Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

U-landskalender sender 8,8 mio. kr. til skoler i Tanzania

130.000 familier købte Børnenes U-landskalender i 2016, hvis overskud denne gang gik til SOS Børnebyerne. Pengene skal afhjælpe problemer med kæmpeklasser i Dar es Salaam, efteruddanne lærerne og hjælpe børn, der er droppet ud af skolen, tilbage på skolebænken.

Skoler Tanzania Chanika U-landskalender

Bedre skolegang til Tanzanias børn

Næsten 130.000 danske familier købte Børnenes U-landskalender op til julen 2016. Takket være dem kan SOS Børnebyerne nu sikre, at der kommer færre skoleelever i klasserne i storbyen Dar es Salaam i Tanzania. Her skaber den store tilflytning fra land til by kæmpeklasser med over 200 elever i en klasse. Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2016 ender på 3.220.821 kroner. Danida, der står bag kalenderen, lægger dertil et beløb oveni, og det betyder, at der nu i alt er 8,8 millioner kroner på vej til SOS Børnebyernes skoleprojekt i Dar es Salaam i Tanzania.

Læs mere om kæmpeklasserne her

SOS Børnebyernes skoleprojekt omfatter syv skoler og 10.000 elever i Chanika, der er en fattig forstad til Dar es Salaam. Projektet skal give børnene en bedre skolegang ved blandt andet at dele skoledagen op, så eleverne får undervisning i mindre klasser om formiddagen eller eftermiddagen. Lærerne skal efteruddannes, så de lærer at bruge leg og læring i undervisningen, ligesom de bliver klædt på til at tale om ligestilling og demokrati. Samtidig bliver der nedsat børnerettighedsgrupper, hvor børnene lærer om rettigheder og medbestemmelse, så de kan tale deres egen sag både i skolen og lokalsamfundet. Projektet hjælper også de allersvageste børn, der er droppet ud af skolen, med at komme tilbage på skolebænken.

Kvalitetsuddannelse handler ikke bare om at lære børnene bestemte færdigheder, men om at udvikle dem til hele mennesker, der udnytter deres fulde potentiale. Det handler ikke bare om elevernes vej ud af fattigdom, men hele landets.