Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Den 28. maj påbegyndte SOS Børnebyerne i Palæstina en nødflytning af børn og voksne fra Rafah på grund af en stærkt øget sikkerhedsrisiko omkring børnebyen. Alle børn, der boede i børnebyen i Rafah, er nu ankommet uskadt til en ny lokation i det centrale Gaza.

Med nødflytningen ophører børnebyen i Rafah med at være en humanitær lokation for lokalsamfundet og de internt fordrevne i Rafah.

“Det er SOS Børnebyerne i Palæstinas klare hensigt at genetablere den uundværlige humanitære støtte til lokalbefolkningen i Gazastriben så hurtigt som muligt,” siger Ghada Hirzallah, national direktør for SOS Børnebyerne i Palæstina.

Den nu fordrevne gruppe mennesker fra børnebyen består af børn, omsorgspersonale, tidligere programdeltagere og deres familier. Gruppen er nået frem til de nye, midlertidige nødlokaliteter, som ligger inden for et område, der er udpeget som en “sikker zone”. SOS Børnebyerne noterer sig imidlertid med ekstremt stor bekymring, at tidligere udpegede humanitære “sikre zoner” har været mål for dødbringende angreb. Vi opfordrer derfor alle parter i krigen til at beskytte civile, som de har pligt til i henhold til international humanitær lov.

De fleste af børnene og personalet, som boede i børnebyen i Rafah, blev evakueret til Vestbredden i marts. Det var muligt takket være samarbejde mellem alle sider af konflikten. Disse børn er nu relativt sikre og har genoptaget deres skolegang.

Vi er fortsat yderst bekymrede over sikkerheden og trivslen for de fordrevne børn og personale. Børn lider altid mest i krig. Mange af børnene, som opholdt sig i børnebyen i Gaza, er blevet fordrevet flere gange for at undslippe kampene.

Vi gentager vores indtrængende opfordring til øjeblikkelig våbenhvile for at sikre beskyttelse af børn, unge og familier i Rafah og resten af ​​Gaza.

Vi opfordrer alle aktører til at overholde humanitær lov og beskytte børn, der er ramt af konflikten og i det hele taget behandle dem i overensstemmelse med internationale regler. Ethvert barn har ret til et trygt liv. SOS Børnebyerne vil fortsætte vores arbejde i Gaza, og fortsætte med at støtte børn og familier i denne livsfarlige situation, så godt vi kan.

De nye lokationer, hvor børn og personale blev tvunget til at flytte, er humanitære lokationer, der er beskyttet i henhold til international lov. Derfor må parterne i konflikten ikke angribe disse steder og under ingen omstændigheder bruge dem til militære formål.