top

Liste over SOS-lokalgrupper

 

Hovedstaden + Bornholm

Ballerup
Lene Pedersen
Tlf. 40 51 48 50
E-mail: ballerup@sosbornebyerne.dk

Bornholm
Maiken Adelsten
Tlf. 25 88 47 88
E-mail: bornholm@sosbornebyerne.dk

Frederikssund
Jens Pilegaard Hansen
Tlf. 23 98 67 03
E-mail: frederiksund@sosbornebyerne.dk

Furesø
Dorothy Boye
Tlf. 44 47 26 83
E-mail: furesoe@sosbornebyerne.dk

Gentofte
Inge Lise Wilhjelm
Tlf. 39 65 12 31
E-mail: gentofte@sosbornebyerne.dk

Gribskov
Lisbet Lykke Sørensen
Tlf.: 40 71 73 79
E-mail: gribskov@sosbornebyerne.dk

Helsingør
Kari Nevado
Tlf. 49 21 23 21
E-mail: helsingoer@sosbornebyerne.dk

København V
SOS Børnebyernes sekretariat
Charlotte Henriques
Tlf. 33 73 02 33
E-mail: frivillig@sosbornebyerne.dk

Ledøje/Smørum
Per Winther
Tlf. 40 52 09 21
E-mail: ledoeje@sosbornebyerne.dk

Lyngby
Tuulikki Albeck
Tlf. 40 32 43 98
E-mail: lyngby@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyerne Lyngby lokalgruppe

Roskilde
Geert Madsen
Tlf. 29 21 95 59
E-mail: roskilde@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS-børnebyernes Roskildegruppe

Østerbro
Anne Charlotte Carlslund
Tlf. 29 66 78 18
E-mail: osterbro@sosbornebyerne.dk

Region Sjælland

Asnæs
Birgit Hedegaard
Tlf. 23 91 44 95
E-mail: asnaes@sosbornebyerne.dk

Faxe-Stevns
Jens Dahl
Tlf. 30 54 92 90
E-mail: faxestevns@sosbornebyerne.dk

Guldborgsund
Karin Henriksen
Tlf. 61 68 17 44
E-mail: guldborgsund@sosbornebyerne.dk

Køge
Hanne Andresen
Tlf. 21 49 65 77
E-mail: koge@sosbornebyerne.dk

Halsnæs
Ulf Skjernov 
Tlf. 40 45 52 82
E-mail: halsnaes@sosbornebyerne.dk

Lolland
Inge Ege Olsen
Tlf. 54 60 86 06
E-mail: lolland@sosbornebyerne.dk

Næstved
Inge Nielsen
Tlf. 40 18 25 32

E-mail: naestved@sosbornebyerne.dk

Ringsted
Margot Hadsund
Tlf. 57 67 60 44
E-mail: ringsted@sosbornebyerne.dk

Slagelse
Britta Bülow
Tlf. 25 36 82 82
E-mail: slagelse@sosbornebyerne.dk

Vordingborg
Sussi Kimer
Tlf. 29 86 56 11
E-mail: vordingborg@sosbornebyerne.dk 


Region Syddanmark

Bramming
Charlotte Nielsen
Tlf. 27 57 89 85
E-mail: bramming@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyerne lokal gruppen Bramming

Esbjerg
Anni Skogemann
Tlf. 30 20 86 51
E-mail: esbjerg@sosbornebyerne.dk

Fredericia
Lise Nielson
Tlf. 26 18 90 59
E-mail: fredericia@sosbornebyerne.dk

Faaborg
Jette Lyngdal
Tlf.: 28 25 99 48
E-mail: faaborg@sosbornebyerne.dk

Hjerting
Connie Goth
Tlf. 25 79 42 22
E-mail: hjerting@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyernes Lokalgruppe Hjerting

Nordøstfyn strikkegruppe
Wivi Andersen
Tlf. 65 32 32 72
E-mail: nordoestfyn@sosbornebyerne.dk

