Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Giv udsatte børn en fremtid

Bliv virksomhedsfadder
Giv udsatte børn en bedre fremtid

Bliv virksomhedsfadder

Alt for mange børn i verden er lige nu helt alene. Uden mor og uden far. Uden omsorg og uden kærlighed. Men heldigvis kan vi sammen gøre noget for at hjælpe!

Som virksomhedsfadder tager din virksomhed ansvar for at sikre verdens mest udsatte børn en lysere fremtid. I kan støtte med et fast årligt bidrag på mellem 5.000 og 25.000 kr. Vi omsætter jeres bidrag til positiv forandring for udsatte og forældreløse børn i hele verden.

5.000 kr.
15.000 kr.
25.000 kr.

Som tak for jeres støtte modtager I en kommunikationspakke, så I kan følge med i den forskel I skaber:

  • Støttelogo & diplom
  • Ideer til involvering af jeres medarbejdere
  • En årlig beretning og fire årlige udgivelser af magasinet SOS Børneliv
  • Tak på SOS Børnebyernes hjemmeside

Et virksomhedsfadderskab er fuldt ud fradragsberettiget som markedsføringsudgift. Det betyder, at jeres bidrag pålægges moms, og at I derfor kan trække det fulde bidrag fra i skat.

Bliv virksomhedsfadder

Se hvilken forskel I kan bidrage til

Alt for mange børn i verden er lige nu helt alene. Uden mor og uden far. Uden omsorg og uden kærlighed. Men heldigvis kan vi gøre noget sammen for at hjælpe!

Bliv virksomhedsfadder – og giv udsatte børn en bedre fremtid.