Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Klimaforandringerne øger uligheden

De mest velstående lande er de største syndere - og de mest udsatte betaler prisen.

Klimaforandringerne fører til naturkatastrofer, ødelæggelser og fødevaremangel.

SOS Børnebyerne har netop disse lande som fokuslande

Gennem støtte til SOS Børnebyernes arbejde kan jeres virksomhed være med til at rette op i den ulighed, som klimaforandringerne er med til at øge.  

Vi arbejder målrettet for de mest udsatte familiers overlevelse – både gennem klimatilpasning og klimauddannelse i de lande, som lige nu lider under konsekvenserne af klimaforandringerne.

I Etiopien har lokale klimaforkæmpere i samarbejde med SOS Børnebyerne oprettet et projekt, som skaber klimauddannelser og grønne jobs til fordel for den etiopiske natur. Nefisa på 22 år og Meseret på 26 år bor i landbrugssamfundet Tulu Moye i Etiopien og har meldt sig ind i klimaprojektet.

I Tulu Moye er landskabet tørret ud pga. manglende regn, og deres mulighed for at dyrke hvede, deres primære indtægtskilde og basisfødevare, er derfor forsvundet.

De grønne jobs skal genoprette den udtørrede jord, så de forhåbentlig snart igen kan dyrke afgrøder.

Nefisa og Meseret kunne se, at vejrforholdene begyndte at blive mere og mere uforudsigelige – men de vidste ikke, om de kunne gøre noget ved det.

Nu kæmper de for at få omvendt denne tendens gennem deres arbejde i det lokale klimaprojekt i Tulu Moye.

Projektet er stiftet af SOS Børnebyerne Etiopien og arbejder for både klimatilpasning og klimauddannelse, hvor de unge i landsbyen trænes i, hvordan jorden og afgrøderne overlever tørken bedst muligt.

På den måde har de bedre forudsætninger for at skabe levebrød og en indtægtskilde - ved hjælp af blandt andet de redskaber og frø, som SOS Børnebyerne donerer.

Gør din virksomhed bæredygtig - både klimatisk og socialt.

Bliv virksomhedsfadder med SOS Børnebyerne, og vær med til at skabe balance i verdens ulighed.

Læs mere her