Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Du har klima, du har konflikter, du har covid-19, og oven i det rammer så krigen i Ukraine, som helt specifikt har ramt området hårdt, fordi Rusland og Ukraine har hidtil stået for næsten 90 procent af importen af korn til landene på Afrikas Horn