Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Rapporten The Independent Child Safeguarding Review (ICSR) beskrev i 2021 en række historiske sager om svigt, hvor børn og unge i SOS Børnebyernes varetægt ikke var blevet beskyttet godt nok. Formålet med rapporten var at rette op på og lære af organisationens fejl, for at sikre bedre forebyggelse og et langt stærkere system omkring beskyttelse af børn og overholdelse af deres rettigheder.

Rapportens konklusioner og anbefaling resulterede i en omfattende fire-årig handlingsplan (Safeguarding Action Plan), der involverer samtlige SOS-organisationer i over 130 lande. Efter knapt to år hvor der er arbejdet hårdt på implementeringen af handlingsplanens anbefalinger, gør SOS Børnebyernes internationale organisation igen i år status på fremskridt og udfordringer med implementeringen af de mange tiltag.

Læs hele statusrapporten ‘Safeguarding Action Plan Progress Report’ (engelsk)

24 store skridt mod en bedre indsats for sårbare og udsatte børn

Handlingsplanen omfatter 24 konkrete indsatsområder, og mens nogle allerede er fuldt implementerede, går det langsommere med andre – hvilket er forventeligt, når en føderation af SOS Børnebyernes størrelse iværksætter så gennemgribende, operationelle forandringer. I alt er der sket fremskridt med 22 ud af de 24 punkter i planen. 70 procent af de 35 indikatorer, der måles på i arbejdet med planen, er enten gennemført eller går efter planen. I nogle dele af implementeringen går det dog langsommere end forventet, men resultaterne af arbejdet er til gengæld som ønsket.

Åbenhed om vores arbejde

SOS Børnebyerne lægger stor vægt på åbenhed om vores arbejde, også i de tilfælde, hvor det ikke er gået, som vi ønskede.

Vi beskriver som fast praksis disse tilfælde på vores hjemmeside og kommunikerer også direkte til vores faddere og andre støtter via brev eller e-mail om de sager, hvor vi som organisation har fejlet.

Læs mere om vores åbenhedspolitik og se aktuelle sager her

 

Enkelte steder må SOS Børnebyerne erkende, at handlingsplanen har været for ambitiøs, og at man har undervurderet ressourcebehovet på nogle områder samt de udfordringer, der ligger i at udvikle og implementere omfattende nye systemer i hele SOS Børnebyernes internationale organisation. Med dette afsæt revideres handlingsplan og økonomi løbende for at sikre, vi når helt i mål med en vedvarende forandring i vores arbejde med børns beskyttelse – både i praksis og systemisk.

En ombudsperson for børn og unge på vej

Et af de indsatsområder, der er forsinket, er oprettelsen af et ombudsperson-system på regionalt og internationalt niveau. Et ekspertudvalg med speciale i børns beskyttelse og juridiske rettigheder er ved at udvikle systemet, og det forventes, at de i alt tre stillinger som ombudsperson vil være besatte medio 2023. Det har taget længere tid end forventet at få netop dette punkt i handlingsplanen på plads, da det er første gang nogensinde, at et sådant system for børn og unge udrulles i udviklingsarbejdet. Det har blandt andet betydet, at hele systemet skal udvikles og designes fra bunden, og samtidig skal det hele tiden sikres, at det er børn og unge samt deres input til ordningen, der er i fokus.

Det er beklageligt, at det ikke går hurtigere med implementeringen, men i SOS Børnebyerne hæfter vi os særligt ved, at der er fremgang på alle 24 punkter, og at det går sikkert fremad med synlige, positive resultater til gavn for børn og unge. Et af de vigtigste kriterier for hele handlingsplanen er, forandringer og fremskridt bliver godt forankrede og permanente, og vil danne rammen for en sund kultur i SOS Børnebyerne mange år frem – og dette kvalitetshensyn kræver noget ekstra tid for visse af indsatsernes vedkommende.

Du kan læse om alle fremskridt og enkelte forsinkelser i rapporten, der udkom i går (engelsk)

Sådan beskytter vi børnene

Når SOS Børnebyerne overtager forældremyndigheden for udsatte og forældreløse børn, følger der et uendeligt stort ansvar. Ansvaret for, at børnene vokser op i trygge og kærlige rammer, ligger på vores skuldre.

Læs mere om, hvad vi gør for at beskytte børn i vores varetægt