive beskyttet og passet på. Det betyder for eksempel, at børn skal beskyttes mod krig, vold, misbrug og udnyttelse.

Børns ret til medbestemmelse

Artikel: 12-13-14-15-30

Dette område handler om børns ret til medbestemmelse, som for eksempel børns ret til at få indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv.

Alle artiklerne

Børnekonventionen

Grafikken er udarbejdet af UNICEF Danmark.

Konventionen skal gøres til virkelighed

Et kærligt hjem til forældreløse børn

Hjælp til at holde familier sammen

Et oplyst grundlag

Både forældre og børn, som SOS Børnebyerne arbejder med, bliver oplyst om børns rettigheder, så børnene bliver behandlet ordentligt og kan føle sig trygge i hjemmet.

Forældrene bliver også undervist i, hvordan de kan blive bedre forældre og støtte deres børn i at bryde ud af fattigdom. Ikke alle forældre forstår, hvorfor uddannelse er vigtigt, fordi de ikke selv har gået i skole. Forældrene får også viden om, at de og deres børn har ret til støtte fra myndighederne, og de får viden om, hvordan de kan søge støtten.

Udover at hjælpe udsatte børn og familier arbejder SOS Børnebyerne også for, at lande overholder Børnekonventionen. Når SOS Børnebyerne opdager, at børns rettigheder bliver overtrådt i et land, så forsøger SOS Børnebyerne at få myndighederne til at ændre på deres måde at gøre tingene på.

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager