Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne og SOS Børnebyerne i Ukraine søsætter i dag projektet Children’s Living Places, der skal forbedre forholdene for ukrainske børn uden forældreomsorg. Projektet vil oprette boliger med tilhørende socialcentre og samlingssteder til plejefamilier i Ukraine som alternativ til landets mange kritiserede institutioner og børnehjem. Allerede før krigen brød ud i februar 2022 var Ukraine blandt de europæiske lande med de højeste andele af børn i institutionel pleje med over 100.000 børn anbragt på en døgninstitution eller anden form for anbringelse. 

De nye bygninger, familier og øvrigt personale vil blive etableret i klynger på tre forskellige lokationer i Ukraine. Hver klynge vil bestå af tre individuelle hjem til plejefamilier, fælles rekreative og sociale områder til beboere i lokalsamfundet samt et socialcenter, der tilbyder social og mental støtte til både plejefamilier og de øvrige familier i området.

Bygningerne opføres efter Living Places konceptet, som er udviklet af VELUX Gruppen, EFFEKT arkitekter og Artelia ingeniører. Konceptet viser, hvordan man kan bygge boliger med et markant lavere CO2-aftryk og et sundt indeklima baseret på fem principper: Boliger skal være sunde, enkle, skalerbare, adaptive og kunne deles over tid. 

Vi vil vise vejen til en værdig og tryg anbringelse for børnene

Partnere der bidrager til Children's Living Places

Villum Fonden

Viessmann Foundation

Grundfos Fonden

Bitten og Mads Clausens Fond

VELUX

Somfy Foundation

DOVISTA

Flügger

Kromann Reumert

Danmarks Eksport- og Investeringsfond /EIFO

 “Millioner af børn har under krigen mistet deres hverdag, deres hjem, beskyttelse og i værste fald forældreomsorgen. For SOS Børnebyerne er det vigtigt, at alle børn i Ukraine får et trygt hjem med omsorgsfulde voksne, der passer på dem. Det gælder særligt for de børn, der har mistet forældreomsorgen eller som af andre årsager ikke kan bo hos deres forældre. Med projektet vil vi inspirere myndigheder og aktører i Ukraine til at søge for bedre forhold og omsorgsmiljøer for anbragte børn ved netop at vise vejen til en værdig og tryg anbringelse for børnene,” siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne

Med til projektet følger en stor indsats for tæt samarbejde med myndigheder og andre aktører på anbringelsesområdet i Ukraine for at påvirke til, at institutionerne i landet langsomt udfases, at flere børn får mulighed for at blive anbragt i familiepleje eller familielignende miljøer og at der sættes langt mere massivt ind med forebyggende indsatser for familier, både i form af social og økonomisk støtte og evt. terapeutiske tilbud eller behandlinger for at forhindre, at børnene bliver anbragt, men i stedet kan bo sammen med deres forældre, hvis det er muligt og bedst for barnet.

Fyrtårnsprojekt skal inspirere til forandring  

For at hjælpe med at realisere ambitionen for Children’s Living Places har SOS Børnebyerne og SOS Børnebyerne i Ukraine samlet en koalition af partnere på tværs af fonde, byggebranche og myndigheder. Projektet finansieres af Villum Fonden, Viessmann Fonden, Grundfos Fonden samt Bitten og Mads Clausens Fond, mens VELUX Gruppen bidrager med sit Living Places koncept. 

Children’s Living Places fungerer som et fyrtårnsprojekt for, hvordan man kombinerer social bæredygtighed og sunde boliger med et lavt CO2-aftryk. På sigt er ambitionen at inspirere ukrainske lokale og nationale myndigheder samt at tiltrække flere partnere med henblik på at skalere og følge projektets eksempel til gavn for både genopbygningen af Ukraine og de børn, der er i berøring med anbringelsesområdet i landet. 

Læs mere om Children’s Living Places projektet her

Foto: Emilie Thejll-Madsen