Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Støt Gazas børn

Klik her

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan hjælper SOS Børnebyerne i Gaza?

Vi driver en børneby i Rafah, hvor der pt. bor 21 børn, der er i SOS Børnebyernes varetægt, heraf 13 nye, uledsagede børn og otte børn, som boede i børnebyen før krigen, brød ud. Og så er yderligere 42 uledsagede børn på vej til at blive overført til børnebyen. Indtil 11. marts boede yderligere 68 børn i børnebyen under SOS Børnebyernes varetægt, de er nu evakueret til Vestbredden. 

Derudover giver børnebyen lige nu husly til ca. 100 internt fordrevne, mange af dem børn, der alle har søgt tilflugt i børnebyen, hvor de får husly, mad og andre fornødenheder. 

Vi forsøger også at hjælpe alle de familier, der er tilknyttet vores sociale, forebyggende arbejde.  

Vi uddeler mad, vand og cash vouchers, ligesom vi yder psykisk førstehjælp til børn og familier. 

Personalet i børnebyen har jo meget erfaring med at arbejde med børn, der har haft traumatiske oplevelser, via deres omsorgsarbejde for de udsatte børn, der i forvejen boede i børnebyen. Vi (og mange andre organisationer) har i årevis lavet psykosocialt arbejde for Gazas børn. Allerede før denne krig var det anslået, at over halvdelen af børnene i Gaza havde PTSD. 

SOS Børnebyerne fortsætter med at yde humanitær og livreddende til børn og familier i Gaza i denne livstruende situation, så godt vi kan. Børnebyen er en vigtig humanitær lokation, der skal beskyttes, og hvor vores kollegaer sørger for livreddende støtte og hjælp til børn og familier i nød.  

Giver det overhoved mening at donere til Gaza lige nu?

Ja, det giver mening at donere til Gaza lige nu. Den humanitære situation i Gaza er på nuværende tidspunkt katastrofal, med omkring 30.000 dræbte civile og stort set hele befolkningen i området truet af hungersnød. Det er ikke længere en for-eller-imod-Israel-eller-Palæstina-situation, men en veritabel humanitær katastrofe. Dette vigtige perspektiv understreger man ved at støtte.  

Derudover støtter man vores børneby i Rafah, hvor der pt. bor 21 børn, der er i SOS Børnebyernes varetægt, heraf 13 nye, uledsagede børn og otte børn, som boede i børnebyen før krigen, brød ud. Og så er yderligere 42 uledsagede børn på vej til at blive overført til børnebyen. Indtil 11. marts boede yderligere 68 børn i børnebyen under SOS Børnebyernes varetægt, men de er nu blevet evakueret til Vestbredden. 

Derudover giver børnebyen lige nu husly til ca. 100 internt fordrevne, mange af dem børn, der alle har søgt tilflugt i børnebyen, hvor de får husly, mad og andre fornødenheder. 

Ud over det store ansvar med at tage sig af alle disse børn og voksne, udfører vores kolleger desuden fortsat vigtige sociale indsatser og hjælpearbejde blandt de mest sårbare familier i området og lokalsamfundene omkring børnebyen.  

Og disse indsatser kan godt fortsætte, selvom forholdene er meget vanskelige – så længe vi har midlerne til det.  

De penge, I støtter med, bliver brugt til: 

  • Psykosocial støtte og traumebehandling til børn, unge og voksne. 
  • Uddeling af cash vouchers til basale fornødenheder til sårbare familier – man kan stadig købe visse basisfødevarer, tøj, tæpper og fornødenheder til børnene, brændsel og brænde, telte eller telt-dele, mm. Vareudbuddet i Gaza er selvfølgelig begrænset, men befolkningen finder ud af at købe og bytte indbyrdes. Og vores løbende monitorering viser, at det stadig er meget brugbart og effektivt at dele cash vouchers ud til udsatte børnefamilier, som en nødhjælpsforanstaltning. 
  • Socialrådgivning og støtte til forældre – og børneaktiviteter for de små: Hvis man ikke ligefrem kan etablere et ’child friendly space’, kan man lave nogle midlertidige aktiviteter med leg eller sang eller en anden slags kortvarigt frirum. Kollegerne tilbyder familierådgivning og psykologisk førstehjælp samt sessions om beskyttelse af børn og kvinder/piger, som altid er særligt udsat under kriser og konflikter. 
  • Pengene går selvfølgelig også til børnene i selve børnebyen og til de 100 internt fordrevne, som SOS Børnebyerne Palæstina huser. De har brug for basale fornødenheder og omsorg, så længe de er indkvarteret på børnebyens område. 

