Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Forløb 2: Børns ret til udvikling

På denne side kan I lære om Børnekonventionens område "Børns ret til udvikling". I skal arbejde med casen "Aminatas arbejde forhindrede skolegang", hvor vi møder Aminata, der ikke fik lov til at udvikle sig i skolen. Gennem spørgsmål og kreative produktioner kommer I omkring casens temaer, Børnekonventionen og FN's verdensmål.

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager