Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Boafgiftsklasser

Ligesom arveloven har tre arveklasser, er der også tre boafgiftsklasser. De er opdelt i ægtefælleklassen, A-klassen og B-klassen.

For visse personer i oversigten gælder det, at de kun arver, hvis de er betænkt i testamentet.

Læs mere her: Jura og gratis advokathjælp

Ægtefælleklassen
Ingen boafgift

  • Ægtefæller og registrerede partnere

A-klassen
Betaler 15% i boafgift efter bundfradrag

  • Børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode i mindst fem år, hvor opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og når højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet
  • Forældre
  • Frasepareret eller fraskilt ægtefælle
  • Personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse (herunder papirløst samlevende)
  • Personer, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder papirløst samlevende)
  • Svigerbørn (bemærk at dit barn skal være gift med denne person, før vedkommende juridisk betegnes som "svigerbarn”)

B-klassen
Betaler 15% efter bundfradrag og 25% i tillægsboafgift

  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen – såsom øvrig familie og andre, der betænkes i et testamente. Dette er f.eks. søskende, nevøer, niecer, venner mv.

Kender du 70/30-modellen?

Betænker du SOS Børnebyerne med 30% af din arv og beder os om at betale bo- og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger, som skal betale tillægsboafgift i henhold til ovennævnte B-klasse, vil de modtage en større arv, end hvis du testamenterede hele beløbet til dem. Se videoen her, hvor vi forklarer vi dig hvordan.

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Testamenteansvarlig