Alle donationer vil følge børnene, i dén forstand, at der også vil være brug for penge til børnenes forsørgelse og traumebehandling på den anden side af den nuværende katastrofale situation. 

Mere om evakuering af 68 børn fra Rafah – hvordan er det sket?

I alt 68 børn fra børnebyen i Rafah i Gaza samt 11 ansatte og deres familier er blevet evakueret. Vi har arbejdet via diplomatiske kanaler med alle relevante myndigheder for at bringe børn og voksne til Betlehem på Vestbredden, hvor de ankom sikkert den 11. marts. De evakuerede børn i alderen 2-14 år har været i SOS Børnebyernes varetægt før krigen brød ud – og der er indhentet samtykke til evakueringen ift. alle børn, der har biologisk familie. De har det efter omstændighederne godt, og de får fortsat omsorg og støtte fra deres omsorgspersoner, som er evakueret med dem. 

Af hensyn til sikkerheden og beskyttelsen af de involverede børn og voksne, kan vi ikke oplyse detaljer om evakueringen. 

Har SOS Børnebyerne lukket sine programmer i Gaza (Rafah)?

Nej. SOS Børnebyerne fortsætter med at yde humanitær hjælp i Gaza. Børnebyen i Rafah er fortsat en vigtig humanitær lokation, der skal beskyttes, og hvor vores kollegaer sørger for livreddende støtte og hjælp til børn og familier i nød. Nogle få børn i børnebyen blev ikke evakueret, da vi ikke kunne få samtykke dertil af deres pårørende.  

Børnebyen i Rafah huser fortsat derudover uledsagede børn, der har mistet forældrenes omsorg i den igangværende krig, og flere børn er på vej. Når det er muligt, og hvis det er i barnets interesse, tilstræber vi at genforene de børn hos deres nærmeste pårørende. Lige nu huser børnebyen også mere end 100 internt fordrevne, mange af dem børn. 

Hvordan kan SOS Børnebyerne hjælpe i Gaza, når andre NGO’er ikke kan komme ind?

Vi kan hjælpe, fordi vi i forvejen var til stede med etablerede børnebyer i Palæstina – på Vestbredden og i Gaza – og har været det siden 1968. Mange andre ngo’er var også i forvejen permanent til stede i Gaza. 

Vi driver en børneby i Rafah, hvor der pt. bor 21 børn, der er i SOS Børnebyernes varetægt, heraf 13 nye, uledsagede børn og otte børn, som boede i børnebyen før krigen, brød ud. Og så er yderligere 42 uledsagede børn på vej til at blive overført til børnebyen. Indtil 11. marts boede yderligere 68 børn i børnebyen under SOS Børnebyernes varetægt, de er nu evakueret til Vestbredden. Læs mere under Q&A – evakuering af 68 børn fra Rafah herunder. 

Men de nye heftige bombardementer af civile i Rafah og en potentiel nært forestående landinvasion kommer desværre nu faretruende tæt på de børn, vi har ansvaret for. 

Hvordan får SOS Børnebyerne nødhjælpen ind i Gaza?

Der kommer nødhjælp ind i Gaza, omend det er langt mindre, end hvad der er brug for. Før denne krig brød ud, kørte godt 600 lastbiler ind med hjælp hver dag. Efter den 7. oktober har antallet i gennemsnit været 90 lastbiler om dagen, mens behovet samtidig er eksploderet. Men der kommer nødhjælp ind – også til vores børneby. 

Til trods for den ekstremt udfordrende situation i Rafah, er vi til stede på jorden og hjælper de udsatte familier og børn. 

Vi tilbyder psykologisk hjælp og omsorg til forældreløse og udsatte børn. Desuden uddeler vi kontanter, som stadig kan bruges i Gaza, til familier i nød. Det giver dem mulighed for at købe essentielle varer såsom brænde, telte, tæpper, vintertøj og råvarer fra små landbrug, der stadig findes rundt omkring. 

SOS Børnebyernes arbejde og vores nødhjælpsindsats har vist sig at være effektivt, selv under de kaotiske forhold i Rafah. 

Hvad med Israel? Hjælper I også der?

SOS Børnebyerne er en uafhængig og neutral humanitær organisation, der arbejder for at hjælpe udsatte børn, uanset hvor de er. Vi vælger ikke side og fordømmer alle drab på civile, inklusive børn. Vi opfordrer alle parter i konflikten til at beskytte børn og familier.

SOS Børnebyerne er også til stede i Israel, hvor vi driver to børnebyer for børn, der har mistet forældreomsorgen. De ligger i Arad og Migdal Haemek.

