Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

I juni 2021 udsendte SOS Børnebyerne en officiel og uforbeholden undskyldning på baggrund af en rapport (Independent Child Safeguarding Review 2021), der påpegede gennemgående strukturelle fejl og mangler i organisationens arbejde med beskyttelse af børn og unge samt i organisationens governance og ledelseskultur. Rapporten var bestilt af SOS Børnebyerne selv som et led i arbejdet for at forbedre netop politikker og procedurer i praksis for bedre beskyttelse af børn og unge i vores varetægt, bedre infrastruktur og systemer og en bedre ledelses- og organisationskultur.

SOS Børnebyerne tolerer ikke nogen form for overgreb, svigt eller vold mod børn, unge og voksne i vores varetægt og indsatser – eller mod medarbejdere i vores organisation. Vi er meget kede af, at der har været tilfælde, hvor vi ikke er lykkedes godt nok med at passe på de mennesker, vi har haft ansvar for.

Stadig behov for forandring

Den netop offentliggjorte rapport er konklusionen på to års arbejde, hvor en uafhængig ekspert-kommission (The Independent Special Commission) har fulgt SOS Børnebyernes arbejde for at forbedre og styrke både organisationskultur, politikker, procedurer og praksis i vores organisation. I rapporten anerkender kommissionen de mange fremskridt, der er sket de sidste to år, men understreger også, at der stadig er behov for markante forbedringer.

Det gælder blandt andet et løft af HR-standarder, løbende evaluering af ledere og ledelse, styrkelse af governance og, vigtigst af alt, at leve op til det ansvar vi har for, at de ansatte, der hver dag yder direkte omsorg for børn og unge, lever op til deres pligt til at yde beskyttelse for børnene. Samtidig ligger der også et stort arbejde i at følge op på kommissionens undersøgelser af sager i specifikke lande samt at holde såvel direkte involverede som ledelse ansvarlige for svigt og brud på børn og unges beskyttelse.

SOS Børnebyerne anerkender det akutte behov for at omstrukturere og gentænke vores nuværende governance, og vi forpligter os til at implementere nye mekanismer for at håndtere brud på eller utilstrækkelig håndtering af vores bindende politikker på området. Særligt er det vigtigt, at der etableres en stærkere kultur omkring ansvarlighed i alle lag i organisationen, og at vi åbent adresserer svagheder i vores nuværende struktur.

The Independent Special Commission

I 2021 udkom Independent Child Safeguarding Review, en rapport bestilt af SOS Børnebyernes internationale føderation, der skulle belyse, hvordan SOS Børnebyerne kunne lære af tidligere sager om brud på børns beskyttelse samt afdække, om de daværende politikker og procedurer var gode nok.

Rapporten afdækkede strukturelle fejl og mangler i organisationen og i alle lag i organisationen. Siden da, har SOS Børnebyerne arbejdet intensivt for at rette op og forbedre rammer og praksis for beskyttelse af børn og unge i vores varetægt og indsatser.

Den uafhængige ekspert-kommission blev etableret på baggrund af Independent Child Safeguarding Review som en del af den omfattende Safeguarding Action Plan, der blev indført i 2021 med formål om at sikre ofre den støtte, de har behov for, og at de grundlæggende årsager til tidligere svigt adresseres og ændres.

 

Mange fremskridt de sidste to år

Vi er glade for, at kommissionen anerkender de fremskridt, der er sket de sidste to år. Vi har iværksat et globalt Ombudssystem, der repræsenterer børn og unges behov og rettigheder, og vi har ydet individuel støtte til mere end 500 ofre for historisk svigt i vores varetægt. Vi har implementeret skærpede politikker, for eksempel en forbedret Code of Conduct og en ny politik for beskyttelse af børn og unge. Processen og arbejdet med at blive bedre, følger vi nøje, og der udkommer løbende rapporter om vores fremskridt og udfordringer (Safeguarding Action Plan Progress Report)

SOS Børnebyerne vil gerne takke alle, der er stået frem og har udtrykt bekymring, og dem der har aflagt vidnesbyrd og overdraget beviser til kommissionen. Vi vil gøre alt i vores magt for at beskytte børn og unge, som vi i dag har ansvaret for, og de mennesker, der tidligere har været i vores varetægt, og det er vores klare mission, at børn og unge skal vokse op med den støtte, tryghed og stabile relationer, de har brug for i livet.

For to år siden sagde SOS Børnebyerne undskyld til alle, der har oplevet svigt eller savnet beskyttelse. Den undskyldning gentager vi i dag.

Har du viden om svigt i SOS Børnebyerne?

SOS Børnebyerne opfordrer alle med viden om fejl og svigt i SOS Børnebyernes føderation – nu eller tidligere – til at stå frem. Vi lytter til og handler på alle anklager om svigt, og vi støtter ofre så godt vi kan på den måde, de selv ønsker. Du kan kontakte os anonymt via vores whistleblower-ordning eller skrive til os (ikke anonymt) på childsafeguarding@sos-kd.org.