Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Der er mange uddannede personer i et land som Etiopien, som kan og vil gøre en forskel