Det er muligt at støtte vores arbejde for børn i Israel ved at tilmelde sig som byfadder her og skrive, at man ønsker at støtte i Israel i det kommentarfelt, man kan klikke frem i løbet af tilmeldingsprocessen (efter sin adresse): www.sosbornebyerne.dk/stot/fadder/

Hvorfor samler I ikke aktivt ind til børnebyerne i Israel også?

Vi samler aktivt ind til vores børneby i Gaza lige nu, fordi der her er akut behov for hjælp. 17.000 børn står lige nu helt alene i det krigsramte og nu også hungersnødsramte Gaza. Og sådan ser situationen ikke ud i Israel. 

Da vi er en uafhængig og neutral humanitær organisation, der arbejder for at hjælpe udsatte børn, uanset hvor de er, vælger vi ikke side, men fordømmer alle drab på civile, inklusive børn. Vi fordømmer desuden også brud på børnenes rettigheder, der blandt andet fastslår, at børn har krav på beskyttelse i konflikt- og krigszoner. 

SOS Børnebyerne fordømmer utvetydigt terror og gidseltagninger; vi arbejder for udsatte børn både i Israel og Palæstina, hvor vi har været aktive i næsten tre årtier, og vi har selvfølgelig også appelleret om løsladelse af alle gidsler.  

Det er en forpligtelse for os som humanitær børneorganisation at advokere for våbenhvile, beskyttelse af børn og civile i området og overholdelse af humanitære regler, ligesom det er en forpligtelse at appellere om politisk handling fra vores egen regering.  

Vi er ikke på andres side end civilbefolkningens – især børnenes. 

Hvordan hjælper I de israelske børn, der er blevet taget som gidsler?

Vi fordømmer kraftigt bortførelsen af israelske børn som gidsler. Handlingen er i strid med international humanitær lov. Enhver form for vold mod børn er uacceptabel, og vi mener, at alle gidsler øjeblikkeligt skal løslades. Men som en humanitær organisation har vi ikke direkte beføjelse til at deltage i eller påvirke forhandlinger om frigivelsen af gidsler.

Det er hjerteskærende at se, hvordan børn udnyttes i denne konflikt. Bortførelsen af børn har dybtgående og langvarige negative konsekvenser for dem og deres familier.

Børn er altid de mest sårbare i enhver konflikt. Alle børn, uanset nationalitet eller bopæl, har ret til beskyttelse og sikkerhed.

Hvordan sikrer I, at jeres ansatte ikke er en del af Hamas?

Vi har en omfattende ansættelsesproces, der inkluderer omhyggelige baggrundstjek af potentielle ansatte for at sikre, at de fx har en ren straffeattest og ikke er involveret i ulovlige aktiviteter. Alle ansatte underskriver en adfærdskodeks, der specificerer forventninger til ordentlig opførsel og engagement mod korruption. Det inkluderer en whistleblowing-ordning, hvor både børn og voksne kan rapportere mistænkelige forhold, som tages alvorligt og undersøges grundigt.

Vi er dog opmærksomme på, at Hamas har fungeret som myndigheder og regering i Gaza siden 2006, hvilket gør det udfordrende at undgå enhver forbindelse med Hamas.

Vores ansættelsesproces tilpasses efter lokale forhold. I nogle lande anvender vi børneattester og andre officielle dokumenter for at tjekke ansøgeres baggrund. Hvor det ikke er muligt, anvender vi referencer eller kontakter politiet.  Vi er også stødt på eksempler, hvor vores ansatte tager ud og taler med lokale i det område, hvor en kommende SOS-medarbejder er fra, for at høre, om naboer og andre lokale har godt at sige om vedkommende.

Når det gælder SOS-mødre, har de typisk været under uddannelse med indlejret praktikforløb i mindst et år, før de ansættes, så der kan vi se hinanden an.

Vores mål er at sikre, at alle ansatte er kompetente omsorgspersoner, der dedikerer sig til børnenes behov.

I kan vel godt som humanitær organisation lægge pres på Hamas? Går ud fra at I hidtil også har samarbejdet med dem vedr. jeres børnebyer i Palæstina?

Som en humanitær organisation fokuserer SOS Børnebyerne primært på at yde omsorg og støtte til udsatte og forældreløse børn rundt omkring i verden.

For at kunne operere i forskellige lande, herunder konfliktområder, er vi nødt til at samarbejde med lokale myndigheder, hvilket i visse tilfælde kan omfatte Hamas i Gaza, for at sikre, at vi har tilladelse til at være i landet og dermed kan yde den nødvendige hjælp.

