Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Styrker de unges stemmer

Aktiv inddragelse

Vi vil ikke blot spørge de unge til råds. Vi vil støtte dem i at danne deres egen mening og sige den højt