Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Spørgsmål til casen ‘Nu har Ali en familie igen’

Læs casen "Nu har Ali en familie igen", og svar på spørgsmålene nedenfor. Brug de tekstnære arbejdsspørgsmål, eller gå i dybden med, hvordan Børnekonventionen og Verdensmålene knytter sig til Alis historie.

Spørgsmål til teksten om Ali

Spørgsmål til Ali og Børnekonventionen

Artiklerne under området

Børns grundlæggende rettighederIkonerne og beskrivelserne til oversigten er udarbejdet af UNICEF Danmark.

Spørgsmål til Ali og Verdensmålene

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager