Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne arbejder for at sikre børns sundhed, både i børnebyen og blandt udsatte familier i det omkringliggende samfund.

En SOS-mor med sit barn i børnebyen i Kosovo.