Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kan jeg skrive til mit fadderbarn?

Du kan sagtens skrive til dit fadderbarn eller til SOS-børnebyen, men det er på ingen måde et krav. Hvis du gerne vil skrive til dit fadderbarn, kan du få gode tips til, hvad du kan skrive om, her.

Hvis du vælger at skrive et brev til dit fadderbarn, skal det være på et af de sprog, som er angivet under beskrivelsen af børnebyen, som ligger i din velkomstmappe. Heraf fremgår også adressen, du skal skrive til. Du skriver til landets nationale SOS-kontor, så du skal huske at angive barnets og børnebyens navn øverst i brevet.

Brevene bliver som regel oversat til lokalsproget på det nationale kontor. Derfor letter det arbejdet for de lokale medarbejdere, hvis brevene er korte og skrevet med almindelige ord og vendinger.

 

 

Mange faddere kan godt lide at sende breve, fotos, børnetegninger eller postkort til deres SOS-barn, og børnene er glade for at modtage post. Når du skriver, skal du huske, at dit fadderbarn i langt de fleste tilfælde er fra en anden kultur end din egen. Så fortæl om ting, barnet kan forholde sig til. For eksempel:

  • Vejret – et billede af et vinterlandskab med sne eller et billede af havet kan gøre stort indtryk på børn i Afrika eller Asien.
  • Skolegang – alle SOS-børn kender til lektier, leg i skolegården og klassekammerater.
  • Familiemedlemmer, fødselsdage og traditioner.

 

Send små ting der kan være i en kuvert i stedet for pakker
Det er ikke en god idé at sende fadderbarnet pakker. De fleste SOS-børnebyer ligger i lande, hvor den lokale postservice fungerer dårligt. Mange pakker forsvinder, og SOS Børnebyerne må betale toldafgifter, som ofte overskrider pakkens værdi. Send hellere småting, der kan være i en almindelig kuvert: Klistermærker, hårspænder, malebøger, farveblyanter, osv. Vedlæg aldrig penge eller checks.

Du får ikke automatisk svar fra dit SOS-barn, når du har sendt et brev eller en pakke. Husk at hvert barn har flere faddere, så det kan være en uoverskuelig opgave at skrive til alle. Desuden falder det ikke alle børn lige naturligt at skrive breve.

Når du sender et brev eller en pakke, modtager du dog som minimum et svar fra børnebyen, om at posten er nået frem.

Find svar dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Forlader børnene SOS-børnebyen, når de fylder 18 år?

Nej, det gør børnene ikke nødvendigvis. Fadderskabet og SOS Børnebyernes støtte fortsætter, indtil barnet kan stå på egne ben. Også mens barnet uddanner sig og måske bor i en anden by eller i et af de ungdomshuse, der ofte ligger i tilknytning til børnebyen.

Normalt stopper den økonomiske hjælp, når SOS-barnet fylder 23, alt afhængig af deres modenhed, uddannelse, jobmuligheder og hvor i verden, de bor.

I nogle lande er det ikke velset, at en kvinde bor alene. Derfor bliver pigerne tit boende i SOS-børnebyen selv efter, de er færdige med deres uddannelse. En del piger forlader først SOS-børnebyen, når de er blevet gift.

De fleste af børnene knytter livslange bånd til SOS-børnebyen, og når de bliver voksne, besøger de tit deres SOS-mor og SOS-søskende og for mange SOS-børn, er det den eneste familie, de kender.

Hvad kan jeg som fadder forvente at modtage fra SOS Børnebyerne?

Som fadder modtager du, udover de to årlige rapporter fra børnebyen, også vores medlemsblad SOS-Nyt, som udkommer fire gange om året. Hvis du ikke ønsker at modtage SOS-Nyt, kan vi selvfølgelig afmelde det. Men du kan også give det videre til dine venner og familiemedlemmer og på den måde være med til at sprede budskabet om SOS Børnebyerne og vores arbejde for forældreløse og forladte børn.

Hvor længe støtter man sit fadderbarn?

SOS Børnebyerne hjælper SOS-børnene, indtil de kan klare sig selv socialt og økonomisk. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet.

Du får besked fra SOS Børnebyerne, når dit barn er klar til at klare sig selv, og fadderskabet slutter. Et fadderbarn bliver som hovedregel frameldt fadderskabsprogrammet senest, når han eller hun fylder 23 år. På det tidspunkt tilbyder vi dig automatisk et nyt fadderskab.

Du kan kontakte os, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at hjælpe et nyt SOS-barn.

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt  med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. Et SOS-barn bor for så vidt muligt i en SOS-familie, hvor moderen og børnene har samme religion, så børnene har mulighed for at lære traditioner og ritualer.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med. Desuden kræver et frit valg en grundlæggende viden om forskellige religioner.

Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, og i Sri Lanka er der kristne, hinduer, muslimer og buddhister.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Har du spørgsmål?

SOS Børnebyerne, donorservice