Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Lav jeres egen animationsfilm

Lav jeres egen animationsfilm med udgangspunkt i området "Børns ret til udvikling" og casen om Aminata. Brug programmet Powtoon, som er et animationsværktøj, hvor I kan lave kreative produktioner med mange forskellige effekter og forskelligt indhold.

Intro til opgaven

Artiklerne under området

Børns ret til udviklingIkonerne og beskrivelserne til oversigten er udarbejdet af UNICEF Danmark.

Sådan gør I

Fold teksten ud, og gennemgå de forskellige faser, når I arbejder med jeres film. Nederst finder I en vejledning til Powtoon

Forståelsesfasen

Først skal I undersøge og indsamle viden om de relevante artikler fra Børnekonventionen under området “Børns ret til udvikling”. I skal vælge 2-3 artikler, som I ønsker at arbejde med i jeres animationsfilm.

I skal nu arbejde videre med de udvalgte artikler.

Lad spørgsmålene herunder inspirere jer i arbejdet:

- Hvad ved I allerede om de artikler, I har udvalgt?

- Hvilken betydning har de for et barn som Aminata og andre børn i verdens fattigste lande?

- Hvilken betydning har de for jeres liv?

- Hvorfor er netop disse artikler vigtige for alle børn?

- Hvad er jeres egne erfaringer med de valgte artikler?

Målgruppe

Nu har I udvalgt jeres artikler og samlet viden om deres betydning for børn i verden. I har også lært værktøjet Powtoon at kende. 

I skal nu vælge hvilken målgruppe, jeres animationsfilm skal henvende sig til. Målgruppens alder har betydning for, hvordan emnet skal præsenteres.

Tænk over, hvordan I med jeres animationsfilm kan hjælpe andre til at forstå Børnekonventionens vigtige artikler og skabe dialog om Børnekonventionens artikler.

Det kan være en god ide at lave et arbejdsspørgsmål, der viser, hvordan I vil skabe værdi for andre.

Idefasen

Nu gælder det om at få ideer til opbygning og handling i jeres animationsfilm. Her handler det først og fremmest om at få mange ideer, så I har meget at vælge imellem, når I skal lave jeres film.

- Hvad vil I gerne fortælle om? 

- Hvordan kan I skabe opmærksomhed om jeres artikler?

- Hvordan kan I få jeres målgruppe til at lytte?

- Hvordan kan Powtoon bruges til at lave jeres kreative produkt?

- Hvilke effekter kan I anvende?

- Kan I inddrage egne film, billeder og lydoptagelser i jeres film?


Nu skal I se på jeres mange ideer og udvælge de bedste.

- Hvilke ideer hjælper jer til at nå målgruppen?

- Hvilke ideer passer til jeres ønsker om indhold?

Realiseringsfasen

Nu er det tid til at bygge jeres præsentation i Powtoon. 

Inden I starter opbygning, kan det være en god ide at lave en drejebog. I drejebogen kan I samle jeres ideer og få overblikket over det, I gerne vil fortælle med jeres animationsfilm.

- Start med en tom præsentation. 

- Vælg, hvilken type Powtoon, I vil bygge. I kan til enhver tid skifte mellem typerne og på den måde bruge elementer fra flere forskellige designtyper.

- Vælg en baggrund til det første slide.

- Nu er det tid til at lægge indhold på det første slide. Biblioteket i Powtoon er inddelt i forskellige styles. Man kan lede efter indhold i de enkelte styles eller søge i hele biblioteket. 

- Indsæt personer, objekter, billeder og tekst i præsentationen.

- Juster de enkelte objekter på tidslinjen.

- Indsæt eventuelt lyd i præsentationen.

- Indsæt flere slides og byg også dem op med indhold.

- Indsæt eventuelt overgange mellem de enkelte slides. 

Når jeres præsentation er færdig, uploades den til Skoletube.

Vis jeres film til klassen og til jeres målgruppe.

Evalueringsfasen

Når jeres målgruppe har set jeres Powtoon-film, er det tid til at evaluere. Jeres evaluering kan hjælpe jer til at se, om I er nået i mål med en formidling, der har hjulpet modtageren til at forstå Børnekonventionens artikler. 

Evalueringen af projektet kan ligeledes hjælpe jer, når I næste gang skal løse en lignende opgave. Det kan give jer ideer til nye projekter eller lyst til at arbejde videre og udvikle på projektet.

Evalueringsspørgsmål:

- Hvordan blev filmen modtaget?

- Var budskabet til at forstå?

- Hvor skabte jeres film undren hos jeres modtager?

- Gav jeres film modtageren ny viden?

- Hvilke styrker havde projektet?

- Var der udfordringer i modtagerens forståelse af filmens budskab?

Har du spørgsmål?

Charlotte Henriques, Senior Child- and Youth Engagement Manager