Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Aktiviteter og forløb om Verdensmålene

Børns rettigheder
Alle børn har ret til at have det godt – uanset hvor i verden de er født og bor. Derfor findes Børnekonventionen, der beskriver, hvordan alle under 18 år skal beskyttes og behandles. Læs mere om Børnekonventionen og find spændende undervisningsmateriale om emnet her.
Sæt børns rettigheder på skemaet

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager