Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Første skoledag tegner lyst for de mere end 98 procent af rwandiske børn, der hvert år starter i skole, men når syvende klasse begynder, er der kun 44 procent af eleverne tilbage. Resten er droppet ud og kommer formentlig aldrig tilbage til et klasselokale.

Forklaringen på det store frafald lander uden undtagelse det samme sted, hvis man spørger Jean Bosco Kwizera, nationaldirektør for SOS Børnebyerne i Rwanda:

”Ser man på, hvorfor børn klarer sig dårligt i skolen eller helt dropper ud, fører det altid tilbage til problemer i familien. Det kan være på grund af fattigdom, konflikter eller at familien splittes ad. Alle de ustabile faktorer påvirker i høj grad, hvordan et barn klarer sig i skolen,” siger han.

Den formodning bakkes op af officielle tal for Rwanda. De viser, hvor udbredt problemet er. I Rwanda består en gennemsnitlig familie af seks personer med en dagsindkomst på mindre end otte kroner om dagen. Med så alvorlig fattigdom følger en masse problemer som mangel på mad, manglende overskud, skænderier, vold og svigt, der påvirker børnene negativt. Dertil kommer et skolesystem i forfald med godt 62 elever per lærer, ukvalificerede undervisere og sprogbarrierer, da skolerne underviser på engelsk og ikke kinyarwanda.

Langsigtet, holistisk indsats er den første af sin slags i Rwanda

Men hvordan hjælper man børn, der ikke bare er i fare for at forlade skolen, men som også kommer fra et hjem, der er presset af fattigdom eller konflikt? Svaret ligger i Kura Umenye, et projekt der fokuserer på at styrke familier og forberede forældre til at støtte deres børns udvikling, uddannelse og mentale sundhed. Samtidig skal det sikre, at børn, der har det svært i skolen, får ekstraundervisning, støtte til at håndtere psykiske problemer og stress samt hjælp til at udvikle sig fagligt.  Projektet er drevet af SOS Børnebyerne i samarbejde med blandt andet Hempel Fonden og Rwandas regering, og et projekt i den form er ikke set før i landet.

Kura Umenye i tal

  • 120 skoler i otte distrikter i Rwanda arbejder nu med Kura Umenye
  • 9.604 børn i 4., 5. og 6. klasse og 480 lærere er med i projektet
  • 572 børn, der var droppet ud af skolen, er nu kommet tilbage igen
  • 8000 børn er med i den del af projektet, der fokuserer på mental sundhed
  • Otte praktiserende psykologer er blevet ansat og støtter rehabiliteringen af 294 tidligere gadebørn, så de kan falde godt til i deres nye familier og miljøer
  • Psykologerne støtter samtidig over 1.180 forældre i familieprogrammerne
  • Projektet er støttet af Hempel Fonden og Danmarks Indsamling

 

”Det her projekt er helt unikt, fordi det forener tre faktorer; uddannelse, sundhed og socioøkonomisk støtte til familier. Så vi er virkelig, virkelig opsatte på at se projektet lykkes, og forhåbentlig lære fra os til både resten af SOS Børnebyernes programmer, men også til resten af landet,” siger Jean Bosco Kwizera.

Projektet begyndte for alvor at blive udrullet samtidig med skolestarten i september 2022.  På hver skole er fire lærere blevet efteruddannet i ekstraundervisning, og indtil videre er 9.604 børn på 4., 5. og 6. klassetrin fordelt på 120 skoler blevet optaget i skoledelen af Kura Umenye. Alle sammen børn, der har haft det svært i skolen. Derudover har projektet allerede hjulpet 572 børn, der helt havde forladt skolen, tilbage i klasselokalet. Målet er, at Hempel Fonden kan støtte 32.000 børn over tre år.

Find det bedste i børnene

I alt er 480 lærere blevet efteruddannet af Kura Umenye-projektet. En af dem er David Nuwayo, lærer på Groupe Scolaire Rutunga en times kørsel nordøst for hovedstaden.

Han har været lærer i mange år, og kender børnenes virkelighed uden for skolen godt. Her skal de ofte hjælpe deres forældre så snart, de får fri. For eksempel hente vand eller brænde, vaske op, fodre dyr eller lave mad, og der er sjældent tid til bare at være sig selv. David Nuwayo har derfor en særlig tilgang til ekstraundervisningen:

”Som en erfaren lærer ved jeg, at det, der især kan hjælpe børn med at forbedre deres skolegang, er, at støtte dem i et emne eller fag, de selv synes om. Støtter man dem i det, de interesserer sig for, vil man se, at de klarer sig bedre i skolen. Og hjælper man dem også med alt det, der ligger rundt om skolen, får barnet plads til at fokusere på det, de kan lide,” siger han.

En positiv cirkel opløser den negative spiral

Projektets uddannelsesfokus er specielt designet til at imødekomme de behov, som de mest sårbare elever, der sakker bagud i skolen, har. Eleverne bliver hjulpet ud fra det klassetrin og faglige niveau, de befinder sig på her og nu. Det kan blandt andet betyde, at de skal genlære at læse eller regne for at kunne rykke videre til det klassetrin, de aldersmæssigt tilhører. En individuel læreplan laves for hver elev, og flere forskellige undervisningsmetoder kommer i spil, så man kan finde dem, der passer bedst til barnet. Projektet løber over en tre-årig periode, og er finansieret af Hempel Fonden, der har doneret 10 millioner til børnenes lektiehjælp.

Når børnene genfinder glæden ved skolen og begynder at tro mere på sig selv, smitter det af på deres generelle humør og også på familien derhjemme. Børnenes skolegang er en motiverende faktor for forældrene, som gerne ser, at børnene kan blive i skolen. Derfor vil forældrene også gøre deres bedste for at lykkes med den støtte, som de selv modtager gennem Kura Umenye – b.la. gennem hjælp til at styrke deres økonomi og støtte til at yde lektiehjælp.

Når forældre stabiliseres både mentalt og økonomisk kan de være bedre forældre for børnene. Og i sidste ende betyder det, at børnene får en tryggere hverdag med skolegang, kammerater og forældre med overskud.

 

”Jeg har tre mål med ekstraundervisningen, som jeg håber at kunne fuldføre. Jeg håber, at eleverne bliver fagligt dygtigere, at mange flere elever færdiggør skolen, og vigtigst af alt at eleverne bliver lykkeligere og trives bedre.”

27-årige Vedaste er samfundsfagslærer på en skole i det sydlige Rwanda.

I sommer gennemførte han træningen i ekstraundervisning gennem Kura Umenye-projektet.

Men skal Vedaste nå sine mål, kræver det, at de udsatte elever bliver hjulpet på flere områder.

”Mange af de børn, som er udfordrede i skolen, har det også svært derhjemme. Man kan ikke koncentrere sig og lære noget, hvis ikke man er tryg og har det godt derhjemme,” forklarer han og fortsætter:

”Gennem træningen har jeg lært konkrete værktøjer og metoder, som jeg kan bruge til at guide og rådgive de elever, som har det svært – både i skolen, men også i hjemmet.”