Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hvem skal arve efter dig?

Har du tænkt over din sidste gave? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, er du med til at give nyt håb til børn, der har mistet det mest dyrebare i et barns liv – deres forældres omsorg.

Du bestemmer selv, hvor stor en del af din arv, du vil give til det velgørende formål. Uanset størrelsen, er din arv et væsentligt bidrag til SOS Børnebyernes arbejde for verdens forældreløse og udsatte børn. Foto: Lars Just.

Vil du vide mere?

Mette Sandager Löhndorf, Fundraising Manager

Find dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster det at oprette et testamente?

Hvis du forbereder dig, inden du kontakter en advokat, behøver det ikke blive en dyr affære. Du kan på forhånd skrive ned, hvordan du ønsker, at din formue og dine ejendele skal fordeles. Så  kan advokaten hurtigt opstille dine ønsker, og honoraret løber ikke op. Vil du betænke SOS Børnebyerne, kan du få gratis advokathjælp.

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige tre fjerdele af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Hvis du er gift og/eller har børn, bestemmer arveloven, hvad din nærmeste familie skal arve. Din ægtefælle, børn eller børnebørn skal som minimum arve en fjerdedel af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. Hvis tvangsarven til hvert enkelt af dine børn udgør mere end 1.150.000 kroner (2015-tal), kan tvangsarven dog minimeres til dette beløb, uanset om den brøkmæssige tvangsarv ellers ville medføre et højere beløb.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke skriver testamente, bliver din formue og ejendele fordelt efter arvelovens regler. Her arver ægtefælle, børn eller børnebørn automatisk alt. Har du ingen ægtefælle eller børn, arver dine forældre eller deres børn eller dine niecer og nevøer. Har du ingen slægtninge arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn.

Kan jeg fortryde eller ændre i mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit testamente. Faktisk giver det god mening fra tid til anden at overveje, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker for, hvem der skal arve efter dig. Det er vigtigt at huske, at hvis du ændrer i dit allerede eksisterende testamente, så skal du sørge for at gøre testamentet juridisk gyldigt igen.