Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hvem skal arve efter dig?

Har du tænkt over din sidste gave? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, er du med til at give nyt håb til børn, der har mistet det mest dyrebare i et barns liv – deres forældres omsorg.

Med et testamente bestemmer du, hvem der i fremtiden skal have glæde af det, du efterlader. Din arv kan blive starten på et nyt liv for forældreløse og udsatte børn.

Du får gratis advokathjælp

Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du få gratis rådgivning og hjælp af en advokat til at skrive testamentet. Et testamente kan være med til at forhindre misforståelser og konflikter mellem de efterladte, og det giver dig ro i sjælen. Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven.

Det er din arv, så du bestemmer

Du kan vælge give en del af din arv til velgørenhed ved at betænke forældreløse og udsatte børn i dit testamente. På den måde kan du være med til at give forældreløse og udsatte børn en kærlig mor og en ny familie i en børneby, hvor de får en tryg opvækst og adgang til uddannelse.

Du kan betænke SOS Børnebyerne på flere måder:

  • Med et bestemt beløb
  • Med en procentdel af formuen

De fleste vælger at testamentere deres arv til vores generelle arbejde ude i verden. På den måde kan vi sende pengene derhen, hvor de gør bedst nytte. Vi efterlever altid dine ønsker 100 % og har respekt for det, der står i dit testamente.

Der er ingen arveafgift til staten

Fordi SOS Børnebyerne er en humanitær organisation, er vi fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift (den tidligere arveafgift). Du kan derfor være sikker på, at dine penge går ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde ude i verden. Boafgiften er på 15 % ved arv til for eksempel børn, mens bo- og tillægsboafgiften er på i alt 36,25 % ved arv til for eksempel søskende, nevøer/niecer eller venner. Klik her for at se en oversigt over arveklasser og afgifter.

Fakta

Godt at vide

Ingen arveafgift
SOS Børnebyerne er fritaget for at betale boafgift til staten, og du kan derfor være sikker på, at dine penge går ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn ude i verden.

Gratis hjælp fra en advokat
Hvis du vil betænke SOS Børnebyerne i dit testamente, hjælper vi dig med rådgivning og gratis advokathjælp til oprettelse af testamentet.

Vi efterkommer dine ønsker
De fleste vælger at testamentere deres arv til vores generelle arbejde ude i verden. På den måde kan vi sende pengene derhen, hvor de gør allermest nytte. Vi efterlever altid dine ønsker 100 % og har naturligvis respekt for det, du har skrevet i dit testamente.

Vi er klar til at hjælpe
Har du spørgsmål til, hvordan du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, kan du kontakte Mette Sandager Löhndorf på telefon: 33 73 02 37 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk.

Du bestemmer selv, hvor stor en del af din arv, du vil give til det velgørende formål. Uanset størrelsen, er din arv et væsentligt bidrag til SOS Børnebyernes arbejde for verdens forældreløse og udsatte børn. Foto: Lars Just.

Få hjælp til at skrive dit testamente

Testamenteskrivning er ikke raketvidenskab. Men det er heller ikke hverdagskost for de fleste af os. Du tror måske, at det er besværligt og dyrt at skrive testamente, men i virkeligheden kræver det blot, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad der skal ske med din formue og ejendele og får det skrevet ned. Det er vigtigt, at testamentet er entydigt og underskrevet korrekt for at være gyldigt. Derfor anbefaler vi, at du rådgiver dig med en advokat.

Dine arvinger er sikret deres del

På grund af tvangsarven vil en del af din arv automatisk gå til din ægtefælle og eventuelle børn. Tvangsarven sørger for, at du efter arvelovens regler ikke kan gøre dine børn og din ægtefælle arveløse. Hvis du ikke skriver testamente, tilfalder hele din formue dine arvinger, men med et testamente råder du frit over den del af formuen, der ikke er tvangsarv – hvilket typisk vil sige tre fjerdedele af din formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, råder du frit over hele formuen, når du skriver testamente.

Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Et testamente kan også være med til at forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte. Det er ikke nemt at skulle gøre familieforhold op i kroner og ører, men det er godt at få det gjort.

 

“Det var nemt og enkelt. Vi talte om, hvordan jeg ville have min arv fordelt, og der blev sat et beløb af til familiegravstedet, hvor jeg til sin tid vil begraves. Så sendte advokaten mig et udkast, og derefter gik jeg til notaren. Så var den sag klaret.”

– Bente Nørgaard, 75 år

 

Læs vores arvefolder her

Spørgsmål

Vil du vide mere?

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give forældreløse og udsatte børn en gave for livet.

Kontakt
Mette Sandager Löhndorf,
Fundraising Manager

Tlf.: 33 73 02 37
Mail: msl@sosbornebyerne.dk

 

Find dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster det at oprette et testamente?

Hvis du forbereder dig, inden du kontakter en advokat, behøver det ikke blive en dyr affære. Du kan på forhånd skrive ned, hvordan du ønsker, at din formue og dine ejendele skal fordeles. Så  kan advokaten hurtigt opstille dine ønsker, og honoraret løber ikke op. Vil du betænke SOS Børnebyerne, kan du få gratis advokathjælp.

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige tre fjerdele af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Hvis du er gift og/eller har børn, bestemmer arveloven, hvad din nærmeste familie skal arve. Din ægtefælle, børn eller børnebørn skal som minimum arve en fjerdedel af det, de ville have arvet, hvis du ikke havde oprettet testamente. Det kaldes tvangsarv. Hvis tvangsarven til hvert enkelt af dine børn udgør mere end 1.150.000 kroner (2015-tal), kan tvangsarven dog minimeres til dette beløb, uanset om den brøkmæssige tvangsarv ellers ville medføre et højere beløb.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke skriver testamente, bliver din formue og ejendele fordelt efter arvelovens regler. Her arver ægtefælle, børn eller børnebørn automatisk alt. Har du ingen ægtefælle eller børn, arver dine forældre eller deres børn eller dine niecer og nevøer. Har du ingen slægtninge arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn.

Kan jeg fortryde eller ændre i mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit testamente. Faktisk giver det god mening fra tid til anden at overveje, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker for, hvem der skal arve efter dig.