Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

U-landskalender sender 8,8 mio. kr. til skoler i Tanzania

130.000 familier købte Børnenes U-landskalender i 2016, hvis overskud denne gang gik til SOS Børnebyerne. Pengene skal afhjælpe problemer med kæmpeklasser i Dar es Salaam, efteruddanne lærerne og hjælpe børn, der er droppet ud af skolen, tilbage på skolebænken.

Skoler Tanzania Chanika U-landskalender

Bedre skolegang til Tanzanias børn

Næsten 130.000 danske familier købte Børnenes U-landskalender op til julen 2016. Takket være dem kan SOS Børnebyerne nu sikre, at der kommer færre skoleelever i klasserne i storbyen Dar es Salaam i Tanzania. Her skaber den store tilflytning fra land til by kæmpeklasser med over 200 elever i en klasse. Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2016 ender på 3.220.821 kroner. Danida, der står bag kalenderen, lægger dertil et beløb oveni, og det betyder, at der nu i alt er 8,8 millioner kroner på vej til SOS Børnebyernes skoleprojekt i Dar es Salaam i Tanzania.

Læs mere om kæmpeklasserne her

SOS Børnebyernes skoleprojekt omfatter syv skoler og 10.000 elever i Chanika, der er en fattig forstad til Dar es Salaam. Projektet skal give børnene en bedre skolegang ved blandt andet at dele skoledagen op, så eleverne får undervisning i mindre klasser om formiddagen eller eftermiddagen. Lærerne skal efteruddannes, så de lærer at bruge leg og læring i undervisningen, ligesom de bliver klædt på til at tale om ligestilling og demokrati. Samtidig bliver der nedsat børnerettighedsgrupper, hvor børnene lærer om rettigheder og medbestemmelse, så de kan tale deres egen sag både i skolen og lokalsamfundet. Projektet hjælper også de allersvageste børn, der er droppet ud af skolen, med at komme tilbage på skolebænken.

Kvalitetsuddannelse handler ikke bare om at lære børnene bestemte færdigheder, men om at udvikle dem til hele mennesker, der udnytter deres fulde potentiale. Det handler ikke bare om elevernes vej ud af fattigdom, men hele landets.

93 elever om ét toilet

Projektet, der strækker sig over tre år, har allerede så småt taget hul på forbedringerne:

”Flere af skolerne i Chanika har allerede halveret normeringen ved at dele klasserne op i to hold, der undervises henholdsvis om formiddagen og om eftermiddagen. Næste skridt er at komme i gang med efteruddannelsen af lærerne. De skal udstyres med nogle gode redskaber til at lave kvalitetsundervisning og klasseledelse af de store klasser. De skal væk fra den vante gentag-efter-mig-pædagogik og lære, hvordan de kan bringe leg og kreativitet ind i undervisningen”, siger Lene Godiksen, der er programansvarlig for SOS Børnebyernes arbejde i Tanzania.

Nye toiletter er også blevet bygget bag undervisningslokalerne på nogle skoler. Før var der i gennemsnit 93 elever om ét toilet, hvilket sled gevaldigt på faciliteterne. For eksempel manglede mange af dem døre, og hygiejnen var ikke overraskende meget dårlig. Mange piger blev ofte hjemme fra skole, når de havde menstruation, fordi de ikke ville bruge toiletterne, når det var den tid på måneden. Nu er antallet af toiletter fordoblet, og flere er på vej.

Undervisningsmateriale laver rekord

Udover interessen for selve lågekalenderen blev rigtig mange skoleelever også undervist i dét materiale, som Danida lavede om Tanzania i samarbejde med SOS Børnebyerne og DR.

Ifølge Danida havde mindst 134.000 børn sidste år en periode i skolen om Børnenes U-landskalender og på den måde fået et indblik i børns vilkår i Tanzania. Det tal gør undervisningsmaterialet til det mest brugte nogensinde.

Se U-landskalenderens undervisningsportal her