Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Rose trådte til, da Candid manglede en mor

Candid var kun tre uger gammel, da hun kom i pleje hos Rose. Candids mor døde under fødslen, og bedstemoren havde forsøgt at tage sig af det lille spædbarn, men til sidst måtte hun bede Rose, der boede i samme kvarter, om hjælp.
For at blive klædt på til rollen som plejemor begyndte Rose på et af SOS Børnebyernes kurser for plejeforældre i Rwanda, hvor hun lærte om omsorg, opdragelse og børns udvikling. “Jeg er så glad for den støtte, jeg fik på kurset. Det har givet mig en bedre forståelse for, hvorfor det er så vigtigt, at børn som Candid får en stabil tilknytning til et andet menneske,” siger Rose.
Rose har også taget sin nye viden med sig uden for hjemmet. Når hun besøger sine naboer, giver hun gode råd om, hvordan de kan forbedre relationen til deres børn. Både deres biologiske børn og de plejebørn, som mange af naboerne også tager sig af.
Udover at tilbyde kurser til plejeforældre oplyser SOS Børnebyerne også plejefamilier om fordelene ved at lade sig registrere, ligesom vi uddanner frivillige socialarbejdere til at hjælpe familierne med papirarbejdet.

Se flere historier