Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne er tilstede i 136 lande – blandt dem nogle af verdens fattigste og mest ustabile stater. Det er ofte hér, at behovet er størst, men det er samtidig også her, at både levevilkår og arbejdsvilkår for en organisation som SOS Børnebyerne er vanskeligst.

De senere år har SOS Børnebyerne fået kendskab til en række konkrete sager, hvor børn i vores varetægt ikke har fået tilstrækkelig beskyttelse. Ligesom vi fortæller om alt det gode arbejde, SOS Børnebyerne gør i verden, fortæller vi også åbent om, når vi har fejlet. Vi offentliggør løbende de sager, vi får kendskab til, her på vores hjemmeside, og faddere får direkte besked.

For at afdække, hvordan denne type sager overhovedet kunne opstå, og hvordan SOS Børnebyerne har håndteret dem, har SOS Børnebyerne bestilt to uafhængige, eksterne undersøgelser.

Åbenhed om vores arbejde

SOS Børnebyerne lægger stor vægt på åbenhed om vores arbejde, også i de tilfælde, hvor det ikke er gået, som vi ønskede.

Vi beskriver som fast praksis disse tilfælde på vores hjemmeside og kommunikerer også direkte til vores faddere og andre støtter via brev eller e-mail om de sager, hvor vi som organisation har fejlet.

Læs mere om vores åbenhedspolitik og se aktuelle sager her.

Undersøgelserne peger på sager, der ikke er håndteret korrekt

SOS Børnebyerne International har netop modtaget resultaterne af de to undersøgelser, som viser, at enkeltsager knyttet til overgreb, korruption og misbrug af midler ikke er blevet håndteret korrekt og efter SOS Børnebyernes internationale retningslinjer og procedurer.

I nogle tilfælde er whistleblowere ikke blevet taget seriøst eller har oplevet, at der er blevet lagt låg på hændelser. Der har været situationer, hvor organisationen har været for længe om at handle, når vores medarbejdere ikke har beskyttet børnene godt nok, og generelt har SOS Børnebyerne som organisation ikke har været god nok til at lære af sine fejl og bruge den læring til bedre forebyggelse.
Nogle steder har organisationen desuden udfordringer med organisationskultur og ledelsessvigt.

Det er en dybt ulykkelig erkendelse for os, at der har været tilfælde, hvor vi ikke har levet op til vores løfte om at passe godt nok på børn i vores varetægt.
Vi undskylder uforbeholdent over for de børn og unge, vi har svigtet ved ikke at lykkes ordentligt med vores opgave.

SOS Børnebyernes whistle-blower-kanal

SOS Børnebyerne oprettede i 2018 en whistleblower-kanal, som både børn og voksne har fri og nem adgang til. Kanalen er tilgængelig for alle på SOS Børnebyernes internationale site, og er oprettet for at sikre, at børn og unge nemt og fortroligt kan anmelde sager om misbrug, upassende opførsel eller mistanker om korruption

Andre kan også indberette sager ved at bruge disse formularer:

Mistanke om korruption kan indberettes via denne form.
Mistanke om brud på børns beskyttelse kan indberettes via denne form

SOS Børnebyerne indfører nye tiltag for at sikre børns beskyttelse

Vi som organisation både i Danmark og internationalt tager fuldt ansvar for det, som er sket, og vi indfører øjeblikkeligt nye tiltag for at rette op på de fejl, der er begået og sikre, at det ikke sker igen.

  • Der er blevet nedsat en uafhængig ekspertkommission, hvor eksterne kræfter udgør flertallet. Kommissionen mødtes første gang 28. maj, og skal behandle både tidligere og nuværende sager om brud på børns beskyttelse, korruption, misbrug af midler og brud på SOS Børnebyernes retningslinjer og procedurer.
  • Vi etablerer et nyt ombudsmandssystem gennem hele den internationale organisation, der skal repræsentere børn, unge og andre berørte personer – og sikre, at deres rettigheder overholdes.
  • Vi investerer i at forbedre vores beskyttelse af børn med flere ressourcer i de lande, hvor vilkårene er vanskeligst.
  • Vi vil sikre, at børn, unge eller andre, der har oplevet svigt i SOS Børnebyernes programmer har adgang til den hjælp og støtte, den enkelte måtte have brug for.

 

Sådan arbejder vi for at beskytte børnene

Når SOS Børnebyerne overtager forældremyndigheden for udsatte og forældreløse børn, følger der et uendeligt stort ansvar. Ansvaret for, at børnene vokser op i trygge og kærlige rammer, ligger på vores skuldre.

Læs mere om, hvad vi gør for at beskytte børn i vores varetægt.

Et barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget

Alle former for svigt eller overgreb mod børn er helt uacceptable og i dyb modstrid med vores værdier, ønsker og formål. Det er vigtigt for os at understrege, at de aller, aller fleste af dem, som hver dag arbejder verden over med at give forældreløse og udsatte børn den omsorg og tryghed, de har brug for, gør et enestående job.

SOS Børnebyerne har til daglig ansvaret for mere end 65.000 børn, som vi har i direkte pleje, og yderligere 347.000 børn, som vi har indirekte ansvar for gennem vores forebyggende arbejde. De ulykkelige situationer, som rapporterne beskriver, handler om en meget lille del af de børn, SOS Børnebyerne har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget.

Vi forpligter os til at arbejde benhårdt på at sikre, at de problemer og mangler, som undersøgelserne peger på, bliver udbedret.

 

Har du spørgsmål, bekymringer eller viden, som du gerne vil dele med os?
Vi vil meget gerne høre fra dig. Skriv til os på info@sosbornebyerne.dk.

Se vores politikker og rapporter

 

SOS Børnebyernes Code of Conduct for medarbejdere

SOS Children’s Villages Child Protection Policy

Læs mere om, hvordan vi beskytter børn under katastrofearbejde

Child Safeguarding Annual Report 2019/2020

 

Vores politik for anti-korruption og bedrag

Anti-Fraud and Anti-Corruption Guidelines