Vores organisation lægger ikke pres på politiske grupper eller regeringer under konflikter og krigssituationer, da vores kapacitet og fokus ligger på humanitært og socialt arbejde, og vi har i sådanne situationer ikke mandat til politisk indflydelse. Vi arbejder inden for de rammer, der er nødvendige for at kunne yde hjælp til børn i nød, hvilket ofte indebærer samarbejde med både lokale myndigheder og internationale organisationer. Når det så er sagt, så har SOS Børnebyerne både i Danmark og internationalt gentagne gange åbent og på det kraftigste opfordret alle krigens parter til at indgå omgående våbenhvile for at kunne beskytte børn, kvinder og mænd i Gaza.

Vores hovedprioritet er altid at sikre, at hjælpen når frem til børnene og deres familier, uanset de politiske, religiøse eller kulturelle baggrunde, der måtte være i de områder, vi arbejder i.

Passer det, at flere hundrede børn dør om dagen i Rafah lige nu?

Situationen i Rafah er kaotisk, og der er ingen tvivl om, at det er et meget farligt sted at være for børn lige nu. Mere end 12.000 børn er blevet dræbt i Gaza siden Den 7. oktober.

Hvis du vil vide mere om, hvordan det står til, så kan vi anbefale at kigge på den uafhængige rettighedsorganisation Euro-Med Human Rights Monitors kanaler, hvor de laver ugentlige opdateringer på antal sårede, antal døde, ødelagte bygninger, med mere.

Hvad er en SOS-børneby?

En SOS-børneby består af 10-15 familier, der har hvert sit hjem. En familie består af en SOS-mor og op til 10 børn. Familien og barndomshjemmet danner rammen om barnets hverdag og opvækst.

SOS-moderen står for den daglige omsorg og har ansvaret for familiens husholdning og økonomi. Hvis flere børn kommer fra samme biologiske familie, bor de også sammen i SOS-familien.

Børnene lærer at tage ansvar og passe på hinanden som søskende.  Alle SOS-børn får også grundlæggende skolegang og får muligheden for at videreuddanne sig.

SOS-børnene får med alderen gradvist mere ansvar for at kunne udvikle sig til uafhængige voksne. Som 14-15-årige flytter de fleste børn over i SOS-ungdomshuse, hvor de lærer at klare sig selv. Det sker typisk i forbindelse med, at de unge begynder på en uddannelse.

Hvad er en børneby? – læs mere og bliv byfadder

Kan jeg få fradrag for mine bidrag?

Ja, det kan du. Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne på op til 18.300 kroner i 2024 (i 2023 var beløbet 17.700)

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Bemærk: Donationer givet via SMS eller MobilePay registreres som anonyme indbetalinger. Benytter du SMS eller Mobilepay modtager vi donationen, men vi får desværre ikke oplyst hvem indbetaleren bag donationen er. Derfor kan vi ikke automatisk indberettet donationerne til Skat. Ønsker du fradrag for disse anonyme donationer, skal du derfor indsende dokumentation for betalingerne til SOS Børnebyerne.

Varer købt i webshoppen er ikke fradragsberettiget, da der er tale om et køb og ikke en donation.

Hvor mange penge går til administration?

Vi har konstant fokus på at holde vores udgifter nede, og vi har som målsætning, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges på administration. Administrationsprocenten var i 2023 på 4,2 procent.

Administration er nødvendig for at sikre at pengene når frem, og at vi overholder de aftaler, vi har, med faddere og andre bidragsydere.
SOS Børnebyerne bruger desuden penge på at samle penge ind. Når vi bruger penge på indsamling, har vi en målsætning om at få mindst fem kroner ind, hver gang vi bruger en krone.

Når du er fadder, sender vi pengene direkte til børnebyerne flere gange om året. Kun 10 pct. af fadderskabsbidraget går til administration; 90 pct. af dit fadderbidrag går til projekterne. Det tal er fast, uanset hvordan det samlede årsregnskab, der offentliggøres det efterfølgende år, ser ud.

Vigtigt dansk bidrag

Danmarks bidrag er af stigende betydning for det internationale arbejde. Presset på SOS Børnebyernes projekter skærpes på grund af stigende fødevarepriser.
Desuden har SOS Børnebyerne en international strategi om at hjælpe flere børn gennem en forebyggende indsats og udvikle modtagerlandenes egen kapacitet til at tage sig af børnenes behov.

I 2022 var der på kontoret i København ca. 60 lønnede medarbejdere og et stort antal frivillige, som arbejder med programmer, fundraising og information.

Vi følger pengene

Uanset om du støtter et barn, en SOS-børneby eller et projekt, er der mulighed for at følge, hvordan pengene gør gavn. SOS Børnebyerne kontrollerer både lokalt og internationalt, at pengene når frem. Alle nationale SOS-organisationer er underlagt fælles politikker, som fastslår nul-tolerance over for korruption.

Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.

Læs den seneste årsberetning her