Svendborg
Else Mejer Johansen
Tlf. 62 24 20 09
E-mail: svendborg@sosbornebyerne.dk

Sønderborg
Astrid Jensen
Tlf. 25 36 10 47
E-mail: sonderborg@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyernes lokalgruppe i Sønderborg kommune

Varde
Arne Højer
Tlf. 75 28 22 98
E-mail: varde@sosbornebyerne.dk

Vejen
Ann Karstoft
Tlf. 23 25 26 46
E-mail: vejen@sosbornebyerne.dk

Vejle
Lis Døssing
Tlf. 64 65 91 67
E-mail: vejle@sosbornebyerne.dk
 

Region Midtjylland

Herning
Joan Frøkiær
Tlf. 22 63 24 36
E-mail: herning@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyernes lokalgruppe Herning

Horsens
Kirsten Bille
Tlf. 29 70 86 89
E-mail: horsens@sosbornebyerne.dk

Midt/Vest
Hanne Lauritsen
Tlf. 23 31 12 43
E-mail: midtvest@sosbornebyerne.dk

Randers Ung
Gül Serinci
Tlf. 52 19 92 03
E-mail: gserinci@hotmail.com

Silkeborg
Gurli Hansen
Tlf. 30 26 65 30
E-mail: silkeborg@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyerne Lokalgruppen Silkeborg

Skive
Anne Mette Kristensen
Tlf. 25 57 05 86
E-mail: skive@sosbornebyerne.dk

Viborg
Margrethe Korup
Tlf. 86 67 42 03
E-mail: viborg@sosbornebyerne.dk

Århus
Jonna Bang
Tlf. 40 91 69 15
E-mail: aarhus@sosbornebyerne.dk

Århus Ungdom
Nanna Back Munkholm
Tlf. 24 61 38 74
E-mail: aarhusungdom@sosbornebyerne.dk
 

Region Nordjylland

Aalborg
Kirsten Stub Petersen
Tlf. 40 35 65 51
E-mail: aalborg@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyerne Aalborg

Aalborg Ung
Cecilie Thomsen
Tlf. 30634866
E-mail: aalborgund@sosbornebyerne.dk

Frederikshavn
Linda Steengaard
Tlf. 28 56 88 44
E-mail: frederikshavn@sosbornebyerne.dk
Facebook: SOS Børnebyerne Frederikshavn

Mariagerfjord
Ann Dorte Munkholm
Tlf. 98 55 74 37
E-mail: mariagerfjord@sosbornebyerne.dk


 

Har du spørgsmål?

Find svarene i vores samling af ofte stillede spørgsmål om at være frivillig.

For frivillige hos SOS Børnebyerne

Kontakt

Charlotte Henriques
Frivilligkoordinator
Telefon: 33 73 02 43
Mail: ch@sosbornebyerne.dk

