Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Victor (yderst tv.) og hans familie er flygtet fra krigen i Ukraine og bor nu i et hus i en tidligere SOS-børneby i Bulgarien.
Foto: Emilie Thejll-Madsen