Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Forløb 4: Børns ret til medbestemmelse

På denne side kan I lære om Børnekonventionens område "Børns ret til medbestemmelse". I skal arbejde med casen "Kedija og Tadelech vil høres", hvor vi skal se, hvordan børn i to projekter i Etiopien arbejder for deres ret til medbestemmelse. Gennem spørgsmål og kreative produktioner kommer I omkring casens temaer, Børnekonventionen og FN's verdensmål.

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Community Engagement Manager