Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

De børn, rapporten handler om, har ofte været udsat for forskellige former for vold, herunder seksuelt misbrug, tvangsarbejde og menneskehandel. I nogle tilfælde er de blevet adskilt fra deres familie på grund af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Manglen på forældreomsorg og beskyttelse i en familie begrænser ifølge rapporten adgangen til uddannelse og sundhedsydelser og øger markant risikoen for udvikling af psykiske problemer, for tidlige ægteskaber og graviditeter, for misbrug og hjemløshed 

Loven beskytter ikke børn, der er alene 

Undersøgelsen viser, at mere end 70% af de afrikanske lande ikke har tilstrækkelig lovgivning for beskyttelse af børn, der har mistet forældreomsorg. De mest almindelige løsninger for børn i Afrika, som ikke kan bo i deres egen familie, er slægtspleje, plejefamilier og institutioner. Det er forskelligt fra region til region, hvad der er mest brugt.  

Den store udfordring i mange lande er, at der ikke er tilstrækkeligt opsyn med private institutioner fra myndighedernes side, og ofte er private institutioner slet ikke er registrerede. Mange af dem lever heller ikke op til internationale standarder som FN’s retningslinjer og giver på ingen måde børn den tryghed, stabilitet og omsorg, som er afgørende for deres udvikling.  

Selv om der er stigende fokus på rekruttering af plejefamilier, mangler de uddannelse og støtte. Ligesådan er slægtspleje, som er den traditionelle løsning i mange afrikanske samfund, under ekstremt pres pga. fattigdom og migration. De færreste afrikanske regeringer budgetterer med økonomisk og social støtte til plejefamilier og slægtspleje, selv om det vil give et langt bedre afkast på den lange bane. 

Undersøgelsen er den første af sin slags på det afrikanske kontinent. Den er gennemført fra 2020 til 2022 og dækker flere end 43 lande. Rapportens formål er at forbedre forståelsen af situationen for børn uden forældreomsorg i Afrika. Rapporten er udarbejdet af African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, i samarbejde med Afrikanske Unions medlemslande, partnerorganisationer – herunder SOS Børnebyerne og Unicef – og børn og unge. 

I dag havde jeg mulighed for at tale på vegne af børn uden forældreomsorg. Det var en god mulighed for at være deres stemme, og at vide, at jeg bidrager til diskussionerne. Jeg er så glad for at være her og dele vores ideer, der blev udviklet med andre børn fra forskellige lande.

Unge anbefaler bedre løsninger for anbragte børn 

Da rapporten blev lanceret i Addis Abeba i Etiopien, var det med deltagelse af unge med anbringelseserfaring fra forskellige afrikanske lande. De havde mulighed for at fortælle om de udfordringer, de møder og give anbefalinger til arbejdet.  

“I dag havde jeg mulighed for at tale på vegne af børn uden forældreomsorg,” sagde Linka, 17 år og fra Burundi. “Det var en god mulighed for at være deres stemme, og at vide at jeg kan bidrage til diskussionerne. Jeg er så glad for at være her og dele vores ideer. Det er ikke kun mine ideer, de blev udviklet med andre børn fra forskellige lande.” 

Rokya, 27 år og fra Senegal, er optimistisk i forhold til, at tingene vil ændre sig med udgivelsen af rapporten. 

“Under lanceringen blev der fremsat en masse forslag og ideer. Jeg er sikker på, at mange ting vil ændre sig som følge af denne undersøgelse, fordi så mange lande er involveret. En række lande har delt de strategier, de planlægger at indføre for at forbedre situationen for børn uden forældreomsorg i Afrika”, siger Rokya. 

For at forbedre livet for børn og unge, som vokser op uden forældreomsorg, håber de unge, at dokumentet kan bidrage med mere viden til de afrikanske regeringer. Mange af disse unge mangler ID papirer, og i lande med mangelfuld registrering, er der meget begrænset overblik over hvor disse børn og unge befinder sig.  

“Mange tak til udvalget for at gennemføre denne vigtige undersøgelse, som viser situationen for børn og unge uden forældreomsorg i Afrika, og som kan hjælpe vores stater med at tage de nødvendige beslutninger for at beskytte alle børn,” sagde Rokya.  

De unge kom med en række anbefalinger til beslutningstagere i alle lande på kontinentet: 

  • Regeringer bør sikre ethvert barns ret til overlevelse, udvikling, beskyttelse og deltagelse 
  • Regeringer bør udvikle love, der hjælper børn og unge med at få et selvstændigt liv, der styrker barnets udviklingsrettigheder 
  • Regeringer skal beskytte børn og derfor sikre, at enhver, der krænker et barns rettigheder, holdes ansvarlig, uanset hvem de er 
  • Regeringer skal prioritere børneområdet og social beskyttelse i deres budgetter  
  • Staten og civilsamfundet skal arbejde sammen om at gennemføre børnebeskyttelsespolitikker, set i lyset af den dokumentation, der nu er tilgængelig, og de mål, der skal nås.  

 

Læs rapporten her. 

Fakta

Alle børn har ret til et trygt hjem

Sådan lyder en af alle børns rettigheder ifølge FN’s børnekonvention. I SOS Børnebyerne arbejder vi med  mange forskellige indsatser for at hjælpe børn, der ikke har eller har mistet forældreomsorgen.

Læs mere om vores arbejde her.