Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Ulykkelig sag i børneby i Tanzania

En børneby i Tanzania er i 2019 blevet rystet af en række overgreb blandt børnene. Efter en intensiv indsats for de berørte børn, er yderligere tiltag sat i værk for at sikre bedre beskyttelse af alle vores børn i Tanzania.

SOS Børnebyerne i Danmark er i februar 2020 blevet gjort opmærksom på, at flere børn i en af vores børnebyer i Tanzania har været udsat for overgreb, misbrug og i nogle tilfælde også meget alvorlige seksuelle overgreb. Der er tale om ugerninger begået af ældre børn mod yngre børn.

Tanzanias sundhedsmyndigheder har i 2019 undersøgt og interviewet samtlige børn i børnebyen. Det viser sig, at der er i alt 16 ofre for overgreb og misbrug, og i de værste tilfælde er der tale om meget alvorlige seksuelle overgreb. Sagerne kan føres tilbage til tre ældre børn i børnebyen. Alle tre børn er over den tanzaniske kriminelle lavalder, og de er blevet meldt til politiet, og bor i dag ikke længere i børnebyen.

Intensiv hjælp til de berørte børn

De 16 berørte børn har alle fået intensiv krisehjælp med hjælp fra blandt andet psykologer, socialrådgivere og læger. Næste fase er individuel psykologhjælp for alle de berørte børn, og der tages ekstra hånd om deres fysiske og mentale trivsel. De tre ældre børn har også modtaget psykologhjælp og bliver fortsat støttet af en socialrådgiver, selv om de ikke længere bor i børnebyen.

Det er en usædvanlig barsk sag. Men vi ved også, at mange af vores børn kommer fra svigt og overgreb i barndommen, og at en af de forfærdelige konsekvenser er, at barnet kan risikere at gentage det mønster, når det vokser op. SOS Børnebyerne arbejder hver eneste dag for, at det mønster netop ikke skal gentage sig. Men det er ikke lykkedes i dette tilfælde, og derfor har der været denne helt ulykkelig sag i børnebyen.

SOS Børnebyerne i Tanzania har iværksat en stor handlingsplan for at sikre samtlige børns trivsel i børnebyen og for at sikre, at noget så alvorligt aldrig kan ske igen. Handlingsplanen gør både børn, mødre og øvrige ansatte bedre rustet til især at forebygge, men også anmelde og videreformidle overgreb. Planen er godkendt af SOS Børnebyernes internationale enhed, der arbejder med beskyttelse af børn. Også her i SOS Børnebyerne i Danmark har vi vurderet, at det er de rigtige tiltag, der er sat i værk til gavn for børnene.

Læs mere om sagen  – klik her

Se vores politikker og tiltag for beskyttelse af børn

Sådan beskytter vi børnene

SOS Børnebyernes Code of Conduct for medarbejdere

SOS Children’s Villages Child Protection Policy

Child Safeguarding annual report 2018/2019