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Failed to decrypt using provider 'RsaProtectedConfigurationProvider'. Error message from the provider: The parameter is incorrect. (D:\Hosting\daisy8-dk-dk-prod\CMS\web.config line 56) ---> System.Security.Cryptography.CryptographicException: The parameter is incorrect. at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(Int32 hr) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.DecryptKey(SafeKeyHandle pKeyContext, Byte[] pbEncryptedKey, Int32 cbEncryptedKey, Boolean fOAEP, ObjectHandleOnStack ohRetDecryptedKey) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.Decrypt(Byte[] rgb, Boolean fOAEP) at System.Security.Cryptography.RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter.DecryptKeyExchange(Byte[] rgbIn) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.DecryptEncryptedKey(EncryptedKey encryptedKey) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.GetDecryptionKey(EncryptedData encryptedData, String symmetricAlgorithmUri) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.DecryptDocument() at System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider.Decrypt(XmlNode encryptedNode) at System.Configuration.ProtectedConfigurationSection.DecryptSection(String encryptedXml, ProtectedConfigurationProvider provider) at System.Configuration.RuntimeConfigurationRecord.CallHostDecryptSection(String encryptedXml, ProtectedConfigurationProvider protectionProvider, ProtectedConfigurationSection protectedConfig) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.DecryptConfigSection(ConfigXmlReader reader, ProtectedConfigurationProvider protectionProvider) --- End of inner exception stack trace --- at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.EvaluateOne(String[] keys, SectionInput input, Boolean isTrusted, FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evaluate(FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult, Boolean getLkg, Boolean getRuntimeObject, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey) at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName) at SOS.Core.Global.ProjectConfig.ReadAllSettingsFromWebConfig() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.Global\ProjectConfig.cs:line 501 at SOS.Daisy.GlobalConfig.DaisyProjectConfig.ReadAllSettingsFromWebConfig() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Daisy.GlobalConfig\DaisyProjectConfig.cs:line 24 at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration..cctor() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.Global\GlobalConfiguration.cs:line 59 --- End of inner exception stack trace --- at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration.get_Default() at SOS.Core.ETracker.EtrackerControl.RenderContents(HtmlTextWriter output) in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.ETracker\EtrackerControl.cs:line 352 at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration.get_Default() at SOS.Core.ETracker.EtrackerControl.RenderContents(HtmlTextWriter output) in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.ETracker\EtrackerControl.cs:line 352 --> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Failed to decrypt using provider 'RsaProtectedConfigurationProvider'. Error message from the provider: The parameter is incorrect. (D:\Hosting\daisy8-dk-dk-prod\CMS\web.config line 56) ---> System.Security.Cryptography.CryptographicException: The parameter is incorrect. at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(Int32 hr) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.DecryptKey(SafeKeyHandle pKeyContext, Byte[] pbEncryptedKey, Int32 cbEncryptedKey, Boolean fOAEP, ObjectHandleOnStack ohRetDecryptedKey) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.Decrypt(Byte[] rgb, Boolean fOAEP) at System.Security.Cryptography.RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter.DecryptKeyExchange(Byte[] rgbIn) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.DecryptEncryptedKey(EncryptedKey encryptedKey) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.GetDecryptionKey(EncryptedData encryptedData, String symmetricAlgorithmUri) at System.Security.Cryptography.Xml.EncryptedXml.DecryptDocument() at System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider.Decrypt(XmlNode encryptedNode) at System.Configuration.ProtectedConfigurationSection.DecryptSection(String encryptedXml, ProtectedConfigurationProvider provider) at System.Configuration.RuntimeConfigurationRecord.CallHostDecryptSection(String encryptedXml, ProtectedConfigurationProvider protectionProvider, ProtectedConfigurationSection protectedConfig) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.DecryptConfigSection(ConfigXmlReader reader, ProtectedConfigurationProvider protectionProvider) --- End of inner exception stack trace --- at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.EvaluateOne(String[] keys, SectionInput input, Boolean isTrusted, FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evaluate(FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult, Boolean getLkg, Boolean getRuntimeObject, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject) at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey) at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName) at SOS.Core.Global.ProjectConfig.ReadAllSettingsFromWebConfig() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.Global\ProjectConfig.cs:line 501 at SOS.Daisy.GlobalConfig.DaisyProjectConfig.ReadAllSettingsFromWebConfig() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Daisy.GlobalConfig\DaisyProjectConfig.cs:line 24 at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration..cctor() in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.Global\GlobalConfiguration.cs:line 59 --- End of inner exception stack trace --- at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration.get_Default() at SOS.Core.ETracker.EtrackerControl.RenderContents(HtmlTextWriter output) in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.ETracker\EtrackerControl.cs:line 352 at SOS.Core.Global.GlobalConfiguration.get_Default() at SOS.Core.ETracker.EtrackerControl.RenderContents(HtmlTextWriter output) in c:\Projects\SOS.DD.Core\SOS.Daisy8-2\SOS.Core.ETracker\EtrackerControl.cs:line 352 -->