Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Projekt hjælper børn i Rwanda tilbage på skolebænken

Uddannelse og skolegang er afgørende for at børn og unge ikke ender i et liv i fattigdom. I Rwanda har regeringen siden 2012 haft fokus på ekstraundervisning af elever, der har det svært. Som et led i det er SOS Børnebyerne en del af projektet Kura Umenye, der sørger for ekstraundervisning til børn, der kommer bagud i skolen og hjælper børn, der er droppet ud, tilbage på skolebænken.

Tag mig! Skolegang er en af de mest effektive måder at bryde med fattigdom.
Foto: Chilie Orloff