Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Invester i jobs til udsatte unge

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

Mere end 71 millioner unge under 24 år står uden for arbejdsmarkedet på verdensplan. Derfor er der behov for en målrettet indsats for at sikre udsatte og sårbare unge muligheder og evner til at få og varetage et anstændigt job, så de kan brødføde sig selv og deres familie og bidrage til fortsat vækst og udvikling lokalt.

I samarbejde med SOS Børnebyerne kan din virksomhed investere i indsatsen for at få udsatte unge i arbejde og bidrage til at opfylde FN’s verdensmål 1 og 8 om at afskaffe fattigdom og bidrage til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.

Invester i jobs til udsatte unge

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

SÅDAN KAN DIN VIRKSOMHED OGSÅ BIDRAGE

Har du spørgsmål?

Kathrine Schmidt, Senior Corporate Relations Manager

SOS Børnebyerne og FN’s verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Hos SOS Børnebyerne kæmper vi for de mål, der har positiv indflydelse på udsatte børn og unge. Med din virksomheds investering som partner, vil I være med til at støtte 6 af FN’s verdensmål.

 

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

Mere om FN’s verdensmål