Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Krigen i Syrien går ind i sit syvende år

Den 15. marts 2017 går krigen i Syrien ind i sit syvende år. Siden krigens begyndelse i 2011 har SOS Børnebyerne været til stede i landet med en omfattende nødhjælpsindsats, der har hjulpet internt fordrevne og udsatte familier.

Foto: SOS Børnebyerne Syrien
De sidste seks år har SOS Børnebyernes nødhjælpsindsat blandt andet hjulpet internt fordrevne med børnevenlige områder, traumehjælp, ernæringsprogrammer og undervisning til børn.

SOS Børnebyerne i Syrien

2012

Efterhånden som kampene spreder sig til stadig større områder i Syrien, begynder civile, som disse børn, fra Aleppo at søge tilflugt i midlertidige teltlejre udenfor byen. SOS Børnebyerne sætter gang i forberedelserne til uddeling af nødhjælp og oprettelse af børnevenlige områder.

Et år inde i krigen. Beboere i det nordlige Aleppo begynder at mangle mad og andre basale fornødenheder. Børnebyen i Aleppo bliver evakueret i september på grund af frygt for angreb. Mere end 60 børn bliver flyttet til børnebyen i Damaskus.

2013

Som en del af nødhjælpsindsatsen etablerer SOS Børnebyerne børnevenlige områder i Aleppo i juli 2013. Her er en SOS-medarbejder i gang med at fylde skoletasker til børn. På dette tidspunkt uddeler SOS Børnebyerne mere end 60.000 måltider til udsatte familier i Aleppo og Damaskus.

Flygtningestrømmen fra Syrien til nabolandet Libanon er ifølge FN oppe på 2500 mennesker om dagen i 2013. Tilflytningen belaster områderne, og SOS Børnebyerne igangsætter støtteprogrammer, der skal forhindre omsorgssvigt, udnyttelse og misbrug af børn på flugt. Indsatsen har også til formål at hjælpe med at skabe forståelse mellem den libanesiske befolkning og de syriske flygtninge.

2014

I løbet af vinteren uddeler SOS Børnebyerne vintertøj til mere end 10.000 børn og mad til mere end 13.000 mennesker i Damaskus. I Aleppo modtager omkring 7500 vinterpakker med mad og varmt tøj. Også vand er en mangelvare. Her assisterer SOS-medarbejdere beboere i Aleppo med at hente vand.

Borgerkrigen sætter sine spor på landets børn – især når det kommer til skolegang og sundhed. SOS Børnebyerne hjælper børn som denne 7-årige dreng tilbage på skolebænken. ”Han er begyndt at vågne op af sig selv om morgenen og er nu tilbage i skole. Han har nu overskud til at lave sine lektier og virker bare mere glad,” siger drengens mor.

2015

”Midt i Syriens krig og kaos er det børnene og de unge, der lider mest” – Richard Pichler, daværende direktør i SOS Børnebyerne International.

De børnevenlige områder skaber plads til, at børnene for en stund kan glemme krigen og bare være børn igen. SOS-medarbejdere med særlig træning i traumatiserede børn står klar til at aflaste forældre og tale og lege med børnene.

I 2015 er omkring en femtedel af Syriens befolkning flygtet fra deres hjem. Mange har sat kursen mod blandt andet Europa. SOS Børnebyerne opretter nødhjælpsprogrammer i Grækenland, Ungarn, Makedonien og Serbien, der skal hjælpe børn og familier, der er strandet på ubestemt tid, mens deres sager behandles af myndighederne i det pågældende land.

2016

Et spædbarn får behandling på et af de oprettede sundhedscentre for fordrevne familier.

Krigen tærer på hospitalerne i og omkring Aleppo. SOS Børnebyerne uddeler måltider, modermælkserstatning og hygiejne- og førstehjælpspakker til fordrevne familier. Foruden undersøgelser og uddeling arrangerer SOS Børnebyerne Syrien også behandling og operationer til 175 børn.

Uddannelse er den sikreste vej ud af fattigdom. SOS Børnebyerne har i Damaskus fokus på at få børn, der måtte forlade skolen på grund af krigen, tilbage på skolebænken.

I december kan SOS Børnebyerne i Syrien fortælle, at de åbner en ny børneby uden for Damaskus. Her vil nogle af de evakuerede SOS-børn fra Aleppo flytte ind.

2017

Belejringen i Aleppo skaber fortsat ustabilitet i strøm- og vandforsyninger. SOS Børnebyerne fortsætter uddelingen af tøj, mad og vand til fordrevne familier i opholdsstederne udenfor Aleppo og i de krigshærgede områder i byen.

SOS Børnebyerne opruster nødhjælpsindsatsten med åbningen af yderligere børnevenlige områder og mobile hjælpecentre i Tartous, der huser flere tusinde internt fordrevne. I samme område åbner SOS Børnebyerne også midlertidige hjem for uledsagede børn, der er blevet væk fra deres familie under flugten og børn, hvis forældre ikke er i stand til at tage sig af dem. Et samarbejde med UNICEF skal desuden få mere end 1200 børn tilbage i uddannelsessystemet i Tartous.

Hjælp børn ramt af krig og katastrofer

Støt SOS Børnebyernes katastrofefond

Giv et bidrag

Læs mere

På vores nyhedsside kan du finde mange flere historier fra Syrien. Du skal blot vælge kategorien “Syrien” i landesorteringen øverst på siden.

Læs også artiklen om syriske Dania og hendes to søstre, der endelig får et nyt trygt sted at vokse op i en nybygget SOS-børneby i Damaskus.