Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Støt Ukraines børn

Støt nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg hjælpe Ukraine?

Du kan støtte SOS Børnebyernes arbejde for Ukraines udsatte børn på flere forskellige måder.

Blive SOS-byfadder
Giv et bidrag til SOS Børnebyernes katastrofefond 
Start din egen indsamling
Støt via Mobilepay 11386
eller sms SOS til 1910 og støt med 150 kroner + almindelig sms-takst.

SOS Børnebyerne Ukraine - hvordan hjælper I?

SOS Børnebyerne har arbejdet i Ukraine siden 2003. Siden konflikten startede i det østlige Ukraine i 2014, er mange tusinde menneskeliv gået tabt, og millioner af mennesker er tvunget på flugt. Krigen truer nu hele landet, og SOS Børnebyerne hjælper blandt andet ved at:

• Give akut hjælp til de hårdest ramte børnefamilier med mad og rent vand, medicin, tøj og varme tæpper – og etablering af børnevenlige områder samt traumebehandling og psykosocial støtte.

• Give målrettet støtte og omsorg til forældreløse og udsatte børn i Ukraine, herunder de fattigste og mest sårbare familier, der er tvunget på flugt på grund af krig.

• Hjælpe børnefamilier med at blive sammen – eller genforenes – i krigens kaos samt et nyt hjem i en SOS-familie til de børn, der har mistet deres forældre, eller som ikke kan bo hjemme.

Hvor mange penge går til administration?

SOS Børnebyerne har fokus på at holde vores udgifter nede, og vi har som målsætning, at højst 10 procent af de samlede indtægter må bruges på administration. Administrationsprocenten var i 2023 på 4,2 procent.

Administration er nødvendig for at sikre, at pengene når frem, og at SOS Børnebyerne bruger pengene som aftalt med faddere og bidragydere. Administration dækker over udgifter til kontoret, lønninger samt f.eks. IT.
SOS Børnebyerne bruger desuden penge på at samle penge ind. Når vi bruger penge på indsamling, har vi en målsætning om at få mindst fem kroner ind, hver gang vi bruger en krone.

Når du er fadder, sender vi pengene direkte til børnebyerne flere gange om året. Kun 10 pct. af fadderskabsbidraget går til administration; 90 pct. af dit fadderbidrag går til projekterne. Det tal er fast, uanset hvordan det samlede årsregnskab, der offentliggøres det efterfølgende år, ser ud.

Vigtigt dansk bidrag

Danmarks bidrag er af stigende betydning for det internationale arbejde. Presset på SOS Børnebyernes projekter skærpes på grund af stigende fødevarepriser.
Desuden har SOS Børnebyerne en international strategi om at hjælpe flere børn gennem en forebyggende indsats og udvikle modtagerlandenes egen kapacitet til at tage sig af børnenes behov.

Vi følger pengene

Uanset om du støtter et barn, en SOS-børneby eller et projekt, er der mulighed for at følge, hvordan pengene gør gavn. SOS Børnebyerne kontrollerer både lokalt og internationalt, at pengene når frem. Alle nationale SOS-organisationer er underlagt fælles politikker, som fastslår nul-tolerance over for korruption.

Både internationalt og i Danmark gennemgår autoriserede revisorer SOS Børnebyernes regnskaber.

Læs den seneste årsberetning her

Hvor længe er man SOS-fadder?

Et SOS-fadderskab har ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.
Derfor har børnene i SOS-børnebyerne flere faddere, så deres fremtid i børnebyen er sikret.

SOS Børnebyerne hjælper børnene, indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet – dog maks. til barnet er fyldt 23 år.

Når dit fadderbarn er parat til at klare sig selv eller flytter hjem til familie eller slægtninge, får du besked fra SOS Børnebyerne.
På det tidspunkt tilbyder vi dig et nyt fadderskab. Det er helt din egen beslutning, om du vil være fadder for et nyt barn, eller om du vil stoppe som fadder.

Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til du ikke længere har lyst eller mulighed for at støtte. Du kan læse mere her

Kan jeg få fradrag for mine bidrag?

Ja, det kan du. Det er muligt for dig at få skattefradrag for bidrag til velgørende organisationer.

Du får fradrag for det samlede bidrag, du har doneret til SOS Børnebyerne på op til 18.300 kroner i 2024 (i 2023 var beløbet 17.700)

SOS Børnebyerne indberetter fradragsberettigede bidrag til SKAT. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer.

Du kan få flere oplysninger på www.skat.dk

Bemærk: Donationer givet via SMS eller MobilePay registreres som anonyme indbetalinger. Benytter du SMS eller Mobilepay modtager vi donationen, men vi får desværre ikke oplyst, hvem indbetaleren bag donationen er. Derfor kan vi ikke automatisk indberette donationerne til Skat. Ønsker du fradrag for disse anonyme donationer, skal du derfor indsende dokumentation for betalingerne til SOS Børnebyerne.

Varer købt i webshoppen er ikke fradragsberettiget, da der er tale om et køb og ikke en donation.