Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Fadderskabskoordinator Kim Heng taler med Heang Mesa foran huset, hvor hun bor med sin SOS-familie.
Alle husene i børnebyen i Phnom Penh har navne efter blomster. Heang Mesas hus hedder Blomstrende Lotus.

Foto: Jens Honoré.

Har du spørgsmål?

Anna Gunnarsson Nolsøe, Donorservice koordinator