Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyernes internationale organisation har arbejdet via diplomatiske kanaler med alle relevante myndigheder for at kunne evakuere børn og voksne fra Rafah i Gaza til Betlehem på Vestbredden, hvor de ankom sikkert den 11. marts. De evakuerede børn har været i SOS Børnebyernes varetægt før krigen brød ud – og der er indhentet samtykke til evakueringen for alle børn, der har biologisk familie. Børnene har det efter omstændighederne godt, og de får fortsat omsorg og støtte fra deres omsorgspersoner, som blev evakueret sammen med dem.

”Den vellykkede evakuering giver et glimt af håb. Samtidig er vi fortsat dybt bekymrede for alle de børn, der stadig er i fare i Gaza,” siger programchef i SOS Børnebyernes internationale organisation Angela Maria Rosales.

Evakueringen af børnene fra vores børneby i Rafah er en midlertidig foranstaltning for at sikre, at børnene ikke lider skade som følge af den yderst farlige situation i Gaza. Alle, der evakuerer fra Gaza, har ret til at vende tilbage. Den rettighed skal respekteres.

SOS Børnebyernes vægter altid hensynet til beskyttelse af børn uden eller i risiko for at miste forældreomsorg højest, uanset den politiske situation. Vi følger international humanitær lov, og vi arbejder ud fra humanitære principper om humanitet, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed.

SOS Børnebyerne har i årtier hjulpet børn, der har mistet eller er i risiko for at miste forældreomsorg i både Israel og Palæstina og har samtidigt støttet familier, der har haft det svært.

Selvom de evakuerede børn nu er relativt sikre, er vi stadig meget bekymrede for de mange børn og andre civile, der stadig er i alvorlig fare i Gaza. SOS Børnebyerne fortsætter med at yde humanitær hjælp i Gaza, og børnebyen i Rafah er fortsat en vigtig humanitær lokation, hvorfra der både ydes basal, livreddende nødhjælp og sociale indsatser, f.eks. psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte til børnefamilier.

Nogle få børn er ikke blevet evakueret fra børnebyen, da de har levende slægtninge eller andre værger, som man ikke har kunnet få samtykke fra. Børnebyen i Rafah huser fortsat derudover uledsagede børn, der har mistet forældreomsorgen i løbet af krigen, og flere børn er på vej. Når det er muligt, og hvis det er i overensstemmelse med barnets tarv, arbejder vi for at genforene disse børn med deres biologiske familie. Lige nu huser børnebyen også mere end 100 internt fordrevne, mange af dem børn.

Vi opfordrer indtrængende alle aktører til at beskytte børn, der er ramt af krigen, i overensstemmelse med international lov. Ethvert barn har ret til et trygt liv. Vi fortsætter vores arbejde i Gaza og støtten til børn og familier i denne livstruende situation, så godt vi kan.